De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Goed Bestuur…
Tijdingen oostende -

Goed Bestuur…

dinsdag 1 november 2011 13:01
Spread the love

We mogen allemaal wel boos zijn op A. De Croo en Wouter Beke, omdat ze de groenen niet in een regering willen. Maar zelfs de onderhandelingen met de overgebleven partijen vlotten niet.
De protesten van Occupy Wall Street en de Indignados slaan aan, wereldwijd. Het moet nu toch eens gedaan zijn met het bestaan ten voordele van het grote geld.
Wij, de betalende burgers, zijn de 99% die steeds geminacht worden. De politici zoeken macht maar lossen niets op. Er moeten dringend totale vernieuwingen komen. Het bestaande kapitalisme doet steeds de overgrote meerderheid betalen voor de steeds kleinere groep superrijken.
Gelijkheid en sociale rechtvaardigheid moeten de criteria zijn van Goed Bestuur. Dat heeft ook niets met slogans te maken. Het egoïsme is veel te diep ingebakken in onze samenleving op alle niveaus. Alleen samen met solidariteit geraken we boven de crisis.
S.L.

take down
the paywall
steun ons nu!