De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Rood’ pleidooi om gerichtheid op SP.A plaats te doen maken voor nieuw verhaal!
SP.A, Erik De Bruyn, PVDA+, Rood! -

‘Rood’ pleidooi om gerichtheid op SP.A plaats te doen maken voor nieuw verhaal!

woensdag 4 mei 2011 22:51
Spread the love

In een vorige blog schreef ik mijn warme steunbetuiging aan de nieuwe linkse beweging Rood en aan de beslissing van Erik De Bruyn om zijn SP.A-lidmaatschap op te zeggen. Nu die stap naar Rood er is, en nu de online activiteiten errond op gang komen, groeit de uitdaging om ze vorm en inhoud te geven. Welke vorm moet Rood gaan krijgen?… Ik zet enkele bedenkingen op een rij.

SP.A BASHEN…

Binnenkort zou op de Facebook-groep van Rood en via mail een eerste schets rondgestuurd worden van het inhoudelijk kader dat Rood wil volgen. Ondertussen denken sympathisanten en aspirant-leden al luid na over hoe Rood er moet gaan uitzien.

Ik merk wel dat veel tussenkomsten op de Facebook-groep nog vaak over SP.A gaan. Logisch is dat ergens wel, maar zou het niet goed zijn voor Rood (en de leden) om zo snel mogelijk die beperking van een gerichtheid op de SP.A overboord te gooien? Het is alleszins essentieel dat de periode van rouw (met de nodige dosis SP.A bashen) zo kort mogelijk is.

“zou het niet goed zijn voor Rood (en de leden) om zo snel mogelijk die beperking van een gerichtheid op de SP.A overboord te gooien?”

Als Rood een brede, socialistische beweging wil zijn die met een duidelijke en hedendaagse inhoud naar voren komt, dan moet het daar vandaag mee beginnen. En dat wil ook zeggen: zo snel mogelijk de kanalen openen die nodig zijn voor de leden om een kader te vormen en een inhoudelijke ruggengraat. Met deze blog wil ik daar ook mee over nadenken.

GEEN TRADITIONELE ‘PARTIJ’

Als Erik zegt dat Rood geen traditionele partij is, die niet in haar hoedanigheid aan de verkiezingen zal deelnemen, dan zal dat ongetwijfeld wel voor wat gefrons hebben gezorgd. Eigenlijk is zijn stelling in feite behoorlijk visionair te noemen.

Dat achter ons huidig democratisch bestel, en achter de verkiezingen die van onze democratie de democratie maken waar we zo prat op gaan, wel wat vraagtekens kunnen worden geplaatst, is op zijn zachtst gezegd een evidentie. Democratie is des mensen, en zoals het systeem nu in elkaar zit, is het minstens voor verbetering vatbaar. Bovendien, zoals Erik in zijn persbericht zei, ligt de echte macht elders, namelijk in de economische sfeer.

Rood wil de tijd ‘vatten’ en kiest heel moedig voor een virtuele én fysieke beweging die ALLE kanalen wil openlaten om politieke macht te verwerven. Verkiezingen is slechts één van de vele manieren om de machtsbasis te vergroten, maar het wordt de missie van Rood om andere kanalen te benutten en waar nodig uit te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat deze stap – ook al ware het niet meer dan een denkoefening – een welgekome stap is die politiek links in België en misschien zelfs de wereld kan doen ontstijgen uit haar slop.

“Rood wil de tijd ‘vatten’ en kiest heel moedig voor een virtuele én fysieke beweging die ALLE kanalen wil openlaten om politieke macht te verwerven.”

BONDGENOTEN EN GESPREKSPARTNERS

Het is dus níet de missie van Rood om het linkse kamp verder te verdelen. Ze wil ook niet deelnemen aan verkiezingen. Zoals het persbericht zegt: Rood wil links hergroeperen. Dat kan het beste als er een entiteit ontstaat die verschillende initiatieven op elkaar afstemt en de barrières losweekt.

Wat Rood vanuit haar visie daarnaast wél kan doen als volstrekt zelfstandige entiteit, is haar bondgenoten kiezen. En, hoewel Rood voor zichzelf geen heil ziet in het opbouwen van een eigen partij (zoals gezegd: het is eenvoudigweg haar missie niet), kan het natuurlijk wel haar bondgenoten onder de bestaande politieke partijen kiezen.

Het spreekt voor zich dat hier de PVDA+ zich als bevoorrechte partner aanbiedt. De partij is aan een opmars bezig en heeft een programma waar Rood zich achter kan zetten. De gesprekken die er zijn tussen PVDA+-voorzitter Peter Mertens en Erik De Bruyn moeten vooral in dit licht gezien worden. De uitkomst naar verkiezingen en verdere machtsuitbreiding toe zullen het resultaat zijn van vele contacten tussen Rood en PVDA+.

Ook de contacten met Groen! beogen dit doel. Met de SP.A-basis zullen er ongetwijfeld ook nog contacten mogelijk zijn, evenals met de grote vakbonden, maar dan gaat het over individuen en groepen binnen die grote organisaties. De bedoeling is en moet zijn: het opzoeken, activeren en hergroeperingen van linkse individuen en groepen, met als doelstelling het doen overkantelen van de machtsverhoudingen van rechts naar links.

Ik ben benieuwd welke wegen Rood allemaal gaat bewandelen in de komende periode, maar maak er met plezier mee deel van uit!

NOTA BENE: HOE DRAAG IK MIJN STEENTJE BIJ?

Rood staat in haar kinderschoenen. Rood heeft inhoud nodig. Ik kies ervoor om die inhoud mee op te bouwen. Voor mensen die niet weten hoe ze Rood mee gestalte kunnen geven, zijn er de evidente oplossingen waar ik ook voor gekozen heb:

  • start een eigen blog op. Hier op DeWereldMorgen is dat perfect mogelijk, maar ook op WordPress.com kun je ‘de betere weblog’ maken;
  • word lid van de Facebook-groep en leg linken tussen jouw blog en de Facebook-groep. Op deze manier verbreed je het virtuele net van Rood;
  • reageer op de input van andere aspirant-leden.

In de nabije toekomst zijn fysieke bijeenkomsten gepland, lokaal en nationaal. Allicht volgt meer informatie hierover op Facebook.

take down
the paywall
steun ons nu!