De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Masseneinwanderung stoppen: Zwitserse volksreferendum tegen massa immigratie.
Economie, Nationalisme, Europese Unie, Zwitserland, Volksreferendum, Immigratiebeleid -

Masseneinwanderung stoppen: Zwitserse volksreferendum tegen massa immigratie.

vrijdag 7 februari 2014 11:25
Spread the love

In juli 2011 heeft de Zwitserse volkspartij SVP een initiatief tegen massa immigratie gelanceerd: nadat het initiatief 120.000 stemmen opleverde, meer dan de 100.000 noodzakelijke handtekeningen voor een volksreferendum, beslissen de Zwitsers zondag of het initiatief aangenomen wordt.

Een hoofdargument is dat na de bilaterale akkoorden met de Europese Unie het aandeel buitenlanders in Zwitserland gestegen is, in de initiatieftekst wordt de stand van 1950 (5,9%) met die van 2010 (22%) vergeleken.

Verder beweren de initiatiefnemers dat door de massieve immigratie vandaag de treinen overvol zijn, huur -en grondprijzen de hoogte in schieten en  dat asielmisbruik en criminaliteit toenemen. Europese immigranten verdringen andere immigranten van potentiele arbeitsplaatsen, deze kunnen vaak niet meer in land van herkomst reisen en overbelasten het Zwitserse sociale systeem. Ook is er sprake van loondruk. Veel Zwitsers leven in onvrede met goedkopere grensarbeiders uit Duitsland, Italie en Frankrijk en extreme loondumpings praktijken waardoor voornamelijk werknemers uit Oost Europa voor 5,- € per uur soms meer dan 12 uur per dag uitgebuit worden.

In zijn referendumscampagne beweert de SVP dat zonder maatregelen het bevolkingsaantal in Zwitserland in 2060 zich zal verdubbelen: van 8,1 miljoen inwoners tot 16 miljoen.

Wordt het initiatief aangenomen dan controlleert de Zwitserse regering voortaan zelf het aantal immigranten die zich in het land vestigen. Verblijfsvergunningen worden beperkt met quota zoals ook het recht op langer verblijf, gezinshereniging en sociale voordelen.

De quota worden aangepast aan de Zwitserse economische interesses en voorrangsprincipes voor Zwitserse burgers.

Verblijfsvergunningen zijn afhankelijk van arbeidsovereenkomsten, inburgering en een voldoende niveau zelfstandig levensonderhoud.

De SVP draagt dit initiatief bijna gans alleen, alle andere partijen (met uitzondering van de groene partij in Tessin) roepen op het initiatief af te lenen, omdat deze tegenstrijdig is met de bilaterale akkoorden met Europa, waaronder vrij verkeer van personen in Schengengebied een wettelijke voorwaarde is. Er dreigt een bureaucratische en economische katastrofe en een tekort aan buitenlandse werknemers in geval het initiatief aangenomen wordt.

Zowel pro als contra maken momenteel een indrukwekkende campagne, die vooral op angst en provocaties gebaseerd zijn. Of het volk ja of nee stemt laat zich momenteel moeilijk voorspellen. Hoe een aanname wettelijk omgezet wordt nog moeilijker…

 

take down
the paywall
steun ons nu!