De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Daniel Termont (SP.a) en Charles Michel (MR) winnen Prijs voor Politieke Moed 2012
België, Nationalisme, SP.A, Daniël Termont, Separatisme, MR, Federalisme, B Plus, Prijs voor Politieke Moed, Charles Michel -

Daniel Termont (SP.a) en Charles Michel (MR) winnen Prijs voor Politieke Moed 2012

maandag 3 juni 2013 17:13
Spread the love

v.l.n.r. Willy Peerens, Daniël Termont, Charles Michel, Ludwig Vandenhove (voorzitter B Plus), Bertrand Waucquez

De 7de editie van de Prijs voor Politieke Moed, uitgereikt door B Plus, werd gewonnen door Daniel Termont (SP.a) en Charles Michel (MR).

Met de Prijs voor de Politieke Moed wil B Plus personaliteiten bekronen die zich het afgelopen jaar verdienstelijk gemaakt hebben in de strijd voor het multicultureel samenlevingsmodel, het verzet tegen het oprukkend nationalisme en separatisme en zich inzetten voor een sterk, federaal, democratisch en solidair België.

In zijn lofrede over Daniel Termont wees nationaal secretaris Willy Peerens er op dat ook politici die op het lokale niveau actief zijn de Prijs voor Politieke Moed kunnen verdienen. Het verzet van Termont tegen het extremisme van de N-VA in diens thuisstad Gent en daarbuiten, de strijd voor solidariteit en verdraagzaamheid en diens initiatief tot een werkbezoek en het intensiveren van de contacten tussen het Gentse stadsbestuur en dat van Charleroi om te zien wat men van elkaar kan leren, werden aangehaald als evenveel redenen waarom de Gentse burgervader de prijs verdient had.

Charles Michel werd dan weer geprezen om de durf van de MR die zich onder zijn leiderschap losrukte van het communautair extreme FDF. Daarnaast werd Michel ook gehuldigd omwille van het lef om voorbije de communautaire clichés te kijken en dit ook in daden om te zetten. Het initiatief om voor Nederlandstaligen in Michels thuisgemeente Waver een bijzonder onthaalloket te voorzien, genomen onder diens burgemeesterschap en zijn steun voor een federale kieskring, werden hiervan als voorbeeld gegeven. Michel behoort tenslotte, zoals voorzitter van het directiecomité van B Plus, Bertrand Waucquez, aangaf tot een nieuwe generatie Franstalige politici die zich rechtstreeks en in het Nederlands tot de Vlaamse media wenden om hun standpunten duidelijk te maken.

take down
the paywall
steun ons nu!