Klimaatwetenschappers betogen in San Francisco tegen de beleidsintenties van Donald Trump (vicleeabc7/Twitter)

Klimaatwetenschappers demonstreren tegen plannen Donald Trump

In San Francisco zijn 26.000 klimaatwetenschappers van 12 tot 16 december 2016 bijeen voor hun jaarlijkse conferentie. Zij gingen de straat op om te protesteren tegen het voorgestelde milieubeleid van de aankomende president Donald Trump.

donderdag 15 december 2016 12:16
Spread the love

Op 11 december 2016 beweerde president-elect Donald Trump op de extreem-rechtse zender Fox News dat “niemand echt weet” of het klimaat daadwerkelijk aan het veranderen is. Klimaatwetenschappers hielden tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Geophysical Union een demonstratie op Jessie Square in San Francisco. Zij hadden voor hem een duidelijk antwoord klaar.

“De klimaatverandering is er, en wij bereiden ons voor op een strijd tegen Trumps beleid en zijn benoemingen. We hadden graag een andere verkiezingsuitslag gezien, maar de strijd gaat door”, zei Michael Mann, directeur van het Earth System Science Center van Penn State University, tijdens de demonstratie.

Mann sprak in de marge van de bijeenkomst van de American Geophysical Union, die 26.000 klimaatwetenschappers samenbrengt. Hij kreeg bijval voor zijn uitspraken van andere klimaatonderzoekers en activisten die spraken namens inheemse groepen en andere “bevolkingsgroepen die leven in de frontlinie van vervuilende raffinaderijen, energiecentrales, pijpleidingen en andere infrastructuur voor fossiele brandstoffen.”

De demonstratie onder de slogan ‘Stand Up for Science” werd georganiseerd door de organisaties ClimateTruth.org en het Natural History Museum, een mobiel museum dat zich inzet voor klimaatactie. “Het is van groot belang dat wetenschappers van zich laten horen. Niet alleen in het belang van wetenschappelijk onderzoek, maar in het belang van de hele planeet”, zei Mann nog.

Kim Cobb, hoogleraar Aarde en Atmosfeer aan het Georgia Institute of Technology: “Wij wetenschappers zijn er te lang vanuit gegaan dat het verschaffen van onbetwistbaar feitenmateriaal en correcte gegevens voldoende was om de tegenkrachten te bestrijden”, zei ze. “Het is duidelijk dat die strategie ernstig gefaald heeft.”

“Alle wetenschappers die hun werk, de feiten en de waarheid hoogachten, moeten hun weerstand overwinnen om zich op dit terrein van zich te laten horen. Als we gezamenlijk onze stem laten horen, heb ik er alle vertrouwen in dat we de loop van de geschiedenis kunnen veranderen.”

In een interview zei Beka Economopoulos van het Natural History Museum nog blij te zijn dat tientallen wetenschappers “uit hun laboratoria komen en de straat opgaan. Ik verwacht dat vaker te zullen zien. Onze belangrijkste boodschap is dat wetenschappelijke instituten pal gaan staan voor het wetenschappelijke argument.”

De demonstratie sloot volgens Economopoulos aan bij de argumenten die in de afgelopen weken geuit zijn door duizenden klimaatwetenschappers die petities getekend hebben, open brieven hebben gestuurd en de aankomende president en hun collega’s hebben opgeroepen tot actie.

“Na de verkiezingen hebben we gezien hoe anti-wetenschappelijke stemmen en klimaatontkenners ongekende macht kregen. De wetenschap is in gevaar”, zegt ze. “De regering-Trump wil snijden in de financiering van wetenschap, ons klimaatbeleid en schone-energiebeleid ontmantelen en heeft klimaatontkenners uit de industrie van de fossiele brandstoffen benoemd op belangrijke politieke posten. Hij heeft de namen van alle werknemers bij het overheidsdepartement van Energie opgevraagd die gewerkt hebben aan klimaatverandering. Dat wordt ervaren als een heksenjacht.”

Het team van Trump dat zijn regering voorbereid wilde niet reageren op verzoeken om commentaar. Trump heeft aangekondigd bestaande wetgeving te willen ontmantelen tegen water- en luchtvervuiling, regels af te schaffen die CO2-uitstoot beperken en die olie- en mijnbouwactiviteiten aan banden leggen. Hij stelde eerder ook al zich te willen terugtrekken uit het Klimaatakkoord COP21 van Parijs.

“Dit is een nachtmerrie”, zegt Kierán Suckling, directeur van het Centrum voor Biologische Diversiteit. Het komende kabinet telt de meeste rijken, mensen uit het bedrijfsleven en klimaatontkenners ooit in de geschiedenis van ons land. Er zullen aanvallen komen op elke poging om iets te doen aan de klimaatverandering, door een verenigd front uit de gehele federale regering.”

Als eerste ligt volgens hem het Clean Power Plan van president Barack Obama op het hakblok. Daarvoor zijn nieuwe en verbeterde energiecentrales nodig die voldoen aan de emissiestandaarden vastgelegd in de Clean Air Act. Die wetgeving wordt uitgevoerd door het overheidsmilieuagentschap EPA, dat zeer waarschijnlijk klimaatontkenner Scott Pruitt, een bondgenoot van de energie-industrie, aan het hoofd krijgt.

De Clean Air Act wordt gehaat in de olie- en gasindustrie, zegt Suckling. De industrie van de fossiele brandstoffen kan het beleid van Obama volgens hem eenvoudig terugdraaien door de overheid voor de rechter te dagen. “De industrie dient een zaak in en de overheid schikt er zich eenvoudig naar. Dat is de snelste en eenvoudigste manier om het beleid te veranderen. Wetgeving maken is een lang en ingewikkeld proces, dat moet worden goedgekeurd op basis van wetenschappelijke en wettelijke standaarden. Op deze manier kun je het energiebeleid van Obama heel snel laten verdwijnen.”

Suckling verwacht ook dat Trump de mogelijkheid van steden en districten om een verbod op fracking op te leggen, zal ondermijnen en dat hij vrije oliewinning op alle staatsgronden zal toestaan. “De leefmilieubeweging die alle olie onder de grond wil houden is de laatste vier jaar redelijk op stoom gekomen. Met Trump en zijn olievrienden aan het bewind, zullen olie en gas echter weer een belangrijkere rol gaan spelen, zelfs voor het ontginnen van steenkool op staatsgrond”, zegt Suckling. “We evolueren snel in de richting van de VS van de Olie.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!