Foto: SVeach94, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 DEED

Westerse multinationals boycotten boycot tegen Rusland

Sinds 2022 hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie harde economische sancties getroffen tegen Rusland. Daar hoort ook de dringende oproep bij aan Westerse multinationals om Rusland te verlaten. Hoe is de toestand twee jaar later?

vrijdag 23 februari 2024 13:41
Spread the love

 

Als je door de Limburgse fruitstreek rijdt, kom je hier en daar grote borden tegen waarop staat: “Geef ons Rusland terug!” De fruitboeren mogen niet meer naar daar uitvoeren en dat maakt het hen erg moeilijk.

 

Boeren zijn natuurlijk geen multinationals. Er zijn nu twee studies over het effect van de boycot van Rusland. De eerste is het werk van de Kiev School of Economics (KSE). Dat is een economische denktank die hiervoor een beroep deed op de Yale University’s School of Management.

Het geld voor deze studie kwam van enkele Oekraïense ministeries die allemaal gefinancierd worden door het Internationaal Monetair Fonds, de Verenigde Staten en de Europese Unie. KSE kon bovendien rekenen op de steun van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Kiev en op de European Business Association. Het gaat hier dus over een studie die niet de Russische viool speelt.

Het tweede rapport is van de Russischtalige krant Novaya Gazeta Europa. Die wordt uitgegeven in Riga, de hoofdstad van Litouwen. Moskou beschouwt de krant als “een buitenlandse agent”. Novaya Gazeta schrijft dat de uitgave in Riga noodzakelijk is omdat “in Rusland een militaire censuur heerst”. Ook deze tweede studie komt dus uit een pro-Westerse bron.

Van de grootste multinationals is slechts 17 procent vertrokken

De Kiev School of Economics leert ons dat van de 3.708 buitenlandse ondernemingen die in 2021 – vlak voor de inval van de Russische troepen – in Rusland actief waren, er einde 2023 slechts 854 het land verlieten. Dat is minder dan een kwart.

De druk en zelfs de chantage van de regering in Washington en de Europese Commissie in Brussel waren en zijn nog altijd enorm. Novaya Gazeta heeft de studie van KSE verfijnd. De krant heeft de 110 grootste buitenlandse ondernemingen eruit gepikt. Hoe reageerden die op de oproep Rusland te boycotten?

Novaya Gazeta heeft ze opgedeeld in groepen, naargelang hun antwoord. De eerste groep telt 51 ondernemingen. Zij volgden de tactiek van stilletjes afwachten. Ze zegden tegen de Russische inval te zijn, maar voor het overige zwegen ze en trokken ze zich niet terug.

Tot die groep behoren onder meer Benetton, TotalEnergies, Mitsui, Rockwool, de grote farmareuzen, Auchan, Metro … De groep van 51 maakte in 2022 in Rusland (de resultaten van 2023 waren nog niet voorhanden op het ogenblik van de studie) 4,5 miljard euro winst.

De tweede groep telt 40 multinationals die bij de inval van de Russische legers in Oekraïne beloofden Rusland te verlaten, maar die er nu nog altijd zijn.

Vier grote tabak multinationals die de Russische markt onder elkaar verdeelden, slaakten na de inval van de Russische troepen veel boze kreten en beloofden zo snel mogelijk Rusland te verlaten. De vier zijn Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Brands en Japan Tobacco.

“Wij kunnen onze klanten toch niet in de steek laten”

De Russische tabaksmarkt is de tweede grootste in de wereld. Japan Tobacco bijvoorbeeld behaalt één vijfde van zijn jaarlijkse winst in dat land. Wat te verwachten was, gebeurde ook: de vier tabaksgiganten zijn nog altijd in het land.

Gevraagd naar het waarom, antwoordde Japan Tobacco aan Novaya Gazeta: “Wij kunnen onze klanten toch niet in de steek laten.” In deze groep van 40 zitten ook BP, Pepsi, Mars, Nestlé, Raiffeisen, Bacardi, Campari … De groep van 40 maakte in 2022 in Rusland een winst van 6,70 miljard euro.

De twee groepen tellen samen 91 multinationals op een totaal van de 110. Dat wil zeggen dat slechts 17 procent van de grootste Westerse multinationals Rusland verlaten heeft.

Ik herinner me de uitspraak, gebaseerd op wat Karl Marx in het Communistisch Manifest schreef: “Een kapitalist is zelfs bereid u het touw te verkopen waarmee u hem zal ophangen.” De kapitalisten zijn zo gefocust op winstbejag dat ze uiteindelijk hun eigen ondergang veroorzaken.

Kapitalisten zijn zo gefocust op winstbejag dat ze uiteindelijk hun eigen ondergang veroorzaken

De internationale politiek van Washington en Brussel is erop gericht de Westerse hegemonie over de wereld te verzekeren opdat de Westerse ondernemingen en aandeelhouders zich blijven verrijken. Soms moet daar oorlog voor gevoerd worden en soms moet een land economisch geruïneerd worden.

Dat was de bedoeling van de strafmaatregelen tegen Rusland. Dat wordt nu geboycot door die ondernemingen. Met andere woorden: de imperialistische politiek wordt ondermijnd door het karakter van het kapitalisme zelf.

Je zou er als een Joe Biden, Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, wanhopig van worden.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!