De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

3rd Festival Charango & Guitar in Brussel
Cultuur, Cultuurfestival -

3rd Festival Charango & Guitar in Brussel

zaterdag 15 mei 2010 01:20
Spread the love

3rd Festival Charango & Guitar in Brussel op 21 mei 2010 om 19 u

En los albores de la tradición el hombre andino a un quirquincho lo convirtió en charango-compañero para compartir angustias alegrías. Ahora viaja por todo el mundo y hará una escala en Bruselas. De la mano de los maestros del charango deseas deleitarte con melodías armoniosas. La cita es el Palacio de Bellas Artes en Bruselas, rue Ravenstein 23, a las 19hrs punto.

Au début de la tradition l’homme andine a eu un armadillo et a lui converti dans un charango-compagnon pour partager malheur et joie. Aujourd’hui il voyage dans tout le monde et il va faire une escale à Bruxelles. Par la main des maîtres en charango vous aller jouir des mélodies harmonieuses. Rendez-vous au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, rue Ravenstein 23, à 19h ponctuel.

In het begin van de traditie had de Andes-mens een gordeldier en veranderde hem in een charango-vriend om leed en vreugde mee te delen. Vandaag reist hij de hele wereld rond en zal hij een tussenlanding in Brussel maken. Door de hand van de charangomeesters zullen jullie genieten van harmonieuze melodieën. Afspraak in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, Ravensteinstraat 23, om 19u stipt.

Más información / Plus d’information / Meer informatie :

FR : http://www.bozar.be/activity.php?id=10040&lng=fr

NL : http://www.bozar.be/activity.php?id=10040&lng=nl

ENG : http://www.bozar.be/activity.php?id=10040&lng=en


Réservations & Achat :

Billetterie du Palais des Beaux-Arts

Rue Ravenstein 18 (en face du Palais des Beaux-Arts) 1000 Bruxelles

Lundi au samedi, de 11:00 à 19:00

Le nombre des places est limité !

Reservaties & Aankoop :

Ticket Office van het Paleis voor Schone Kunsten

Ravensteinstraat 18 (tegenover het Paleis voor Schone Kunsten)

Maandag tot zaterdag, van 11:00 tot 19:00

Het aantal plaatsen is beperkt !

take down
the paywall
steun ons nu!