Open brief -

Beste president Ortega, wij zij verontwaardigd

Open brief aan de heer Daniel Ortega, president van Nicaragua.

vrijdag 15 februari 2019 10:01
Spread the love

Mijnheer de President,

Wij zijn militanten, vroegere vrijwilligers en verantwoordelijken van verenigingen en Niet-Gouvernementele Organisaties met telkens een verschillende politieke en filosofische achtergrond.

De aardbeving van 23 december 1972 was voor velen onder ons het begin van een engagement aan de zijde van het Sandinistisch Front voor Nationale Bevrijding (FSLN). Na de glorieuze opstand van juli 1979 hebben wij verder voor ondersteuning gezorgd tijdens de guerillastrijd die de regering van de Verenigde Staten u oplegde in een poging het land uit te putten en te leiden tot een verkiezingsnederlaag van het FSLN in februari 1990.

In heel deze periode hebben heel wat «internationalisten» zich, zowel op het terrein als aan uw zijde, geëngageerd, en dit ook in België en in andere landen wereldwijd. Sommigen bekochten de verdediging van een revolutionair Nicaragua met hun leven. Het was een tijd waarin uw vijanden, de Contra’s, nog riepen: «Wees patriot en dood een internationalist!»

Na de vreselijke stormen van orkaan Joanna (1987) en orkaan Mitch (1998) bleven wij solidair met de getroffen bevolking via de projecten ter heropbouw, waarvoor wij ons inzetten.

We hebben meegestreden aan uw zijde voor de idealen van 1979. De verkiezingsoverwinning van het FSLN in november 2006, die zich afspeelde in een nieuwe context, was voor velen onder ons een potentiële bron van hernieuwde hoop. Onze meningen over de gevoerde politiek tijdens de laatste 12 jaren, liepen sterk uiteen. Maar sinds het hanteren van een terreurpolitiek in april 2018 tegen al zij die zich kanten tegen de unilaterale beslissingen van de regering, zijn wij met verstomming geslagen. Wij herkennen het Nicaragua van vroeger niet meer, de staat waarvoor wij tijd noch energie spaarden, en we begrijpen niet welke de redenen zouden kunnen zijn van een dergelijke politieke ommekeer.

Als wij ons heden tot u richten, is dat omdat we verontwaardigd zijn. We kunnen alleen maar vaststellen dat u uw rug heeft gekeerd naar de idealen van de revolutie van 1979 waarvoor wij ons in het verleden engageerden. Hoe kan een man die ooit de kracht van het volk belichaamde, die 7 jaar in de cellen van Somoza heeft doorgebracht en die overal de waarden van democratie en vrijheid als enige vorm van rechtvaardigheid heeft uitgedragen, zich in zulke mate afkeren van het volk -dat die waarden trouwens nog steeds opeist?

Zoals zovele anderen hebben wij ons vertrouwen in u gesteld. Hoe kunnen wij dan vandaag uitleggen welke redenen u ertoe brengen om in de voetsporen van uw vijand van gisteren te treden? Hoe kunnen wij uitleggen dat wij de kreten horen weerklinken van zij die de schendingen van mensenrechten en van onze fundamentele vrijheden aan de kaak stellen? Terwijl u, die vroeger zo dicht stond bij het volk, ze niet lijkt te horen?

Honderden mensen zijn vermoord door gewapende groeperingen die niet vervolgd worden of een halt toegeroepen werden. Duizenden, vooral jonge studenten, zijn in de gevangenis beland, zonder enig respect voor de grondwettelijke garanties of gerechtelijke procedures, onder de aanklacht van «terrorisme», omdat ze toonden dat ze het niet eens zijn met uw politiek.

Een van hen is Amaya Coppens, Belgisch onderdaan en dochter van een van onze kameraad-internationalisten, die zich samen met ons heeft ingezet voor een Nicaragua voor het volk in de jaren 80. De waarheid gebiedt ons te zeggen dat we vandaag in haar acties onze strijd herkennen die we voerden tegen de dictatuur, de economische macht van het patronaat en het imperialisme van de Verenigde Staten.

In naam van die strijd die we aan uw zijde hebben gevoerd, smeken we u terug te keren naar de idealen van Sandino, Rigoberto Lopez Perez en het FSLN van Carlos Fonseca. De essentie en de waardigheid van de revolutie blijken niet enkel uit haar doelstellingen, maar ook uit haar methodes, iets wat we herhaaldelijk uit de geschiedenis van het revolutionaire gedachtegoed hebben geleerd. Met respect voor uw strijd, in naam van de solidariteit die wij u in het verleden krachtdadig hebben betuigd, roepen we u nu plechtig op en vragen u ons uit deze crisis te liften, conform het respect voor de rechtsstaat zoals die ontstaan is uit de grondwet van 1987, de rechten van ieder mens en al onze fundamentele vrijheden.

In dit kader en in naam van al wat ons verbonden heeft en waarover we het daarnet gehad hebben, vragen we uw tussenkomst voor de onmiddellijke vrijlating van onze Belgische landgenote Amaya Coppens, alsook voor al zij die opgesloten zitten zonder gegronde reden en zonder respect voor procedurele bijstand. Voor zij die alsnog vervolgd worden, eisen wij een eerlijk en waardig proces. Voor de moorddadige bendes die al 8 maanden lang ongestraft het land teisteren, vragen wij hetzelfde: een eerlijk en waardig proces.

In de hoop dat u onze tekst leest, ons aanhoort en begrijpt, groeten wij u, Mijnheer de President, bezorgd maar strijdvaardig. In afwachting van uw antwoord verblijven wij,


Ondertekenaars:

– Pierre GALAND – Voormalig Algemeen Secretaris van OXFAM België, voormalig Senator,

– Voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties voor de Franssprekende Gemeenschap in België (APNU)

– Stéphane RILLAERTS – Vrijwillig Professor UCA

– Ralph COECKELBERGHS – Voorheen Algemeen Secretaris Socialistische Solidariteit

– Bernard DUTERME – Directeur van het CETRI (Tricontinentaal Centrum)

– Eric TOUSSAINT – Militant-internationalist, voorheen lid van de FGTB-ers voor Nicaragua

– Francis TOUSSAINT – Militant van het Comité Bruxellois de Solidarité avec le Nicaragua et «Coredacteur van het Centraal-Amerikaanse Tijdschrift (Revue Amérique Centrale)»

– Hervé MAURAGE – Vrijwillig Spoedarts te Matagalpa.

– Marc BONTEMPS 

– Sam BIESEMANS – Ex-coördinator centrum UCOV van VUB (VN-boodschapper van de vrede)

– Carine MALFAIT – Vrijwilligster en vertaalster-tolk van 1980 tot 1991

– Chris DEN HOND – voormalig brigadist bij de Vlaamse christelijke vakbond en Video-journalist

– Ginette FRAIPONT – voormalig lid van de FGTB-ers voor Nicaragua

– Brigitte PONET – voormalig brigadiste in Nicaragua in de jaren-1980

– Frans Maggio – voormalig internationalist in juli en augustus en 1988

– Philippe GRIGNARD – voormalig brigadist en coördinator van het CACC

– Iouri LANGLET – voormalig vrijwilliger van 1994 tot 2018 en «apolitiek vluchteling» van NICA in België

– Arnaud ZACHARIE – Algemeen Secretaris van het CNCD Werking 11.11.11

– Christine FAVART – voormalig Coördinatrice voor de Belgisch-Nicaraguaanse Vriendschapsbanden (Amitiés belgo-nicaraguayennes) en ex-Directrice bij Wallonie-Bruxelles International

– Marie-Paule ESKENAZI  – Journaliste en ex-uitgeefster van «LABOR»

– Anaïs ESKENAZI – Docteur en Médecine .

– Jean-Pierre Gabriel – Auteur et brigadiste au Nica en 1980.

– France ARETS – Présidente asbl CRACPE, ancienne brigadiste des FGTBistes pour le Nicaragua.

– Marc Nève – Avocat, ancien Président d’ Avocats sans frontières,

– Inis GALLANT – Ancienne volontaire ONG.

– Jan REYNAERS – Ancien Fonctionnaire et Attaché Cabinet Ministre Coopération Belge.

– Paul-Emile Dupret – Juriste et Conseiller du Groupe parlementaire GUE/NGL au Parlement européen.

– Dirk Cosijn, Ancien brigadiste ABVV-FGTB Nicaragua.

– Leen De Becker| – Ancienne |volontaire au Nicaragua pour l’ong FOS – Solidarité socialiste années 80.

– Serge HUSTACHE – Ancien Campagne NICA 1980-82 ONG Solidarité Socialiste – Commune Ellezelles Hainaut.

-Sylvie JUDONG – Professeure d’espagnol et Ancienne bénévole à la Casa Nicaragua de Liège.

– Marc IMBERECHTS – Enseignant retraité, fondateur des éditions Tétras Lyre.

– Josy DUBIÉ – Ex Journaliste reporter de guerre RTB F et Magazine AZIMUT du PNUD. Sénateur Honoraire 1999-2007.

– Laurence VANPAESCHEN – Bénévole de projets de solidarité avec le peuple du Nicaragua.

– Thomas GRIVEGNEE – Ancien Brigadiste post ouragan MITCH.

– Walter LOTENS – Brigadista y sindicalista ACOD Amberes (1985 y 1989)

– Werner SOORS – Médico, ex-cooperante FOS (Fondo de cooperación al desarrollo)

– Lut STROOBANTS – Birgadista y sindicalista ACOD Amberes (1985)

– Monique JOLLY  – Ancienne brigadiste FGTBiste pour le Nicaragua.

– Marie-Hélène BAGUETTE – Enseignante et solidaire du peuple du Nicaragua.

– Marie José BODY – Militante syndicaliste et ancienne brigadiste 1988.

– Stefaan DECLERCQ – ex cooperante en Nicaragua.

– Jean-Pierre PAPART – Docteur et ancien volontaire d’OXFAM au Nicaragua entre 1982 et 1990.

– Claudio Guthmann – Militant du Comité Bruxellois de Solidarité avec le Nicaragua et corédacteur de la revue “Amérique Centrale”

– Otto CSONDOR – Ex-Comité Nicaragua Bruxelles.

– Marc LENAERTS – Coordinateur Brigade CGSP-enseignement (1986) et co-coordinateur de la Brigade FGTBistes pour le Nicaragua (1988).

– Ximena NAVARRO – Ancienne Brigadiste Nicaragua CGSP-Enseignement 1987.

– Myriam VAN PARYS – Ancienne membre Comité Amérique Centrale Charleroi.

– Bernadette BAILLEUX – Anicienne membre notamment Comité Nicaragua de Louvain- la Neuve. Plusieurs séjours comme brigadiste.

– Hugo BUYSSENS – Ex délégué ACOD/CGSP -VRT et FGTBistes pour le Nicaragua.

– Nathalie HUYGENS – Membre Comité Amérique Centrale de Charleroi/ Voyage Nica en 1986.

– Jacques BOURGAUX – Avocat Honoraire, Ancien Président Maison Amérique Latine et ancien Secrétaire Général Association Belge Juristes Démocrates.

– France MARION – Fonctionaire retraitée Dir Générale du développement de la Commission Européenne.

– Alexis Deswaef – Avocat au Barreau de Bruxelles et Président d’honneur de la Ligue des Droits Humains.

– Frédérique CALANGE – Ancienne membre du Comité Nicaragua Louvain-la-Neuve et ancienne volontaire Solidarité Socialiste à Jalapa.

– Philippe CORNET – Brigadiste 1988, membre Comité Nica Charleroi.

– Georges SPRIET – Ancien Brigadiste …

– Eddy BOUTMANS – Secrétaire d’Etat à la Coopération au développement Gouvernement Féderal Belge 1999-2003.

– Marie-Noëlle STRUELENS – Infirmière  pour MSF au Nicaragua 1989-1990.

– Maria RAMON – citoyenne et militante pour les Droits humains en Amérique Latin.

– Guada ACEVE – Groupe SOS Belgique -Nicaragua.

– Christian DENYS – Animateur ONG Solidarité Socialiste et ancien Brigadiste 1984.

– Sylvie DE TERSCHUEREN – membre active de l’association Nicaragua Libre, 1998-2001.

– Guido VAN HECKEN – voorzitter Oxfam-Solidariteit

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!