De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Studies Schipdonkkanaal krijgen onvoldoende
SP.A, Zeebrugge, Minister Crevits, Filip Somers, Groen Brugge, Schipdonkkanaal, Filip watteeuw -

Studies Schipdonkkanaal krijgen onvoldoende

zaterdag 11 februari 2012 12:39
Spread the love

De verbreding van het schipdonkannal blijft een waanzinnig projesct, aldus vlaams volksvertegenwoordiger Filip Watteeuw.
De eerste sumiere presentatie van de ecohydrolische en waterballansstudie leidt bijna tot euforische reacties in Zeebrugse havenkringen.
Vreemd is echter dat de parlementsleden de studies niet mochten inkijken.
Uit de beperkte gegevens dat ze te zien kregen tijdens de presentatie, blijkt dat met een aantal gegevens geen rekening is gehouden.
Daarom is men wantrouwig dat er voldoende water zou zijn om alle kanalen te voeden.
De waterbalansstudie houdt dan ook geen rekening met de nieuwe grote zeesluis in Terneuzen.
De neuwe sluis zal een veel grotere capaciteit hebben en zal daardoor een grotere aanvoer van zoetwater moeten zijn, om verzilting tegen te gaan, dat volume zoetwater is er niet.
Ook met de watertekorten wordt er luchtig omgegaan.
Aan de 13 kubieke meter water per seconde die vlaanderen moet garanderen aan Nederland geraken we nu al niet, aldus Filip Watteeuw.
Nochtans  werd tijdens de presentatie duidelijk aangegeven dat er nu al jaarlijks 48 dagen zijn dat het minimale waterdebiet niet werdt gehaald op het kanaal Gent-Terneuzen.
Bij de presentatie van de ecohydrologische studie was opvallend dat er weinig waarde wordt gehecht aan de waardevolle vegetatie.
Het studiebureu stelde zonder verpinken dat als vegetaties verdwijnen er wel andere vegetaties inde plaats komen.
De presentatie was zeker geen doorbraak voor de verbreding van het schipdonkkanaal, de bezwaren blijven.
Er bestaat voor dit project geen politieke meerderhed meer.
Groen Brugge vraagt minister Crevits eerst werk te maken van de uitbouw van de estuaire vaart en het spoor.
Volgens SP.A is het veel te vroeg om van een doorbraak te spreken.

 

take down
the paywall
steun ons nu!