De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VDAB aanbod tijdelijk werklozen kan enkel op vrijwillige basis
Opinie -

VDAB aanbod tijdelijk werklozen kan enkel op vrijwillige basis

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits kondigde eerder deze week aan dat de VDAB zo’n 120.000 werknemers in tijdelijke werkloosheid gaat contacteren met een aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Het Vlaams ABVV waarschuwt dat zo’n aanbod enkel op vrijwillige basis kan gebeuren. Uit verschillende sectoren kwamen hierover ongeruste signalen van mensen in tijdelijke werkloosheid.

vrijdag 11 september 2020 11:03
Spread the love

 

De coronacrisis heeft een ongeziene toename in de tijdelijke werkloosheid tot gevolg gehad. Meer dan een miljoen werknemers kregen van hun werkgever te horen dat ze tijdelijk thuis moeten blijven. Ze verliezen loon en worden in een grote onzekerheid gedompeld wat betreft de toekomst van hun job.

Het is je werkgever die beslist of je in tijdelijke werkloosheid gaat. Je kan daar als werknemer zelf op geen enkele manier een einde aan maken als je werkgever je niet terugroept naar de werkvloer. Het “achter de veren zitten” van tijdelijk werklozen heeft dus geen enkele zin en kan geenszins de bedoeling zijn.

Uiteraard is er geen probleem met het vrijblijvend aanbieden van opleiding of advies, aanvullend aan wat sectoren nu al doen en waar ze zich op organiseerden. Werknemers die daarop in willen gaan kunnen daar alleen maar sterker door worden. Maar van sancties instellen kan hier geen sprake zijn. Het Vlaams ABVV ontving uit verschillende sectoren ongeruste signalen van werknemers in tijdelijke werkloosheid. Het Bureau van het Vlaams ABVV, het overlegorgaan van ABVV-gewesten en -sectoren, besloot daarom dit signaal uit te sturen. Naast de vrees voor een te verplichtende aanpak vanuit Vlaanderen, zijn er ook aanwijzingen dat de federale regels onvoldoende doordacht zijn en mogelijk onzekerheid over het inkomen kunnen veroorzaken voor een deel van de betrokkenen. Verder onderzoek is hier nodig.

“Net zoals we de getroffen bedrijven ondersteunen, moeten we ook de getroffen werknemers vandaag steunen, en niet sanctioneren. Anders zou het gewoon neerkomen op pestgedrag. Deze mensen hebben werk”, aldus algemeen secretaris Caroline Copers.

Het Vlaams ABVV vraagt dat het beleid de nodige middelen zal voorzien om een vrijblijvend maar ook kwalitatief goed aanbod te verzekeren voor deze doelgroep. Na de vele besparingen die de VDAB de afgelopen jaren en ook deze legislatuur te verduren kregen, is er maar een beperkte capaciteit voorhanden. Weer een nieuwe doelgroep toevoegen mag niet betekenen dat wie zijn of haar job verloor in de kou blijft staan. Hen opnieuw aan een job helpen moet de prioriteit blijven.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!