De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Eindelijk dalen de prijzen van de geneesmiddelen in El Salvador!
Gezondheid, Geneesmiddelen, Recht op gezondheid, Fos, Fos-socialistische solidariteit, Accps -

Eindelijk dalen de prijzen van de geneesmiddelen in El Salvador!

vrijdag 1 februari 2013 14:58
Spread the love

De strijd van ACCPS werpt zijn vruchten af

2013 is goed begonnen voor de 6 miljoen inwoners van het Midden-Amerikaanse land El Salvador. De prijs van 4.406 geneesmiddelen gaat binnenkort met gemiddeld 40 tot 50% dalen. Men mag niet vergeten dat volgens een recente studie van de Nationale Directie voor Geneesmiddelen de prijzen van de geneesmiddelen in El Salvador 35% hoger liggen dan in de buurlanden, met winstmarges die de verkoop van geneesmiddelen enorm lucratief maakten.

Deze doorbraak is zonder twijfel de grote verdienste van de georganiseerde civiele samenleving, met de Alliantie tegen de Privatisering (en commercialisering) van de Gezondheid – ACCPS (partner van fos) op kop. Meer dan 10 jaar heeft dit burgerplatform gestreden voor een wijziging van de wet op de geneesmiddelen. De vreugde was dan ook groot toen het parlement op 22 februari 2012 een nieuwe wet goedkeurde, die de procedures voor prijsbepaling en kwaliteitscontrole van de geneesmiddelen zou gaan regelen.

ACCPS heeft zich altijd verzet tegen een mercantilistische visie op gezondheid. De Alliantie is niet tegen privéondernemingen en erkent de rol van de farmaceutische bedrijven. Maar, gezondheidszorg en geneesmiddelen zijn geen handelswaar zoals een ander. Gezondheid is een recht. Met deze visie is het niet te verwonderen dat ACCPS lijnrecht tegenover de bedrijven en handelaars kwam te staan, die de laatste 30 à 40 jaar hun winsten zagen stijgen.

Pas op 21 december 2012 kon president Funés de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe wet ondertekenen. De wet voorziet in nieuwe structuren, zoals de Nationale Directie voor de Geneesmiddelen. Tegelijk bepaalt de wet dat de verkoopprijs van een geneesmiddel in El Salvador vergelijkbaar moet zijn met de prijs in de buurlanden en met de internationale referentieprijs. Dr. Jose Vicente Coto, de voorzitter van de Nationale Directie voor Geneesmiddelen was bijzonder trots dat hij reeds op 4 januari van dit jaar een lijst van (voorlopig) 4.406 geneesmiddelen kon tonen, met voor elk product de maximum verkoopprijs die een apotheek aan de burgers mag aanrekenen.

Het ministerie van gezondheid verzekert dat de meest voorgeschreven geneesmiddelen gemiddeld 70% goedkoper zullen worden. Een voorbeeld: voor een geneesmiddel tegen diabetes dat tot vandaag 23 dollar kost, zal men binnenkort nog maar 10,73 dollar betalen. De burgers kunnen deze maximumprijzen raadplegen op de website van het ministerie (www.medicamentos.gob.sv ).

Maar niet iedereen is gelukkig met de nieuwe wet. In oktober van vorig jaar legde een stroman van de farmaceutische industrie een klacht neer bij het Hooggerechtshof van El Salvador, waarin de grondwettelijkheid van een aantal artikels in de nieuwe wet worden aangevochten. Een uitspraak is nog hangende. Dr. Jose Vicente Coto, directeur van de hogergenoemde Directie weerlegt deze kritiek: “Als men gisteren 20 dollar winst had, en vandaag nog 10 dollar, wil dat niet zeggen dat ze 10 dollar verliezen; dat de winstmarges worden aangepast, betekent niet dat men verlies lijdt”.

Met het in voege treden van de nieuwe wet zit het werk van ACCPS er zeker nog niet op. Dr. Miguel Orellana, één van de drijvende krachten achter de alliantie, ziet nu nieuwe taken voor de meer dan 60 lokale gezondheidscomités die bij ACCPS zijn aangesloten. Dankzij hun sterke aanwezigheid in kwetsbare landelijke en stedelijke gemeenschappen –waar niet iedereen toegang tot internet heeft-, zullen deze comités op de eerste plaats werk maken van het bekend maken van de maximumprijzen van de belangrijkste geneesmiddelen. Daarnaast zullen zij erop toe te kijken dat de lokale apotheken de geneesmiddelen aan de juiste prijzen verkopen. En tenslotte zal ACCPS met grote waakzaamheid de uitspraak van het Hooggerechtshof opvolgen.

Meer info: ACCPS / ASPS, Amenazada la ley de medicamentos.
Meer info: Transparencia Activa

01 februari 2013
Auteur: Wim Leysens

take down
the paywall
steun ons nu!