De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Link vaccinatie-autisme bevestigd
Gezondheid, Autisme, Metalen, Vaccin -

Link vaccinatie-autisme bevestigd

woensdag 30 januari 2013 12:28
Spread the love

Een nieuwe studie verschenen in november 2012 besluit: “Our results provide strong evidence supporting a link between autism and the aluminum in vaccines.” (Entropy 2012, 14, 2227-2253)[1]

De onderzoekers merken op dat het aantal gevallen van autisme sinds eind vorige eeuw sterk is toegenomen (volgens het Amerikaanse VAERS-meldingssysteem), en dat dit samenvalt met de praktijk om grotere hoeveelheden aluminium als hulpstof (adjuvant) aan vaccins toe te voegen. Een statistische analyse leert hen dat het niet om toeval gaat.

Voetnoten

  • [1]www.mdpi.com/1099-4300/14/11/2227

take down
the paywall
steun ons nu!