De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een boeiende zoektocht
Armstrong, Tijdingen, God, Tijdingen oostende -

Een boeiende zoektocht

woensdag 11 september 2013 13:25
Spread the love

Karen Armstrong verdient al vele jaren ruim haar kost met boeken schrijven. Ze heeft een hele reeks bestsellers op haar conto staan. In 2010 publiceerde ze ‘The Case for God’, een heel intelligent boek over God of over het begrip God.

Armstrong is een intelligente en zeer belezen dame. Zij begint haar onderzoeken naar het Godsbegrip bij de prehistorische rotstekeningen. Zij stelt terecht het onderscheid tussen wat de oude Grieken Mythos en Logos heetten als basis van het Godsbegrip. Het zijn aanvullende begrippen. Logos was en is rationeel en praktisch. Voor zingeving moeten wij het meer met mythos doen. Maar het mythische moet in de praktijk gebracht worden. Bij de mythen horen de rituelen; dat brengt ons bij wat de oude Grieken de extase heetten.

Armstrong gaat heel de geschiedenis na om te ontdekken wat de kern is van het begrip (en beleving) van het Goddelijke.

We kunnen het misschien niet steeds met haar zienswijze eens zijn, maar het is meer dan de moeite waard om heel haar verhaal te lezen.

Zij ontmaskert de doctrinaire (rationele) benaderingen en poogt ook nog te besluiten. Die pogingen tot besluit blijven erg zwak maar heel het proces is meer dan de moeite waard. Want het ondefinieerbare van God sluit aan bij elke diepere mystiek. Dat is haar grootste verdienste. Dat zij onderweg Dawkins en co ontregelt is ook een verdienste.

take down
the paywall
steun ons nu!