Bron: Max Pixel
Open brief, Samenleving, Politiek, België - Kristien Merckx

Wie neemt het op voor de bejaarden?

Sinds 1999 kom ik, als vakbondssecretaris, wekelijks in verschillende Antwerpse woonzorgcentra. En sindsdien zag ik de werksituatie, en dus de kwalitatieve zorg enorm achteruitgaan. De reden waarom dat zo is laat ik even voor wat het is. Wat ik hier vooral wil aankaarten en in het daglicht zetten, is de inzet van het personeel met hun delegees in de WZC in verband met het tekort aan personeel en de zorgkwaliteit.

donderdag 12 oktober 2017 13:19
Spread the love

Al jaren onze eis!

De zorgsector, waaronder de WZC ressorteren, onderhandelen met de verschillende overheden over de loon- en andere arbeidsvoorwaarden. Al van voor 1999 is extra personeel een vaste belangrijke eis van de werknemers. Zo is de sociale maribel ontstaan (bovennorm personeel betaald door SZ bijdrage verlaging) en de mobiele equipe (bovennorm personeel om afwezige werknemers te vervangen). Maar door o.a. de stijgende zwaarte van de zorg van de bewoners blijft de personeelsnorm ferm ondermaats.

Vaststelling zorginspectie: er is voldoende personeel!

Het tekort aan personeel maakt de job TE ZWAAR voor vele werknemers. Velen kunnen het niet aan dat ze de bewoners niet kunnen verzorgen zoals zou moeten. Nog geen 10 minuten hebben om een bewoner uit bed te helpen, uit te kleden, te wassen en weer aan te kleden en te begeleiden naar het ontbijt is niet alleen veel te weinig tijd maar ook onmenselijk voor de werknemer en de bewoner. Daardoor en door de zware fysieke belasting vallen vele werknemers uit. Zij worden meestal niet vervangen want de mobiele equipe wordt vast ingeschakeld op de afdeling waar sowieso al veel te weinig personeel is. En als de zorginspectie dan op bezoek komt in een WZC stellen zij vast dat er niets mis is! Want op papier hanteert de werkgever de personeelsnorm en zelfs meer.  Dat er die dag maar 1 zorgkundige staat voor een gang van 30 bewoners is voor de overheid geen probleem want volgens de papieren zijn er 4 werknemers in dienst.

Wij betalen het extra personeel zelf!

Meer handen op de werkvloer is dus al decennia lang een van de belangrijkste eisen van ons. In welke sector gebeurt dat nog dat een deel van het budget, dat voorzien is voor de verbeteringen van de loon- en arbeidsvoorwaarden, naar de aanwerving van meer personeel gaat? Want eigenlijk wil dat zeggen dat wij loon of extra verlof afgeven in ruil voor meer personeel. Straf toch? Want is het niet de volledige verantwoordelijkheid van de verschillende overheden om kwalitatieve zorg te voorzien? Ik hoor minister Van Deurzen zeggen dat er de laatste jaren 2.000 werknemers extra zijn ingezet. Dat klink misschien veel maar het gaat hier wel over ongeveer 45.000 bewoners verspreid over meer dan 400 WZC’s. Dat wil zeggen dat elke bewoner zich mag verheugen op 0,044 extra ondersteuning, maar helaas alleen tijdens de vroege shift. Klink zo al heel wat bescheidener.

Commerce in de zorg?

Hoe langer, hoe meer, stel ik mij de vraag of commerciële initiatieven wel een plaats moeten hebben binnen de zorg? Het gaat meestal over internationale groepen, zelfs beursgenoteerde bedrijven (o.a. Orpea) met aandeelhouders zoals bierbrouwers – en baggerbedrijf families (Armonea).  Voor hen kan de zorg niet centraal staan, want de aandeelhouders willen steeds meer! Dus winst is hun drijfveer. En dat staat toch net haaks op kwalitatieve zorg? Is dat wat we willen? Neen dus!

Vlaanderen, zorg zelf voor je inwoners!

De Vlaamse overheid heeft de verantwoordelijkheid om voor zijn inwoners te zorgen. De Vlaamse regering gaat er toch steeds prat op dat dat wat ze zelf doen, ze beter doen? Het is nu 5 na 12, dus Vlaamse regering en minister Van Deurzen, zorg dat de middelen er snel zijn om heel veel extra personeel aan te trekken voor de WZC. Want niet alleen de zorg is niet meer voldoende maar het personeel is ook aan het kraken.

Kristien Merckx is secretaris bij BBTK Antwerpen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!