De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Milieu, Gezondheid, Gsm-antennes, Gsm-straling, Elektromagnetische straling, Milieubeleid -

4de mobiele operator in aantocht = duizenden nieuwe antennes

woensdag 12 januari 2011 11:28
Spread the love

Minister van Telecom Vincent Van Quickenborne heeft beslist dat er in april 2011 een vierde gsm-operator bijkomt in België. Een hoogst ondoordachte beslissing die zal zorgen voor duizenden nieuwe gsm-antennes, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid. Bovendien wijzen telecomexperts en Test Aankoop erop dat een vierde operator geen zin heeft en de prijzen voor de consumenten niet zal verlagen. Ten slotte zal de opbouw van een nieuw netwerk zorgen voor een enorme energieverspilling.

De werkgroep Beperk de Straling pleit er dan ook om geen nieuwe gsm-operator toe te laten. Als die er toch komt, moet die er op zijn minst toe verplicht worden de bestaande netwerken/antennes te gebruiken. Dit vermijd de gezondheidsrisico’s verbonden aan extra antennes en nodeloos energieverbruik door nog een extra overlappend netwerk.

RISICO’S VOOR DE GEZONDHEID

De wetenschappelijke aanwijzingen voor de schadelijke effecten van gepulste, hoogfrequente elektromagnetische straling stapelen zich al decennialang op. De schadelijke effecten omvatten onder andere beschadiging van het DNA, van het immuunsysteem, van het hormonaal systeem, verstoring van de hersenactiviteit, verhoogde doorlaatbaarheid van de hersen-bloedbarrière, verhoogd risico op kanker, enzovoort. EM straling wordt verder in verband gebracht met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, duizeligheid, verminderde concentratie, geheugenproblemen en hartritmestoornissen (1).

De roep uit de wetenschappelijke en medische wereld om nu eindelijk het voorzorgsprincipe te beginnen toepassen klinkt dan ook steeds luider.

ZINLOOS: PRIJZEN VOOR DE CONSUMENTEN ZULLEN NIET VERLAGEN

Volgens verschillende telecomexperts heeft een vierde operator totaal geen zin. De markt in België is reeds verzadigd en een nieuwe operator zal de prijzen niet verlagen (2).

Ook volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop zou een vierde operator niet nodig zijn als de markt in België op een correcte en eerlijke manier zou functioneren. De consumentonvriendelijkheid van de markt zal niet zomaar worden opgelost door een vierde operator. Bovendien zal de nieuwe operator zware investeringen moeten doen in de opbouw van een geheel nieuw antennepark en in het betalen van de licentie, hetgeen daarna doorgerekend zal worden naar de consument (2).

NODELOZE ENERGIEVERSPILLING: GEBRUIK DE BESTAANDE NETWERKEN

Gsm-netwerken gebruiken enorm veel energie. Het is in het licht van de klimaatproblematiek en de dringende nood aan energiebesparing dan ook totaal onverantwoord om een operator een geheel nieuw antennepark te laten uitbouwen als er evengoed gebruik kan worden gemaakt van bestaande netwerken/antennes van de andere operatoren (3).

STANDPUNT BEPERK DE STRALING

Het aangehouden protest van lokale actiegroepen tegen de plaatsing van antennes maakt duidelijk dat burgers er geen nieuwe antennes bij willen.

De werkgroep Beperk de Straling pleit er dan ook om geen nieuwe gsm-operator toe te laten. Als die er toch komt, moet die er op zijn minst toe verplicht worden de bestaande netwerken te gebruiken.

www.beperkdestraling.org
 

Voetnoten:

(1) Een overzicht van studies die deze effecten documenteren is onder andere te vinden op www.emfacts.com/electricwords/ of in het BioInitiative rapport (www.bioinitiative.org)

(2) zie de analyse in De Standaard van 6 oktober 2009: ‘Drie is genoeg’, http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Artikels/Antennes/Drie_is_genoeg_10_2009.pdf  

(3) De Britse Groenen brachten vorig jaar het rapport ‘Better together’ uit, waarin ze de grote energieverspilling door meerdere overlappende netwerken aan de kaak stellen en waarin ze pleiten voor het delen van netwerken, zie www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=74
 

 
 

take down
the paywall
steun ons nu!