De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: WikiMedia Commons
Opinie - Karolien Coolen

Bolsonaro en de link met onderwijshervormingen in België

zaterdag 18 mei 2019 02:05
Spread the love

Ik ben Karolien Coolen, student wijsbegeerte, afgestudeerd met een Master in Afrikaanse talen en culturen en mijn humaniora vervolmaakt binnen de opleiding Grieks-Moderne talen. Alleen op basis hiervan zouden Bolsonaro en ik het niet al te best vinden. Toen ik las dat hij van plan is te snoeien in de budgetten van de universiteiten, meer wil inzetten op vakken die nuttig zijn voor de samenleving en agenten wil gebruiken om de orde in de klaslokalen te handhaven, moest ik even slikken.

Ik kreeg een flashback naar de gesprekken die mijn vriend en ik voorbije zomer hadden gehad met Brazilianen en de angst waarmee ze spraken over de man die misschien president ging worden van hun land, Bolsonaro. Telkens opnieuw kwam naar voor hoe hij geweld met geweld wou aanpakken, hoe hij zou regeren vanuit een angstpolitiek, hoe vrije meningsuiting een illusie zou worden en hoe zwaar het onderwijs zou leiden onder zijn beleid. De vrees die deze mensen deelden is werkelijkheid geworden.

Bolsonaro wil, zoals hij het zelf noemt, de marxistische indoctrinatie in het onderwijs, kortwieken; met andere woorden alle mogelijke kritische stemmen de kop indrukken in de hoop om op deze manier zijn beleid stand te houden. De sociale wetenschappen en opleidingen filosofie zijn degenen die er aan zullen moeten geloven. En het is nu net dit wat mij opnieuw vol ongenoegen stemt. Waarom zeg ik opnieuw? Omdat we vorig jaar dezelfde debatten hebben gevoerd hier in België. Richtingen als Grieks-Moderne talen zijn niet langer relevant en dienen plaats te maken voor nuttige opleidingen. Hiermee worden opleidingen in de economie, wetenschappelijke en technische sector bedoelt.

Uitspraken als deze zijn extreem problematisch naar mijn mening. Laat me even duidelijk stellen dat ik niets tegen opleidingen economie, geneeskunde en andere technische opleidingen heb, maar we kunnen geen goed-functionerende samenleving hebben met alleen mensen met die achtergrond. Daarenboven is het zo dat dat wat nuttig is, volledig wordt bepaald door de maatschappij zelf, het is geen losstaand gegeven. Het is verankerd binnen onze maatschappelijke structuur en ons politiek systeem. Het is een trend zoals superfoods. Als we dan toch in termen van ‘nut’ moeten spreken, wil ik het volgende zeggen. Ik heb namelijk heel veel uit mijn opleiding gehaald. Mijn taalvaardigheid en abstract denken werden sterk aangescherpt, ik leerde over de basis van onze cultuur, verwierf inzicht over de grond van onze waarden en normen en leerde hier kritisch mee om te gaan. Het maakte mij een inzichtelijker en menselijker mens.

Waarom Bolsonaro net deze opleidingen weg wilt, ligt ver van de verklaring die hij zelf geeft. Het valt samen met wat ik net aanhaalde. Het gaat niet over de zogezegde marxistische indoctrinatie noch wil hij een verhoging van de technische opleidingen omdat die opleidingen zijn volk echt zouden dienen. Nee, hij wilt komaf maken met elke kritische stem tegen zijn beleid. Opleidingen binnen de sociale wetenschappen of filosofie zijn net die opleidingen die onze maatschappij in vraag stellen. Kritisch nadenken en vragen durven stellen waar anderen misschien nog niet aan dachten, vormen de kern van dergelijke opleidingen. Onder andere zij zorgen ervoor dat politieke systemen niet op hun lauweren kunnen rusten, dat er debatten worden geopend die van levensbelang zijn en dat we als maatschappij opkomen voor onze verworven rechten. Zij het toeval of niet maar het is net nu cruciaal, in tijden als deze waar er bespaard wordt op zulke opleidingen, dat we dergelijke mensen binnen onze samenleving nodig hebben om met de vuist op tafel te slaan.

Dit is de kracht die we hebben als burgers zijnde deel van een maatschappij en deel van een natie. Dus laten we vooral niet besparen, laten we ook vooral geen agenten plaatsen in klaslokalen en laten we er vooral voor zorgen dat er een plaats is voor kritische reflectie over het politieke beleid.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!