De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kindervaccin: GSK geeft dodelijke bijwerkingen toe
Gezondheid, Vaccinatie, Vaccin, Geneesmiddelenindustrie -

Kindervaccin: GSK geeft dodelijke bijwerkingen toe

woensdag 30 januari 2013 12:12
Spread the love

Volgens een vertrouwelijk maar uitgelekt rapport van Glaxo Smith Kline (GSK)[1] van 16 december 2011 werden in de periode oktober 2009-oktober 2011 bijna 1750 nevenwerkingen gemeld van hun vaccin Infanrix Hexa, dat bij ons standaard aan baby’s van twee maanden wordt toegediend. De meldingen kwamen uit verschillende, voornamelijk Europese landen, met op kop Frankrijk en Duitsland.

Volgens de burgerbeweging Initiative Citoyenne, die het nieuws in december 2012 uitbracht, maakt het rapport gewag van 36 overlijdens volgend op de toediening van het vaccin in de verslagperiode. De andere bijwerkingen staan in een uitgebreide tabel in het rapport opgesomd (p. 11-31) en omhelzen wel 825 verschillende soorten neveneffecten, waaronder hartstoornissen, ademhalingsproblemen, bacteriële infecties zoals kinkhoest (één van de ziekten waartegen het vaccin wordt geacht te beschermen), autisme…

Initiative Citoyenne merkt terecht op dat dit ongetwijfeld maar het topje van de ijsberg is. Het is immers algemeen bekend -en ook door officiële gezondheidsinstanties erkend- dat maar ongeveer 1 tot maximaal 10 op 100 bijwerkingen van vaccins worden gemeld. Volgens een snelle berekening zou het werkelijke aantal overlijdens na toediening van Infanrix Hexa dus ruw geschat tussen 200 en 2000 per jaar bedragen, en het aantal bijwerkingen tussen 8000 en 80000. Dit alles enkel voor dit ene combi-vaccin.

Ongetwijfeld zijn niet àlle gemelde aandoeningen ook daadwerkelijk door het vaccin veroorzaakt; een aantal kunnen ook toevallig vlak na de toediening hebben plaatsgevonden. In ieder geval lijkt het verband voor de beschreven gevallen wel degelijk te zijn gelegd door de melders (vaak artsen), zoals blijkt uit de casusbeschrijvingen in het rapport: één voorbeeld vind je op pagina 67.

GSK berekende dat het aantal ongewenste effecten “maar” 14,6/100.000 bedroeg. Als we rekening houden met de genoemde onderrapportering, betekent dat een reëel aantal van ongeveer 1,5/1000 à 15/1000.

Voetnoten

take down
the paywall
steun ons nu!