De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De preformatie
Tijdingen, Editoriaal 20 september 2010 -

De preformatie

zaterdag 18 september 2010 20:39
Spread the love

Wij weten het allemaal: Di Rupo en Dewever moeten samen een regering maken en het moet met die zeven partijen gebeuren.

Elio Di Rupo heeft met de PS een overtreffende meerderheid bij de Franstaligen en Bart Dewever heeft met de N-VA een grote meerderheid in Vlaanderen. Ze moeten binnen de 4 of 6 weken een werkbare en eerlijke financieringswet in elkaar steken. En dan moet deze nieuwe regering 15 miljard euro besparen.

De Franstaligen hebben reeds heel wat toegegeven. Maar nu moet dit land een regeling treffen over de financiën met responsabilisering.

Aan Vlaamse zijde leggen we de nadruk op de twee gemeenschappen: Vlaanderen en Wallonië. De Franstaligen willen meer geld voor het Brusselse Gewest. Niemand is ernstig bezig met het einde van België. Daarbij is op dit ogenblik niemand gebaat met het einde van dit land. Wij voelen veel voor de Vlaamse Staatshervorming maar realisme moet overheersen. Het zal moeten gebeuren met de 7 partijen die nu overleg plegen. Noch de PS noch de Vlamingen willen de liberalen erbij. Men moet lukken. De besparingen zijn ook noodzakelijk. Wij hebben in gans dit land een hoog welzijn. De armoedebestrijding moet ook onverwijld gebeuren, dat eisen de rechtvaardigheid en de solidariteit.

Uw, Tijdingen

take down
the paywall
steun ons nu!