De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bij de Oostendse begroting
Tijdingen, Oostendse stadsbegroting 2011 -

Bij de Oostendse begroting

woensdag 26 januari 2011 14:24
Spread the love

Zaterdag 22 januari 2011 was voorbehouden vanaf 9 uur voor een uitgebreide begrotingszitting. De gemeenteraadsleden, het personeel en de pers mochten vanaf 12.37 uur tot 14.28 uur deelnemen aan een (lekkere) gezamenlijk middagmaal in het gebouw van de Belastingen.
De gemeenteraad hervatte de werkzaamheden dus om 14.28 uur. Heel tot onze verrassing was de hele klus geklaard tegen 14.38 uur. Een belangrijk deel van de zitting werd ingenomen door het verhaal van OCMW-voorzitter Franky De Block en het gesprek errond.
Wij zijn vooral getroffen door het eerder oppervlakkig gebeuren. Vooreerst gaven de schepenen geen beleidsbrief waarin ze het voorgenomen beleid toelichtten. Daarna was het woord aan de fracties – waarbij ook enkel de oppositie was te horen.
Vooral Wouter De Vriendt (Groen!) gaf een grondige kritiek op het verhaal van OCMW-voorzitter De Block. Een zeer scherpe maar terechte kritiek. De Block heeft zich er met een zeer oppervlakkig en onjuist verhaal vanaf gemaakt. Alhoewel de Stad meer dan 10 miljoen euro aan het OCMW geeft. Het OCMW doet ook weinig aan de bestrijding van armoede. Dat het OCMW nu Sociaal Huis heet, is alleen een reden om veel geld in de wijkcentra te steken en genadeloos concurrentie aan te gaan met de socioculturele verenigingen.
Het is ook typerend dat de OCMW-voorzitter ook geen beleidsnota had, of iets wat erop lijkt.
Nochtans is in de huidige omstandigheden het voorzitterschap van het OCMW een gewaarborgd populistisch succes.
De financiële situatie van Stad Oostende is voor iedereen een grote zorg. Zo konden we horen in de gemeenteraad. De Vismijn is een mislukt project. De overname door het Vlaams Gewest is een benuttigd voordeel. Hoe het nu verder zal evolueren met de fusie met Zeebrugge valt nog af te wachten… Al is Schepen Yves Miroir (SP.a) optimistisch.
Er zit ook geen ideologische basis in het gemeentelijk beleid, onder andere door de (te) brede bestuurscoalitie. In grote lijnen wordt de stad redelijk goed bestuurd. Alhoewel we kunnen betreuren dat de CD&V geen enkele ACW-er bevat. Het beleid is eerder neoliberaal, ondanks de grote meerderheid van SP.a-ers. Persoonlijke tussenkomsten van sommige schepenen bij de ambtenarij maken het beleid ook nog af en toe onlogisch.
We mogen blij zijn dat we in Oostende mogen wonen. De stad gaat er met reuzenschreden op vooruit. Jean Vandecasteele (SP.a) is waarschijnlijk de beste burgemeester die we hadden en hebben. Vooral hij zorgt voor de verbeteringen aan de stad en dit niet alleen aan de residentiële en commerciële wijken.
Het partijpolitieke spel wordt in Oostende weinig ideologisch gespeeld. Alleen Groen! enerzijds en het Vlaams Blok/Belang anderzijds voeren een eerder ideologisch beleid. Jean-Marie Dedecker speelt zeer populistisch een eigen kritiek. Soms heeft hij het gelijk maar meestal is het zeer rechts-populistisch.
De meeste Oostendenaren zijn zoals op veel plaatsen eerder onverschillig. De kritiek van Geert Lambert (nu Groen! maar nog steeds Vlaams-progressief) op het beleid in verband met de Vismijn en cultuur wordt niet echt opgenomen.
Democratie is een onderschat en zeer waardevol gegeven dat zeer gemakkelijk afdaalt naar het populisme. Helaas.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!