De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nu vooruit
Tijdingen, Tijdingen oostende, Occupy -

Nu vooruit

dinsdag 13 augustus 2013 13:19
Spread the love

Terwijl er al een bibliotheek volgeschreven is met waarschuwingen en aanklachten tegen de huidige evolutie van de maatschappij en ondanks haarfijne analyses gaat de neoliberale ontwikkeling verder. Waar het vroeger filosofen en sociologen waren die de kritiek te boek stelden, zijn het nu ook psychologen (als Paul Verhaeghe) en zelfs psychiaters (als Dirk De Wachter) die zeer gefundeerd kritiek schrijven. Toch loopt het spel maar verder. Grotendeels omwille van het gewin.

Er is bijna geen universitair onderzoek of het is ten bate van de multinationals. Ook een gevolg van de maatschappelijke blindheid van de onderzoekers. En door het gewin.

De grote vraag is: hoe het te keren? De meeste wetenschappers en co worden uitgekocht. Het besef dat wij allen gegrepen worden door deze noodlottige evolutie dringt moeilijk door. Op 93-jarige leeftijd schreef Stéphane Hessel zijn wervend essay ‘Indignez-vous’ (Nederlandse vertaling: ‘Neem het niet’) en door het ongehoorde succes vervolgde hij met ‘Engagez-vous’ (Nederlands: ‘Doe er iets aan’). Die twee boekjes vinden miljoenen lezers/kopers in een heleboel talen. De oude Noam Chomsky (°1928) sluit daarop aan met ‘Occupy’ (Penguin heruitgave, paperback, 3,75 Britse Ponden; in Vlaanderen te koop vanaf 9 euro).

Waarop wachten wij om mee te helpen aan de noodzakelijke verandering? Wij zijn met 99%, de plutonomie met 1%.

Bij ons heeft Lieven De Cauter een merkwaardige analyse gemaakt: ‘De alledaagse Apocalyps en het entropisch imperium’ (2011).

Voor wie nog tijd en goesting heeft om te lezen stellen wij graag volgende lectuur voor:

– Slavoj Zizek, ‘Eerst als tragedie dan als klucht’, Boom 2011

– Michael J. Sandel, “Niet alles is te koop. De morele grenzen van marktwerking”, Ten Have 2012

– Peter Sloterdijk, “Je moet je leven veranderen”, Boom 2011

– Charles Taylor, “Bronnen van het zelf”, Lemniscaat 1989

– Chantal Mouffe, “Over het politieke”, Klement 2008

– John Vandaele, “Het alfabet van onze tijd”, Houtekiet 2012.

take down
the paywall
steun ons nu!