De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aalst: Als de sociaaldemocratie tegen haar grenzen opbotst
SP.A, Sociaaldemocratie, Socialisten, Aalst -

Aalst: Als de sociaaldemocratie tegen haar grenzen opbotst

dinsdag 14 januari 2014 15:35
Spread the love

In Aalst is voor al wie zichzelf het etiket ‘socialist’, tegenwoordig heel wat breeddenkerder ‘sociaaldemocraat’ genoemd, opplakt, de kogel eindelijk door de spreekwoordelijke kerk. Wie de ‘socialistische principes’ niet onderschrijft en de deelname aan de NV-A-CD&V bestuur goedkeurt, kan zich (in Aalst) voortaan geen sp.a-partijlid meer noemen.

Als fundamentele ideologische socialist ben ik daar niet rouwig om. Maar als wel- en logisch denker voel ik mij toch geroepen om op het toch wel hypocriete gedrag van de nationale en provinciale sp.a-leiding te wijzen. Daarenboven vraag ik mij af of de beslissing om via het ontbinden en heroprichting van de plaatselijke afdeling, met de daaraan verbonden vernietiging van alle lidmaatschappen, en het exclusief voor Aalst voorwaardelijk maken van nieuwe lidmaatschappen, nog iets met democratie te maken heeft.

Als ik het beleid van het Aalsters bestuur vergelijk met dat van de meeste andere gemeenten waar de sp.a deelneemt aan een coalitie geleid en gedomineerd door de NV-A, dan zie ik niet echt een wezenlijk verschil. Ook in de Vlaamse regering doet de sp.a zonder enige scrupules mee met de bezuinigingsdrang in, o.a. de zorgsector, de vermindering van de OCMW-betoelagingen, enz. Van hun stokpaardjes, zoals versnelling van de sociale woningbouw, en de armoedebestrijding, wordt er daarentegen niet echt veel werk gemaakt. Zelfs in een nationale regering, zonder NV-A, kunnen maatregelen zoals de uitbreiding van de wachttijd voor schoolverlaters, de degressiviteit van de werkloosheiduitkeringen, en de vermindering met 40% van de welvaartsenveloppe voor de laagste inkomens, niet bepaald als beantwoordend aan de socialistische principes aanzien worden.

Mijn inziens kan het besluit van het nationaal bestuur moeilijk verantwoord worden als een gevolg van haar ongenoegen over het beleid dat haar twee Aalsterse schepenen en het grootste deel van de plaatselijke fractie mee ondersteunden, dan wel uitsluitend als een ondemocratisch e actie om het het oeverloos plaatselijk geruzie tussen de linkse vleugel en de “realto’s” te stoppen. Dat de nationale sp.a in de Vlaamse en federale regering, en menig andere plaatselijk sp.a-afdeling in de gemeentebesturen, te pas en te onpas ‘de socialistische principes’ met heel wat zout nuttigt, en zij door haar optreden in de afdeling te Aalst haar eigen ‘mentaliteit’ sanctioneert, moet sommigen toch zijn opgevallen?
Hoe dan ook, in Aalst zijn ze wat gewoon. Dat de Aalsterse sp.a-leden, dinsdagmorgen 14 januari wakker werden en via de radio vernamen dat zij helemaal geen lid meer van de partij waren, zal menigeen onder hen betreurd hebben. Maar dat het grootste deel onder hen hun lidmaatschap onder de gekende voorwaarden zullen hernieuwen, valt sterk te betwijfelen.

Waarom de tegenstanders van de coalitie niet zijn ingegaan op de vraag om de mening van de ledenvergadering te vragen over het gevoerde beleid van de sp.a-schepenen binnen de coalitie, is een vraag waar men het antwoord enigszins kan op vermoeden. Feit is, dat de wijze waarop Tobback en Co de (wellicht onontwarbare) knoop hebben doorgehakt, niet bepaald electoraal wervend zal werken voor de opnieuw opgerichte partijafdeling.

Tot nader order zijn er in Aalst nu twee sociaaldemocratische partijen. Eén geforceerd heropgerichte afdeling van de Sp.a-partij, en een andere, zichzelf nog steeds sp.a-fractie noemende, die, tot het tegengestelde is bewezen, de steun van de meerderheid der (voormalige) sp.a-leden heeft.

Maar, spijtig voor diegenen die het anders zouden willen, mag geen van beiden zich écht ‘socialistisch’ noemen…

take down
the paywall
steun ons nu!