De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: ACV
Opinie - ACV

Gezocht! Superhelden bij de Vlaamse overheid

De afgelopen twee regeerperiodes werd er stevig geknipt in het personeelsbestand van de Vlaamse overheid. Dit leverde al een verlies op van 4.000 jobs. Jambon I wil opnieuw 75 miljoen euro besparen, onder andere door 1.440 jobs te schrappen.

woensdag 9 oktober 2019 12:58
Spread the love

Dit beleid is een voortzetting van de afgelopen legislaturen. Over drie regeerperiodes heen, moet de Vlaamse overheid het doen met 1 op 5 werknemers minder, en dat voor meer taken. De personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen niets anders zijn dan superhelden!

De dienstverlening zal niet gegarandeerd blijven

De Vlaamse Regering stelt dat de dienstverlening gegarandeerd blijft. Dit klopt niet. In 2016 al stelt het Rekenhof dat de besparingen leidden tot “doelstellingen die niet tijdig wer­den gehaald, het ambitieniveau dat werd bijgesteld, projecten die vertraging op liepen, werden stopgezet en uitgesteld, of er werden noodgedwongen meer (kern)taken uitbesteed”. En toch gelooft de Vlaamse Regering dat er geen impact zal zijn op de dienstverlening.

Meer stress en burn-out

1 op 3 ambtenaren die met pensioen gaan, zou niet worden vervangen.

En het werk? Dat komt terecht bij het overblijvend personeel. Uit een ander rapport van het Rekenhof bleek al dat de besparingen leiden tot stress en burn-out bij de personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Wel naakte ontslagen

De Vlaamse Regering stelt dat er geen naakte ontslagen zullen vallen. Het verleden toont het tegengestelde aan. Toen de besparingsdoelstellingen moesten bereikt worden, verdween deze belofte meteen naar de achtergrond. Houdt deze regering zich wel aan haar belofte?

Meer taken, minder mensen: daar is de superheld

Het Regeerakkoord spreekt over besparingen, maar ook over heel wat nieuwe taken voor de overheidsdiensten. Het Vlaams overheidspersoneel moet al superheld zijn om al deze taken nog rond te krijgen.

ACV Openbare Diensten nodigt daarom Minister van Bestuurszaken Bart Somers uit om in overleg te treden met de vertegenwoordigers van het personeel.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!