Bron: Wikimedia Commons
Open brief, Nieuws, Economie, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

Open brief van cabinepersoneel Brussels Airlines aan alle passagiers

"De voorbije dagen horen we alleen nog maar de polemiek tussen de piloten en het management van Brussels Airlines. Wij van het cabinepersoneel willen ook graag een woordje tot u richten want wij begrijpen onze piloten en hun vraag naar ‘respect’ maar al te goed! Wij willen onze piloten via deze weg openlijk steunen."

donderdag 17 mei 2018 14:54
Spread the love

Lieve passagiers,

De voorbije dagen horen we alleen nog maar de polemiek tussen de piloten en het management van Brussels Airlines. Wij van het cabinepersoneel willen ook graag een woordje tot u richten want wij begrijpen onze piloten en hun vraag naar ‘respect’ maar al te goed! Wij willen onze piloten via deze weg openlijk steunen. Uiteraard betreuren wij dat het sociale conflict uitdraaide op een staking!

Net als de piloten ervaren wij ‘vliegen’ als een passie en voelen wij een grote liefde voor ons beroep! Wij houden ook van u, lieve passagiers! Want voor u staan we om 1.30u met de glimlach op of gaan we slapen als een ander bijna aan de lunchtafel zit. Voor u werken we soms dagen van 14 tot 16 uren en vallen collega’s soms in slaap op weg naar huis.

Ons beroep lijkt heel glamoureus, want we vliegen de wereld rond, werken in wisselende teams, hebben de kans om fijne plekken te bezoeken en kunnen nieuwe culturen ontdekken. Kortom, we hebben een job waar veel mensen van dromen. Maar die job heeft tegenwoordig een hoge prijs. Uw cabin crew staat altijd klaar voor een hartelijke service en voor uw comfort, maar wij zijn er in de eerste plaats voor uw veiligheid. Veiligheid is onze eerste prioriteit aan boord want als u onwel wordt en hulp nodig heeft, bij een onverwacht technisch defect, brand, kaping, agressie of zelfs evacuatie staan wij voor u klaar om uw leven te redden. Als je deze job niet met hart en ziel doet, hou je dit leven, het werkritme, de lichamelijke belasting en de werkstress niet lang vol. Je bent gebeten door de luchtvaartmicrobe of niet! We doen dit allemaal met overgave en passie om onze passagiers een onvergetelijke ervaring te bezorgen.

Wist u trouwens dat Brussels Airlines diverse internationale prijzen heeft gewonnen en dat wij als cabin crew van Brussels Airlines in het verleden verscheidene keren de hoogste toppen scheerden op het vlak van vriendelijkheid, warmte en gastvrijheid?

Als de slogan van Brussels Airlines ‘We go the extra smile!’ is, weet dan dat uw cabin crew dit elke dag omzet in woord e?n daad. Ook op momenten waar anderen al lang zouden zijn afgehaakt. Maar precies die slogan gebruikt het cabinepersoneel tegenwoordig als sarcastisch mopje: wanneer we het hebben over de vraag hoe ons management ons de voorbije jaren behandelde en steeds meer uitperste, zoals een citroen. Piloten en cabin crew hebben jarenlang het beste van zichzelf gegeven. Nu zijn ze doodop en zitten ze op hun tandvlees.

We hebben altijd samen aan de zijde van het management geknokt om onze onderneming te helpen overleven e?n groeien! Iedereen in ons bedrijf heeft zijn steentje bijgedragen aan het Brussels Airlines van vandaag. Ook ons grondpersoneel maakt deel uit van ons team dat instaat voor vb. een vlotte check-in of boarding alsook alle collega’s achter de schermen, zoals bijvoorbeeld de mensen van het call- of social media center; zij beantwoorden al uw vragen en zoeken steeds adequate oplossingen tijdens de meest moeilijke momenten zoals de voorbije aanslag of dit sociale conflict. Ook steeds met de glimlach gaven ze altijd het beste van zichzelf. Dat willen wij, als cabin crew, ook graag onderstrepen!

Net als de piloten worden wij, de mensen van de cabin crew, de voorbije jaren geviseerd door het management. Terwijl wij precies diegenen zijn die in ons eigen systeem van klanttevredenheid altijd de beste resultaten scoren! Krijgen we hiervoor het nodige respect of waardering?

Integendeel, er worden steeds betere scores van ons verwacht, terwijl we steeds minder middelen ter beschikking krijgen en steeds langere dagen moeten presteren. In het leven is het geven en nemen … En wij hebben genoeg gegeven … wij zijn op! Je kan een elastiek net zover uitrekken tot het knapt!

Wij willen dan ook dat de ‘extra smile’ voortaan ook voor ons, de werknemers, geldt. Want waardering en respect krijgen, levert altijd een hoge “Return On Investment” op!

Wist u eigenlijk dat: 

 • wij soms dagen van 14 tot 16 uren presteren?
 • wij geen pauzes hebben?
 • wij geen enkele vorm van regelmaat hebben in onze vliegperiodes?
 • de prestaties en rustregels soms heel ‘flexibel’ worden gemanipuleerd en dat de cabincrew weleens onder druk wordt gezet
 • om prestaties te doen die op het randje van de onwettelijkheid balanceren?
 • de berekening van de rusttijd al start op het moment dat wij nog aan het werken zijn om kosten te besparen en de flexibiliteit te verhogen?
 • wij soms een week ‘reserve’ doen zonder vergoeding, want als je niet vliegt, ontvangen wij geen vergoeding voor de wachttijd die wij uitzitten?
 • de chef-de-cabines zich in hun vrije tijd moeten voorbereiden op een vlucht?
 • wij geen extra salaris krijgen op feestdagen of zondagen en hiervoor ook geen compensatierust krijgen?
 • wij steeds meer taken van het grondpersoneel of van mensen van uitbestede diensten moeten opnemen zonder enige vorm van compensatie of extra verwerkingstijd?
 • dat wij door de constante besparingen steeds minder middelen ter beschikking krijgen om u een mooie service te garanderen?
 • een gewone airhostess/steward met een ancie?nniteit van 20 jaar een brutoloon heeft van 2.037 euro?
 • onze vluchtvergoeding pas wordt betaald van zodra het vliegtuig begint te taxie?n en weer aan de gate parkeert en voor elk uur dat we op de grond presteren wegens vertraging we geen vergoeding noch terugname van gepresteerde overuren door laattijdige landing krijgen?
 • wijzelf geen invloed hebben op ons gezins- of sociaal leven?
 • de toekenning van de vrije dagen maar ook vluchten en bijgevolg de vluchtpremies – een belangrijk deel van ons loonpakket – niet voor iedereen gelijk is en dat favoritisme al jarenlang oogluikend getolereerd wordt?
 • wij dagelijks worden blootgesteld aan giftige dampen en straling aan boord, dat er collega’s hierdoor vroegtijdig hun medische licentie verliezen e?n dat dit liefst in de doofpot wordt gehouden?
 • wij al maanden vragen naar de concrete plannen van Eurowings maar altijd bot vangen?

Dus, lieve passagiers, ook de cabin crew wil haar stem laten horen aan de buitenwereld, want intern vinden we weinig gehoor. De werkdruk is onhoudbaar geworden, ons takenpakket wordt steeds uitgebreid, onze cao’s worden niet gerespecteerd, onze werkdagen worden steeds langer terwijl er aan onze rust wordt geknabbeld en er is weinig waardering voor de inspanningen die we de voorbije jaren met de glimlach hebben geleverd. De druk op de ketel wordt nog maar eens opgevoerd in plaats van dat wij even kunnen ademhalen om krachten op te doen om met de volle moed de toekomst tegemoet te vliegen.

Als cabin crew beseffen wij maar al te goed dat een ketting zo sterk is als de zwakste schakel, zeker in noodsituaties. De vermoeidheid is bij iedereen duidelijk voelbaar en wij vrezen dat de ketting zal breken op een cruciaal moment. Vermoeidheid is nefast op het moment dat wij uw leven moeten redden of beschermen. U zou toch niet willen dat uw kind, uw ouders, uw echtgeno(o)t(e) of vriend(in) het slachtoffer zouden worden van onze dalende alertheid, een gevolg van de opgestapelde vermoeidheid. Wij willen dus leefbaar werk en een betere work/life balance! Wij vragen bovendien garanties voor het behoud van onze huidige koopkracht.

Ook onze collega’s op de grond willen we niet vergeten want hun jobs staan op de wip. Wij beseffen dat het belastingklimaat in Duitsland interessanter is dan in Belgie?! Wij roepen daarom ook onze politiekers op om het Belgisch belastingstelsel aan te pakken en zo het vertrek van jobs naar landen met een fiscaal voordeliger klimaat te vermijden. Onze collega’s op de grond zijn hiervan binnekort de dupe en ook dat willen wij via deze brief aankaarten. De nakende ontslagen zijn dus NIET de schuld van onze piloten!

Namens de cabin crew van Brussels Airlines willen we jullie bedanken voor jullie begrip. Wij hopen van harte dat ons management naar ons wil luisteren en ons eindelijk tegemoet komt. Zodat we u weldra weer fris en monter met een ‘extra brede smile’ op e?e?n van onze vluchten hartelijk mogen verwelkomen. Dat is namelijk wat wij het liefste doen!

Uw cabin crew!

take down
the paywall
steun ons nu!