De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De experten -democratie

De experten -democratie

maandag 30 november 2020 12:35
Spread the love

e

Wij leven in een tijd dat vrijwel alles wat, zowel de burger als de politici zeggen en doen, gelinkt kan worden aan racisme, discriminatie, onderdrukking, achterstelling, onrechtvaardigheid, stigmatisering, privilegering, enz. Daardoor blijkt niemand nog in staat om zonder deskundige is het wazige bos nog enige boom te ontwaren.
Daarom stel ik als mindergeschoolde onverlaat voor dat men, in navolging van de corona- en praktijktesten-expertencomités, ook werk maakt van de oprichting van armoedebestrijding-, arbeidswetgeving-, migratie-, milieu , klimaatverandering-, en racismebestrijding-comités, ten einde zich te laten adviseren over het dienaangaande te voeren beleid.

Uiteraard is er achteraf ook nood aan gelijknamige ‘bijzondere’- of parlementaire onderzoekscommissies, die dan evalueren in welke mate de betrokken adviezen door de regering zijn opgevolgd, wat er eventueel is misgelopen, en wie daar verantwoordelijk voor is.

Afgezien daarvan, zou het misschien ook wel raadzaam zijn om een ‘verkiezingsprogramma-experten-comité’ op te richten. Deze kan dan de burger adviseren bij zijn stemkeuze. Na de verkiezingen dient dan ook een gelijkaardige experten-onderzoekscommissie de stembusuitslag te evalueren, en aan te bevelen welke regeringscoalitie en regeerprogramma het beste aan de stembusuitslag tegemoet zou komen.

Bersluit: Met een dergelijk, gezond verstand-vervangende uitbreiding van het steeds meer opgaande ‘experten-advies-beleid, dat de politieke onbekwaamheid aantoont, kan men dan ook best de politiek en de daaraan-verbonden nepdemocratie afschaffen, en zowel het regeren als de wetgeving overlaten aan een ‘expertenregering’en dito parlement…

Blijft de vraag over, hoe een dergelijke regering dient aangeduid te worden? Vragen wij advies aan een daarvoor in het leven geroepen ‘experten-experten-commissie? Een kiezen wij deze commissieleden dan op op democratische wijze, via vrije verkiezingen?…

Alhoewel,…wat met de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ‘kandidaat-experten kieslijst’?
Moeten we daarover niet eerst ‘de experten’ raadplegen?…Of laten wij een dergelijke beslissing over aan diegenen die het tot hiertoe deden…om het even wie dat is…

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!