De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welk land of volk is volgens de NAVO een oorlog met agressor Poetin waard?

Welk land of volk is volgens de NAVO een oorlog met agressor Poetin waard?

zaterdag 16 april 2022 08:27
Spread the love
Niet enkel vergaande Europese en Noord-Europese economische en financiële sancties, maar zelfs een wereldwijde veroordeling (met uitzondering van het zich van een oordeel onthoudende China, en een paar volledig van Rusland afhankelijk dictators)kunnen blijkbaar de machtsgeile op hol geslagen surrogaat Napoleon Poetin niet tot rede brengen.

In tegendeel, Ondanks de trage en aarzelende voortgang van zijn zelfverklaarde  ‘bevrijdingstroepen’, welke ondanks hun proportionele en technische overmacht, op onverwachte verbeten weerstand stuiten van zowel de Oekraïense soldaten als burgers, tracht hij als een volleerde barbaarse oorlogsmisdadiger via niets- en niemand ontziende bombardementen en raketbeschietingen het heldhaftige Oekraïne op de knieën te krijgen

Van de NAVO hoeft Poetin niets te vrezen, ook al beschikt deze  verdragsorganisatie met zijn 30 lidstaten, dank zij de VS,  Militair-technisch, zowel wat conventionele als nucliaire bewapening, over een veel grotere slagkracht dan Rusland. De Noord-Atlantische Verdrag Organisatie verplicht de leden ervan om een bedreigd of aangevallen lid ter hulp te snellen. Oekraïne is  vooralsnog geen NAVO-lid, dus…

Dit aanhalen waarom de NAVO de Oekraïners niet wil helpen, door bvb een vliegverbod voor Russische toerstellen boven het Oekraïense grondgebied af te dwingen, is je reinste larie, want het NAVO-verdrag verplicht die tussernkomst niet, maar verbiedt dat geenszins. De enige , begrijpelijke, reden om dat niet te doen is omdat dit uiteraard tot een rechtstreekse oorlog met Rusland zou kunne leiden.  Maar, hoe dan ook, dit genereert toch wel enkele moeilijke vragen…

Als een, voor Europa toch wel belangrijk economisch, (grondstoffen) en strategisch (ligging) groot land, dat geen enkel gevaar voor Rusland betekende, gewelddadig onder de voet wordt gelopen, voor de NAVO nièt belangrijk genoeg is om dat vrijwillig militair te helpen, Waarom zou men dan voor één van de uiterst noordoost gelegen kleine landen, Estland, Litouwen, en Letland, wel een mogelijk 3de-wereldoorlog riskeren? Ook al is men dat dan volgens het NAVO-verdrag verplicht?

De stelling dat dit punt in het verdrag een voldoende afschrikking is om een eventueel Russische aanval te voorkomen? Juist! Maar waarom heeft men dan de vraag om dit lidmaatschap vanwege Oekraïne sinds 2014 steeds afgewezen?

Dat zou Poetin toch voldoende afgeschrikt hebben om te doen wat hij nu doet?

Dus heeft Poetin gelijk: Het westen is de oorzaak van deze oorlog: het heeft nagelaten om voor voldoende aschrikking te zorgen.

En ook heeft hij gelijk dat het westen de duur én de uitkomst ervan bepaalt: – ofwel voldoen ze grotendeel aan zijn eisen, – ofwel sturen ze hem terug van waar hij komt…

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!