De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Op zoek naar maatstaven!
Tijdingen oostende -

Op zoek naar maatstaven!

donderdag 8 november 2012 11:49
Spread the love

We moeten ons vrij maken van diep gewortelde cliché’s. Zoals ‘de kiezer heeft altijd gelijk’. Voor mensen die dieper kijken dan de oppervlakte en zien wat er allemaal meespeelt bij verkiezingen weten we dat de kiezers ‘zich bedrogen voelen’ en ‘bedrogen worden’ én ‘zich vergisten’. Wie zou uit nationalistische sympathie in Griekenland voor de gewelddadige ‘Gouden Dageraad’ stemmen….

Politieke en maatschappijanalyses zijn zeer belangrijk. De Vlaamse Beweging heeft tot wezenlijk gevolg geleid dat we allemaal kunnen lezen. We hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt en hebben ter onzer lezing ‘De 360° werknemer’ (Jan Blommaert, Paul Mutsaers en Hans Siebers, uitg. Epo, 2012, 133 blz, 15 euro) genomen. Nog nooit hebben wij een zo didaktisch en duidelijk werk gelezen.

De ondertitel geeft de inhoud goed weer: ‘De nieuwe arbeidscultuur en de eindeloze concurrentie.’… Wij bevelen het aan aan alle sociaal en politiek geïnteresseerden. Het zal veel geleuter en misverstanden vermijden. Vooral alle eerlijke politici zouden het moeten lezen om ons, het volk, beter te dienen. Wees ervan overtuigd: weg met begrippen als flexicurity en employability. De drie heren die dit boekje schreven zijn verbonden aan de Tilburgse universiteit.

Dit brengt ons bij de dikke gepubliceerde doctoraatsthesis van Ivo Maly (Kifkif): ‘De N-VA – Analyse van een politieke ideologie’. Een heel lijvig werkstuk, uitgegeven bij Epo, 670 blz, 34,95 euro.

Het is een bijzonder eerlijk en gefundeerd werk dat veel Vlamingen kan verlichten. Denk niet dat wij het in een wip en een hup kunnen bespreken. Het heeft ons in elk geval geleerd waarom Bart De Wever wil dat de Vlaamse Beweging zich opheft.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!