De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schijn of echt
Tijdingen, Tijdingen oostende -

Schijn of echt

dinsdag 22 oktober 2013 22:21
Spread the love

Wilfried Martens (77 jaar) is gestorven. Hij evolueerde van Vlaamse criticus naar 9 x eerste minister van dit land en stichter-voorzitter van de grote Europese Volkspartij. Onder zijn regeringen werden indexsprongen en een zware devaluatie (8,5%) van de Belgische frank doorgevoerd.

Hij is nooit echt sociaal progressief geweest, ondanks zijn samenzwering met het ACW in Poupehan. Zij Vlaams verzet was de stap naar de macht. Hij heeft de CVP tot een machtspartij gesmeed, ondanks de christelijke arbeidersbeweging.

Trouwens, het verschil tussen het ACW en de CD&V is nog steeds zeer groot.

Zijn behandeling van zijn twee eerste huwelijkspartners werpen toch ook een zeker licht op zijn kristelijke basisprincipes. Zij laat en gelukkig huwelijk met de progressieve Miet Smet laten ook zien dat persoonlijke relaties niet zo veel te maken hebben met ideologische keuzen…

De nog steeds geldende verbanden tussen de hedendaagse CD&V en de N-VA wijzen ons erop dat de meeste mensen gemakkelijk moeilijk kiezen op basis van principiële keuzen… Waar men vandaag kan stellen dat voor de Vlaamse werknemers de SP.a (of Groen!) de meer gefundeerde keuze is.

Het geheugen van de kiezers is zeer kort en oppervlakkig. De Europese en Amerikaanse politici hebben de ruim 6 miljoen joodse slachtoffers van de Nazi’s menen te moeten compenseren met de conservatieve Joodse staat Israël. Ook wij vergeten te gemakkelijk het woord van Mevrouw Annemie Neyts (Open VLD) na een bezoek aan Israël in 2009: “dat wij in Vlaanderen een cordon sanitaire zouden leggen rond sommige partijen die in de Israëlische regering zitten” (mei 2009).

Vandaag groeit ook in Vlaanderen het inzicht dat de verdere afsplitsing van Vlaanderen zoals de N-VA voorstelt de problemen van vandaag niet zullen oplossen. Geleidelijk krijgt de N-VA minder steun zoals de laatste peiling van de VRT en De Standaard aanduiden.

Een partij dien in de kern neoliberaal is biedt ook voor de Vlaamse werknemers en kleine luiden geen valabele oplossing…

Stefaan Lievens

take down
the paywall
steun ons nu!