Reportage - Filter Café Filtré

Vier scholen komen in Antwerpen op straat voor schone lucht

Aan vier Antwerpse scholen werd deze ochtend actie gevoerd voor schone lucht. De kinderen van ‘t Speelscholeke in Deurne starten hun schooldag met de dans 'Live on Air'  (een choreografie uit 2018 van Wim Vandekeybus, Ultima Vez, Filter Café Filtré en Greenpeace Belgium), op de Turnhoutsebaan in Deurne waar de school gelegen is. Leerlingen van  De Kleine Wereld, gelegen op de Brederodestraat, zullen bij aanvang van de schooldag voor de schoolpoort een minuut lang heel hard (fiets)bellen met mondmasker op. 

dinsdag 24 mei 2022 13:29
Spread the love

Tijdens hun actie meten ze met een geijkte fijnstofmeter meer dan 60 μg/m³ fijn stof aan hun schoolpoort (slechts tot 40 μg/m³ fijn stof in de lucht is ‘acceptabel’)! Ook bij De Zevensprong en De Kleine Muze in Borgerhout verzamelen de kinderen voor aanvang van de lessen op straat om veilige fietspaden, schone lucht en meer groen te eisen.

‘t Speelscholeke

Luchtkwaliteit bij scholen baart zorgen

De lucht is de laatste jaren beetje bij beetje aan het verbeteren. Het steeds schonere wagenpark, het hogere fietsgebruik en de lage-emissie-zone spelen een positieve rol. Maar bij metingen op speelplaatsen van 67 Brusselse scholen werden stikstofdioxide-concentraties gemeten die tot vijf keer hoger liggen dan de grenswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) naar voren schuift! De metingen gebeurden door de vzw Les chercheurs d’Air tussen oktober 2020 en oktober 2021.

“Wij vrezen dat ook op de Antwerpse speelplaatsen de luchtkwaliteit ongezond  is”, zegt Youri De Pelecijn, woordvoerder van Filter Café Filtré, de organisatie die het initiatief nam voor de acties in Antwerpen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) verlaagde in september 2021 de gezondheidsnorm voor stikstofdioxide naar 10 µg m-3. “De Wereldgezondheidsorganisatie doet dat niet zomaar”, aldus nog De Pelecijn, “Vanaf die drempelwaarde hebben kinderen meer kans op astma en andere longaandoeningen, en ook het concentratievermogen neemt af bij hogere concentraties luchtvervuiling”. Het meetresultaat voor fijnstof aan De Kleine Muze is ook zorgbarend.

De Kleine Muze

Er is duidelijk nog heel veel werk aan de winkel om die nieuwe gezondheidsnormen te halen, ook in Antwerpen. “Uit data van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat nergens in Antwerpen die nieuwe gezondheidsnorm wordt gehaald”, aldus Marlies Lenaerts van Recht op Lucht die ook mee doet aan de actie van Filter Café Filtré. “Dat kinderen, ouders en leerkrachten van vier Antwerpse scholen deze ochtend nog eens een Filter-Café-Filtré-actie doen is enorm belangrijk, want kinderen zijn bij de kwetsbaarste bewoners van de stad”. Met een eenmalige herhaling van de “Help-ik-stik”-actie uit 2018 eisen ze tijdens de actieweek (wel)KOM op straat een snelle en heel sterke vooruitgang van de luchtkwaliteit in hun stad, aan hun schoolpoort, op hun speelplaats.

Beelden: Filter Café Filtré

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!