De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Van klaroengeschal naar tromgeroffel – Na de verkiezingen
Tijdingen oostende -

Van klaroengeschal naar tromgeroffel – Na de verkiezingen

dinsdag 16 oktober 2012 20:28
Spread the love

De slogan ‘de kiezer heeft altijd gelijk’ is enkel staatsrechterlijk juist. Bart De Wever heeft met zijn N-VA de rechtsconservatieve en asociale grondstroom in Vlaanderen tot een overwinning georchestreerd.

Door rechts te verenigen is hij ook burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen – Antwerpen – geworden (vanaf 1 januari 2013).

N-VA heeft eerst en vooral genoten van de leegloop van Vlaams (blok) belang. Dat bracht + 15 à 20% van de winst op. Afval van CD&V en de (al dan niet open) VLD zorgde ook voor 2 à 5% bonus.

De onenigheid van progressief-links zorgde ook voor een verbroken weerstand.

Dat de pers De Wever veel rechtstreekse of onrechtstreekse steun bracht, is ook duidelijk. Vooral in Antwerpen viel alles mee voor N-VA-De Wever: het Vlaams Belang viel omver in N-VA, de VLD-misnoegden (Bungeneers en Van Campenhout).

De idealistische Vlaamsnationale ondergrond bood ook fundamentele steun…

Maar Patrick Janssens heeft Antwerpen zeer vernieuwend en goed bestuurd.  Maar hij kon noch Groen! noch de linksprogressieve steun te gelde maken. Zijn kiescampagne was echt zwak en hij schoot zichzelf in de voet met het hoofddoekenverbod. Janssens blijft ondergewaardeerd achter.

Het Vlaamsnationalisme van N-VA De Wever is in de grond voorbijgestreefd. De overgrote meerderheid in Vlaanderen wil vandaag geen radicale splitsing van dit land.

De grote vraag blijft: hoe kan Bart De Wever burgemeester worden van alle Antwerpenaren? Hij zal een bestuurscoalitie met de Stadspartij van Janssens moeten sluiten. Allicht zonder Janssens zelf…

In Gent is Daniël Termont met zijn SP.a-Groen!-coalitie een triomf. Of hij nu ook nog Open VLD moet opnemen in het bestuur is op sociaal vlak niet zo vanzelfsprekend maar zal allicht gebeuren.

Vlaanderen is dus vooral conservatief geel gekleurd. Daartoe is zelfs geen VLD nodig. Het anti-Elio di Rupo-gevoel is echt opgeklopt. De Vlaamse partners in het federaal beleid zijn echt ondermaats gebleken in hun verhaal  over de verdiensten van de federale regering. In de Vlaamse regering zal de N-VA in een sterke positie komen te staan.

Oostende

Wat ons dierbaar is, is natuurlijk Oostende. De SP.a heeft veel te danken aan burgemeester Jean Vandecasteele. Het fameuze Keizerboek over Johan Vande Lanotte heeft zonder veel bewijzen de SP.a schade berokkend.

Dat men nu in coalitie gaat met antisocialist Bart Tommelein (ex-Volksunie) is niet zo vanzelfsprekend. De schepenen zijn ook niet allemaal zo gepast buiten hun stemmenaantal. Maar echt beleid is toch iets anders dan veel stemmen halen…

De CD&V verliest maar met een zwakke ACW-vleugel is dit niet zo verwonderlijk.

Het stadsbestuur zou beter een opbouwende relatie aangaan met Groen!

Nog even als slot: vanwaar de belangstelling in de media, voor Jean-Marie Dedecker?

take down
the paywall
steun ons nu!