Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Man in de straat
Man in de straat

Schrijft over:
Maatschappij Samenleving Politiek Socialisme Kapitalisme

Bio

Een heel uitgebreide loopbaan, in verschillende uiteenlopende richtingen, van Hotelwezen (keuken en zaal), via voorraadbeheer en kwaliteitscontrole in een textielfabriek, achtereenvolgens lesgever, technisch directeur, en zelfstandig filiaalhouder van een grote autorijschool, om ten slotte te eindigen als administratief medewerker bij een preventie- stadsdienst. Met dat laatste samenvallend, sinds jaren in een derde huwelijk beland, en ondertussen in vakbonds- en politieke bewegingen mijn ei gelegd, mij sterk makend dat ik met dat alles heel wat levenservaring en dito inzicht heb verworvan. Het resultaat daarvan is een sociaaleconomish radicaal-links denkend persoon die op sociaal-ethisch en levensbeschouwelijk vlak een relatief rechts gedachtengoed heeft ontwikkeld. Wat mij, zowel voor mijn linkse, als voor mijn rechtse vriendenkring tot een moeilijk te begrijpen iemand maakt.

Werkgebied

Standpunten en bedenkingen over de politieke en sociale actualiteit, en maatschappelijke onderwerpen.

De sleutel tot ‘chronisch geluk’

Tijdens mijn schooltijd zijn geschiedenis, aardrijkskunde, actualiteit, en zowel vocale als literaire voordracht steeds mijn topvakken geweest. En ook al heeft dat niet tot mijn beroepskeuze bijgedragen, toch is de interesse daarin steeds levendig gebleven in mijn doen en laten, en heeft dat dan ...

De afzonderlijk van elkaar levende culturen

De afzonderlijk van elkaar levende culturen Half jaren zestig van vorige eeuw deed ik in het raam van mijn hotelieropleiding, stage in een hotel-restaurant. Daar ontmoete ik een Marokkaanse leeftijdgenoot, Omar, die werkte in de 'plonge', zoals de 'afwas-afdeling toentertijd met dat Franse w...

De experten -democratie

e Wij leven in een tijd dat vrijwel alles wat, zowel de burger als de politici zeggen en doen, gelinkt kan worden aan racisme, discriminatie, onderdrukking, achterstelling, onrechtvaardigheid, stigmatisering, privilegering, enz. Daardoor blijkt niemand nog in staat om zonder deskundige is het wa...

Kan vluchten écht niet meer?

De definitie van een 'vluchteling' is reeds lang niet meer zoals men dat op 28 juli 1951 in Genève in het eerste artikel van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen gedefinieerd heeft, nl, als: "een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdie...

Geachte regionale, nationale, en Europese beleidsmakers en dito uitvoerders…

ugustus 2018 Deze relatief laag-geschoolde burger begrijpt het allemaal niet meer, en zou het graag eens in een voor iedereen duidelijke taal uitgelegd zien. Hij begrijpt dat het voor een politicus moeilijk is om toe te geven dat, zo niet jullie zelf, dan toch jullie vo...

Een weldenkend mens kan niet anders dan politiek dakloos zijn.

Alhoewel wij grondwettelijk gezien bij verkiezingen, voor het gewest en de federatie onze 'volksvertegenwoordigers', voor de provincie onze provincieraadsleden, en voor de gemeenten onze gemeenteraadsleden kiezen, komt het in de praktijk er op met onze stem enkel de machtsverhoudingen tussen de p...

Ik heb het gehad, het wordt mij allemaal iets té veel!

Reeds jaren geleden heeft de ziekelijke compromisbereidheid, en de steeds verdergaande negatie van haar reden van bestaan, door de zichzelf nog steeds schaamteloos socialistisch noemende sociaaldemocraten, mij, althans op sociaaleconomisch gebied, naar de radicaal linkse hoek gedreven. Voor wat d...

Het onrechtvaardige sprookje van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Elke maand, voor iedereen, een bedrag van om en bij de armoedegrens krijgen, zonder dat daar enige voorwaarde is aan verbonden, en zonder dat men er iets voor hoeft te doen. Dat is wat zogenaamde zelfverklaarde ‘visionisten’ voor ogen hebben in deze snel wijzigende sociaaleconomische wereld. De o...

Over optimisme, pessimisme en realisme

Behorend tot de "mei68''-generatie was het toentertijd de normale attitude om optimistisch te zijn. Om het even of je al dan niet geschoold en goed opgeleid was, wie niet ziek, debiel, en/of lui was kreeg meerdere kansen om op één of andere wijze deel hebben aan 'het leven'Er waren natuurlijk wel...

Willen wij meer of minder islamitische invloed in onze samenleving ?

De Nederlandse openbare omroep ( NPO) heeft één van haar jaarlijkse eindejaarsprogramma’s: “Kerst vieren we samen” omgedoopt in “December vieren we samen”. Naar eigen zeggen is de reden daartoe te zoeken bij het ‘eerder beledigend’ effect dat het gebruik van ‘Kerst’ en ‘Kerstmis’ bij delen van de...

Load More