De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een onontbeerlijk boek!
Tijdingen oostende -

Een onontbeerlijk boek!

zondag 24 maart 2013 13:38
Spread the love

Wij hebben het nieuwe boek van Thomas Decreus ‘Een Paradijs waait uit de Storm’ (Epo, 2013; 15 euro, 150 blz) met veel genoegen en geboeid gelezen. Het gaf ons zoveel plezier als de verhalen van Karl May over Old Shatterhand en Winnetou eertijds lang geleden…

Hoogst eigenaardig voor een politiek filosofisch werk, kun je wel zeggen.

Het deed ons inhoudelijk denken aan de werken van de Engelse politiek filosoof van de vorige eeuw, Harold Laski (1893-1950).

Decreus koos als ondertitel ‘Over markt, democratie en verzet’. En daarover gaat dit boeiende en gedegen werk dan ook.
Paul Goossens schreef een passend voorwoord en Paul Verhaeghe (o.a. ‘Identiteit’) schreef een warme aanbeveling.

Decreus is de democratie toegewijd, zeer toegewijd. Hij begint in de feitelijke praktijk van de Occupy en Indignados beweging. Hij ontleedt het begrip en de praktijk van de democratie. Hij ontleedt ook de vrije markt, en stelt vast dat democratie en vrije markt onverzoenbaar zijn.

Decreus stelt het verzet centraal: democratie is een voortdurend proces van verzet om vrijheid en gelijkheid door te zetten. Decreus bewijst dat hij in de breedte en de diepte belezen is, en ook zijn belezenheid als uitlegsysteem kan gebruiken. Wij hadden hem graag zien verwijzen naar de onlangs overleden auteur van ‘Indignez-vous’, Stéphane Hessel.

take down
the paywall
steun ons nu!