De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De B-61, het type kernwapen waarvan vermoed wordt dat het in Kleine Brogel opgeslagen ligt.

België, Kleine Brogel, WikiLeaks, B-61-kernwapens, Cablegate -

Aanwezigheid Amerikaanse kernwapens in België bevestigd

maandag 29 november 2010 17:45
Spread the love

In een vertrouwelijke e-mail van 12 november 2009, gepubliceerd in WikiLeaks’ Cablegate, brengt de Amerikaanse ambassadeur te Berlijn Philip D. Murphy verslag uit van een ontmoeting te Berlijn op 10 november tussen hem, de Assistant Secretary of State voor European and Eurasian Affairs Philip H. Gordon en National Security Advisor Christoph Heusgen.

Uit de e-mail gericht aan de Secretary of State, de Secretary of Defense, de Joint Chiefs of Staff en de National Security Council blijkt duidelijk de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Duitsland, België, Nederland en Turkije.

In een antwoord op de vraag van Philip H. Gordon hoe de overheid van plan is vooruitgang te boeken betreffende het engagement uit het regeerakkoord aangaande de betrachting alle resterende nucleaire wapens uit Duitsland te verwijderen, distancieerde Heusgen de Kanselarij van dit voorstel met de stelling dat dit aan hen was opgedrongen door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle.

Heusgen zei dat vanuit zijn oogpunt het geen zin heeft om unilateraal “de 20” tactische nucleaire wapens die zich nog in Duitsland bevinden terug te trekken terwijl Rusland er “duizenden” houdt. Volgens Heusgen zou het enkel de moeite waard zijn indien beide zijden zouden afbouwen.

Nog volgens Heusgen is het belangrijk om na te denken over alle mogelijke gevolgen van het Duitse voorstel voor de toekomst. Zo zou een terugtrekking van de kernwapens uit Duitsland en misschien uit België en Nederland het voor Turkije politiek erg moeilijk maken haar voorraad te handhaven, al is dat land nog steeds overtuigd van de noodzaak om dit te doen.

De kernwapens in Kleine Brogel liggen er dus onder andere om de Turkse publieke opinie niet op ideeën te brengen en het Turkse politieke establishment te sterken tegen druk van buitenuit. Nu ja.

De vraag óf er zich kernwapens in België bevinden, is bij deze in ieder geval onomwonden beantwoord. Of minister van Landsverdediging De Crem het nu graag hoort of niet, die discussie kan men nu, al is het maar uit intellectuele eerlijkheid, achterwege laten.

Link:
e-mail van ambassadeur Philip D. Murphy, 12-11-2009 (WikiLeaks – Cablegate)

take down
the paywall
steun ons nu!