Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Minister De Sutter heeft 5G geen strobreed in de weg gelegd

Lezersbrief verschenen op de website van Humo: Petra De Sutter wordt vaak gezien als een integere en respectabele politica. Ze kan het goed uitleggen en op een serene manier debatteren, maar het is nuttig te kijken naar wat ze de facto heeft gedaan als minister. Mevrouw De Sutter weet goed ...

Nieuwe studie elektrohypersensitiviteit: ontworpen om geen effecten te vinden?

Op haar website publiceerde Eos op 14/12/2022 een artikel met als titel: ‘Kan je gevoelig zijn voor wifi- en gsm-straling? Onderzoekers vinden opnieuw geen enkel bewijs’. Gelijkaardige artikels verschenen eerder in de Franstalige pers. Het gaat opnieuw om een zogenaamde 'provocatiestudie', ...

Stralingsrisico’s 5G: De Standaard zwicht weer onder druk van SKEPP

Het lijkt een vaste regel bij De Standaard. Van zodra een journalist een min of meer degelijk of alleszins neutraal artikel schrijft over de risico’s van elektromagnetische straling (wat overigens zeer zelden gebeurt), verschijnt onmiddellijk erna een artikel van iemand uit de bevriende SKEPP-kri...

Ook in Frankrijk blijken “slimme” meters dure vergissing

Op 11 oktober 2017 werden "slimme" elektriciteitsmeters opnieuw besproken in het Vlaams Parlement, in de Commissie Leefmilieu. Het verslag kunt u terugvinden hier. Beperk de Straling stuurde sinds 2015 reeds verschillende brieven en mails naar Minister Tommelein, de Vlaamse parlementsleden, de ne...

Radarstraling zelfrijdende auto’s

Minister Philippe Muyters pakt er fier mee uit: Antwerpen wordt een van de vijf Europese proeftuinen voor zelfrijdende wagens. Over enkele maanden start het 'IDLab' van UAntwerpen/Imec met de bouw van de ‘autonome’ snelwegen en de overheid zal zelf zelfrijdende auto’s de baan op sturen.Wat er noo...

Baanbrekend onderzoek Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door gsm

Persbericht Beperk de Straling (PDF): Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over (overzicht als PDF)....

Kritieken op de ‘Australische studie’ – geen kanker door gsm na 30 jaar?

Recent werd in de pers bericht over een Australische studie die over een periode van 30 jaar zou aantonen dat gsm's geen kanker veroorzaken. Op de studie werden verschillende methodologische kritieken geformuleerd. De geruststellende conclusie van de studie is volgens ve...

Het veiligheids- en gezondheidscomité van de Directie Culturele Zaken in Parijs, waarin alle vakbonden vertegenwoordigd zijn, heeft een unaniem standpunt ingenomen dat pleit voor een verminderde blootstelling aan elektromagnetische velden.   Het advies vraagt om de wifi-antennes te ...

Standpunt Beperk de Straling: ‘Slimme elektriciteitsmeters potentieel kankerverwekkend’

Minister van Energie Annemie Turtelboom wil ‘slimme’ elektriciteitsmeters installeren in elk Vlaams huishouden. Dit is niet enkel verontrustend voor onze privacy, maar ook voor onze gezondheid. Slimme mete...

198 wetenschappers appeleren de Verenigde Naties en Wereldgezondheidsorganisatie over elektromagnetische straling

Op 11 mei 2015 richtten 198 wetenschappers een internationaal appel aan de Verenigde Naties, de aangesloten lidstaten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Bij de ondertekenaars horen ook verschillende onderzoekers aan prestigieuze ...

Load More