De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GAP kledingfabriek stort in: meer dan 700 doden. http://www.bbc.com/news/world-asia-22431151
Wereld, Europa, Economie, Milieu, Samenleving, Politiek -

Grote vragen: Komt het nog goed?

In het kader van de maand van de filosofie mochten 8 filosofen in De Morgen hun visie geven op de grote vragen van deze tijd, Herman de Dijn, Jean-Paul Van Bendegem, Dirk Verhofstadt, Alicja Gescinska, Tinneke Beeckman, Thomas Decreus...

dinsdag 22 april 2014 14:57
Spread the love

De krant publiceerde hierover ook een aantal reacties, o.m. van Noël Slangen.  Omdat ik vond dat de toekomst van de samenleving onvoldoende aan bod kwam, stuurde ik onderstaande bijdrage naar de krant, maar daarop kwam geen antwoord.

Komt het nog goed?

Nù moeten we even op onze tanden bijten, maar het
komt wel goed – uiteindelijk. Daar zal het menselijk vernuft voor zorgen. Deze
boodschap horen en lezen we dagelijks. Maar is dat wel zo, geraken de immense
problemen opgelost?

Nemen we de werkloosheid in de EU, 27 miljoen (een onderschatting
volgens Bloomberg). Welke dagelijkse ramp is dit voor even zoveel gezinnen en
toekomstige generaties. Als die mannen en vrouwen nu eens allemaal op de juiste
partij moesten stemmen op 25 mei?

Antwoord: de kans dat er zo een oplossing
komt, is nihil. Om de eenvoudige reden dat geen enkele partij een plan heeft
dat voldoende arbeidsplaatsen schept [1].
Indien het beste plan, dat van de European Trade Union Confederation (ETUC), zou uitgevoerd worden (wat heel onwaarschijnlijk is !), heeft een werkloze in de EU 1 kans op 3 om werk te
vinden.

Maar als die werklozen nu eens allemaal op straat zouden komen? Ach,
in feite betoogden er al miljoenen in Griekenland, Spanje, Portugal, Italië,
Cyprus – zonder resultaat. “Waarom roepen die mensen zo? Denken ze dat er zo
werk zal komen?”.

Intussen wordt het sociale vangnet ook in de rijkste landen
afgebouwd. Een BBC reportage toonde het effect van het aftoppen van
huursubsidies en uitkeringen. Britse gezinnen met of zonder werk moeten
verhuizen naar een andere stad en verliezen zo hun werk. Het beleid van eerste minister Cameron geldt als
voorbeeld, ook bij ons. Wachtlijsten zegt u? Daar is al jaren te weinig geld
voor, heb nog wat geduld.  We moeten bereid
zijn ons met minder tevreden te stellen. De arbeidsters in de kledingfabriek in
Bangladesh geven ons het voorbeeld.

Als verkiezingen en betogen niet helpen, moet het precariaat misschien
overheidsgebouwen in brand steken? Opgepast, we zijn hier niet in Libië waar de
NAVO ter hulp schoot, noch in Syrië waar Al Qaïda, Turkije en Saoedi-Arabië
wapens leveren. In Kiev leidden de opstanden ertoe dat het IMF hogere energieprijzen
oplegt in plaats van een beter leven. In Egypte werden zopas honderden ‘brandstichters’ ter dood veroordeeld, en daar kwam geen commentaar op vanwege de regeringen van de rijke landen.

Dan maar fabrieken bezetten zodat ook werklozen weer aan de bak
kunnen? Dan zullen justitie en ordediensten echter hun werk doen, want het eigendomsrecht
van beleggers heeft voorrang op andere verzuchtingen. Zoniet, zouden de
beurzen dit genadeloos afstraffen! Onze nieuwe anti-terrorisme wetgeving laat
toe op te treden vooraleer er feiten zijn gepleegd. IT-informatiegaring
(Google, fB, NSA…) heeft vandaag grenzeloze mogelijkheden om preventief
onruststokers aan te pakken, in nauwe samenwerking met onze bondgenoten bij de
FBI en CIA.

We kennen in een aantal landen reeds “gated communities”, waar de
rijken achter beveiligde hekken en muren leven en waarbinnen een privé-bewakingsfirma desnoods een werkloze rat kan afknallen. De kans dat deze
formule zich uitbreidt, lijkt mij groter dan 1 op 2 omdat ze er immers het geld
voor hebben.

Onze planeet

We weten allemaal dat de vernietiging van het Amazonewoud, en van
het plankton en koralen in de zee verder gaat. Maar ook, dat de
klimaatopwarming niet alarmistisch
moet bekeken worden – zo laten de commerciële media regelmatig een expert van
de olielobby aan ons uitleggen. Om ons te beschermen tegen stormen en
overstromingen moeten we gewoon de juiste ligging van onze woning kiezen; daar
dient ons geld voor.

De drinkwaterreserves worden langzaam opgebruikt door
industrieën, fracking voor schaliegas, massaculturen van soja voor
vleesproductie, van biodiesel en palmolie.  Vers regenwater wordt snel over het beton naar
de vuile stromen geleid. De huidige oplossing zijn slimme bedrijven die van
onder de bevolkingen water wegpompen en op blauwe flessen trekken. Het komt er
dus op aan die te kunnen betalen. Een miljard kinderen moeten nu al vies water
drinken. Per dag sterven er 1600, weet Procter & Gamble te melden. Hoe
groot is de kans dat zulks nog in orde komt?

Ooit heerst er vrede

Maar voorlopig gaat het slachten en
verkrachten verder. Van meerdere samenlevingen blijft weinig over, enkel ruïnes
van woningen, chaos en clans van bewapende mannen [2].
Wie daarvan profiteert is niet steeds duidelijk, noch van welke makelij de wapens zijn
en wie ervoor betaalt. Maar kijk goed: het is een patroon dat zich herhaalt,
het ene land na het andere. Vluchtelingen bij de miljoenen, wie verdrinkt
voor de kust van Fort Europa heeft nog de kortste pijn.

Al deze doden volstaan echter niet om de bevolkingsexplosie te
stoppen. Gedreven door de mannelijke reptielenhersenen en aangespoord door de
grote godsdiensten, wordt de draagkracht van de planeet overschreden, en
naderen we generatie na generatie dichter bij het Paaseiland scenario.  

Kent u de werken van barmhartigheid nog? De hongerigen spijzen, de
dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen verwelkomen. Wat is daarvan gerealiseerd, tijdens 1700 jaar christendom, door al die christelijke
beschavingen, legers en staatshoofden, en de machtige Kerk van Rome? Wie
gaat het dan wèl doen? Hoe groot is de kans dat het nog goed komt?

DeWereldMorgen.be

National Garment Workers Federation Bangladesh 

[1] http://www.social-europe.eu/2014/04/unemployment-in-europe/   Het voorstel van ETUC berekende dat er mogelijk tot maximaal 11 miljoen jobs zouden bijkomen op lange termijn na 2019. Het recente 10-puntenplan van de S&D fractie in het Europees parlement mikt op 5 miljoen bijkomende arbeidsplaatsen over de eerste 3 jaar, en nog 2 miljoen meer tegen 2020.

[2] Kijkend naar onze huidige
tijd, bevestig ik de Romeinse historicus Tacitus (56-117): “…en waar ze er een
woestenij van maken, noemen ze het vrede”.

Filosofen aan het woord:

Coen Simon:  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1849988/2014/04/11/Grote-vragen-Hoeveel-schijn-kan-een-samenleving-hebben.dhtml

Tinneke Beeckman: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1857733/2014/04/19/Op-weg-naar-geluk-helpt-het-te-kunnen-bewonderen-en-eigen-lijden-niet-ernstig-te-nemen.dhtml

Gert Goeminne: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1857199/2014/04/18/De-achteruitkijkspiegel-belemmert-een-democratisch-zicht-op-onze-technologische-toekomst.dhtml

Dirk Verhofstadt: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1774948/2014/01/16/In-een-multireligieuze-maatschappij-horen-universele-mensenrechten.dhtml

Herman De Dijn: http://users.ugent.be/~wduyck/media/De%20Morgen%20april%202014.pdf

Thomas Decreus: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1855438/2014/04/17/Dat-er-een-ecologische-catastrofe-op-ons-afkomt-is-zeker-maar-hoe-we-die-aanwenden-is-aan-ons-om-te-bepalen.dhtml

Het artikel van J.P. Van Bendegem kan ik online niet terugvinden (?).

Eerder verscheen van Monique Samuel: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1782311/2014/01/28/Nietzsche-is-dood-De-behoefte-aan-religie-en-spiritualiteit-is-terug-van-weggeweest.dhtml

Noël Slangen: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1775706/2014/01/17/Geloven-in-God-of-Allah-staat-mensenrechten-niet-in-de-weg.dhtml

take down
the paywall
steun ons nu!