De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gezondheid, Elektrosmog, Gsm, Gsm-straling, Elektromagnetische straling -

Deense studie naar gsm-gebruik en tumoren waardeloos en onverantwoord

vrijdag 28 oktober 2011 13:43
Spread the love

Eerder deze week kwam er het bericht dat de ‘grootste studie ooit’ naar gsm’s ‘opnieuw bevestigt’ dat mobiel telefoneren geen hersentumoren veroorzaakt. Opmerkelijk is dat de Vlaamse media geen enkele kritische kanttekening bij deze studie maakten, in tegenstelling tot de berichtgeving in andere landen. Nochtans zijn talloze wetenschappers van mening dat verschillende, onoverkomelijke methodologische fouten de studie compleet waardeloos maken.

Onder meer Prof. dr. Devra Davis, de voormalige directrice van het Centrum voor Milieuoncologie aan de University of Pittsburgh Cancer Institute, wijst erop dat fouten werden gemaakt die het a priori onmogelijk maakten om verschillen te vinden tussen de groep gsm-gebruikers en niet-gebruikers.

Ten eerste werden de zwaarste gebruikers, namelijk de professionele gebruikers, uit de studie weggelaten. Onbegrijpelijk, want als er nu één groep is die wetenschappers zouden moeten bestuderen, dan zijn het wel de professionele gebruikers die reeds in de jaren ’90 intensief belden. Ten tweede werden alle personen die na 1995 een gsm zijn beginnen gebruiken, evenals zij die gebruik maken van prepaid-kaarten (in tegenstelling tot een abonnement), geklasseerd als ‘niet-gebruiker’! In de studie heeft men dus geen gsm-gebruikers vergeleken met niet gebruikers, maar gebruikers met gebruikers….

Verder is de langste blootstellingsperiode in de studie niet 18 jaar, maar slechts 7 jaar. Het is nochtans geweten dat hersentumoren zich pas na 10 tot 30 jaar manifesteren.

De studie mag dan wel de ‘grootste studie ooit’ zijn, wetenschappelijk gezien is het ongepast om een cohorte-onderzoek te doen voor relatief zeldzame aandoeningen zoals hersentumoren. Binnen de bestudeerde cohorte zijn nooit genoeg gevallen van de aandoening om valide conclusies te kunnen trekken. Wat nodig is zijn ‘case-control’ studies. De beschikbare case-control studies, met name die van de Zweedse oncoloog Hardell, wijzen heel duidelijk op een verhoogd risico op hersentumoren door de gsm. Het is immers niet voor niets dat de Wereldgezondheidsorganisatie gsm-straling eerder dit jaar classificeerde als mogelijk kankerverwekkend.

De krantenberichten citeerden de Zweedse onderzoeker Anders Ahlbom, die de resultaten als ‘geruststellend’ beschouwd. Wat er niet wordt bij verteld is dat Ahlbom uit de Wereldgezondheidsorganisatie werd gebannen wegens jarenlang verzwegen belangenvermenging. De Zweedse onderzoeksjournaliste Mona Nilsson bracht aan het licht dat Ahlbom mede-oprichter en lid van de Raad van Bestuur is van “Gunnar Ahlbom AB”, een lobby- en consultancybedrijf voor telecomoperatoren, gerund door Ahlbom’s broer.

Er is dus samengevat hoegenaamd niets geruststellend aan de Deenste studie. Laten we vooral niet vergeten hoe ook van asbest de schadelijke gevolgen decennialang werden ontkend.

www.beperkdestraling.org

take down
the paywall
steun ons nu!