Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Man in de straat
Man in de straat

Schrijft over:
Maatschappij Samenleving Politiek Socialisme Kapitalisme

Bio

Een heel uitgebreide loopbaan, in verschillende uiteenlopende richtingen, van Hotelwezen (keuken en zaal), via voorraadbeheer en kwaliteitscontrole in een textielfabriek, achtereenvolgens lesgever, technisch directeur, en zelfstandig filiaalhouder van een grote autorijschool, om ten slotte te eindigen als administratief medewerker bij een preventie- stadsdienst. Met dat laatste samenvallend, sinds jaren in een derde huwelijk beland, en ondertussen in vakbonds- en politieke bewegingen mijn ei gelegd, mij sterk makend dat ik met dat alles heel wat levenservaring en dito inzicht heb verworvan. Het resultaat daarvan is een sociaaleconomish radicaal-links denkend persoon die op sociaal-ethisch en levensbeschouwelijk vlak een relatief rechts gedachtengoed heeft ontwikkeld. Wat mij, zowel voor mijn linkse, als voor mijn rechtse vriendenkring tot een moeilijk te begrijpen iemand maakt.

Werkgebied

Standpunten en bedenkingen over de politieke en sociale actualiteit, en maatschappelijke onderwerpen.

De lessen van  de wereldwijde geschiedenis

Wereldwijdejgeschiedenis, en de daaruit voortvloeiende lessen, is een wetenschap, waarvan iedereen die in aanmerking wil/kan/mag komen om nationale en/of internationale beleidsverantwoordelijk te dragen, vooraf zou moeten bewijzen daar voldoende kennis en inzicht dienaangaande te hebben.  ...

De (on)geloofwaardigheid van de NAVO

Artikel 5 van het NAVO-verdrag houdt in dat NAVO-landen een aanval op één van de lidstaten beschouwen als een aanval op alle lidstaten. Dat betekent dat lidstaten de aangevallen lidstaat op dat moment bijstaan. Oekraïne is vooralsnog geen lid van de NAVO, alhoewel het daar sind...

Is, in tegenstelling tot de  dictatoriale leiders, en/of regimes, welke hem zijn voorgegaan, is de Russische president Poetin aardig op weg om als de eerste, en voorlopig enige, 'wereldheerser' in de toekomstige geschiedenisboeken te komen? Julius Caesar, Napoleon, Peter de Grote, Ph...

Welk land of volk is volgens de NAVO een oorlog met agressor Poetin waard?

Niet enkel vergaande Europese en Noord-Europese economische en financiële sancties, maar zelfs een wereldwijde veroordeling (met uitzondering van het zich van een oordeel onthoudende China, en een paar volledig van Rusland afhankelijk dictators)kunnen blijkbaar de machtsgeile op hol g...

Alle wegen leiden naar…

Er was een tijd dat, welke weg men ook nam, men volgens het klassieke gezegde, ,uiteindelijk steeds in Rome terecht kwam. Tegenwoordig komt dat er op neer dat, om het even welke weg men neemt, men uiteindelijk zijn doel bereikt als men het maar lang genoeg volhoudt. Er was een tijd dat epidemies...

De sleutel tot ‘chronisch geluk’

Tijdens mijn schooltijd zijn geschiedenis, aardrijkskunde, actualiteit, en zowel vocale als literaire voordracht steeds mijn topvakken geweest. En ook al heeft dat niet tot mijn beroepskeuze bijgedragen, toch is de interesse daarin steeds levendig gebleven in mijn doen en laten, en heeft dat dan ...

De afzonderlijk van elkaar levende culturen

De afzonderlijk van elkaar levende culturen Half jaren zestig van vorige eeuw deed ik in het raam van mijn hotelieropleiding, stage in een hotel-restaurant. Daar ontmoete ik een Marokkaanse leeftijdgenoot, Omar, die werkte in de 'plonge', zoals de 'afwas-afdeling toentertijd met dat Franse w...

De experten -democratie

e Wij leven in een tijd dat vrijwel alles wat, zowel de burger als de politici zeggen en doen, gelinkt kan worden aan racisme, discriminatie, onderdrukking, achterstelling, onrechtvaardigheid, stigmatisering, privilegering, enz. Daardoor blijkt niemand nog in staat om zonder deskundige is het wa...

Kan vluchten écht niet meer?

De definitie van een 'vluchteling' is reeds lang niet meer zoals men dat op 28 juli 1951 in Genève in het eerste artikel van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen gedefinieerd heeft, nl, als: "een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdie...

Geachte regionale, nationale, en Europese beleidsmakers en dito uitvoerders…

ugustus 2018 Deze relatief laag-geschoolde burger begrijpt het allemaal niet meer, en zou het graag eens in een voor iedereen duidelijke taal uitgelegd zien. Hij begrijpt dat het voor een politicus moeilijk is om toe te geven dat, zo niet jullie zelf, dan toch jullie vo...

Load More