Bron: Extinction Rebellion Belgium
Extinction Rebellion Belgium

Extinction rebellion eist klimaat en ecologische noodtoestand in Federaal Parlement

donderdag 20 juni 2019 19:07
Spread the love

Verschillende actiegroepen en collectieven hebben een resem aan acties gevoerd in Brussel rond de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar vandaag de eedaflegging heeft plaatsgevonden, en voor de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie waar de Europese top vandaag start en waar ook één van de agendapunten een bespreking is van de klimaatopwarming en de nieuwe aanstellingen binnen de Commissie. Er is één rode lijn die al deze acties aan elkaar verbindt. Steeds duikt weer de banner “We Are Watching” op. Zij houden de volgende politieke leiders duidelijk in het oog.

Rond de middag heeft Klimaatcoalitie – die 71 organisaties uit het Belgische middenveld verenigt rond klimaatrechtvaardigheid – een brief aan de nieuwe parlementsleden van de Kamer overhandigd. Aldus Dave van Meel, vice-voorzitter van Klimaatcoalitie: “Wij willen de nieuwe verkozenen aanmoedigen om niet te wachten totdat de federale onderhandelingen afgerond zijn en om meteen het werk aan te vatten om een sociaal rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving te bewerkstelligen.”

De jongeren studeren, de grootouders manifesteren

Deze namiddag hebben de Grootouders voor het Klimaat zich verzameld aan de rand van de neutrale zone rond het federale parlement. Zij komen hier omdat de jongeren aan het studeren zijn tijdens deze inhuldiging van de nieuwe parlementsleden. Zo stelt Hugo, één van de grootouders: “Wij zijn zeer, zeer bezorgd voor de toekomst van onze kleinkinderen, want wij nemen de waarschuwingen van de wetenschappers ernstig. Samen met hen en de hele klimaatbeweging zullen we er op toezien dat deze parlementsleden die vandaag de eed afleggen eindelijk werk maken van een rechtvaardig klimaatbeleid en zo van een leefbare toekomst voor iedereen, ook voor onze geliefde kleinkinderen.”

Toch hebben enkele jongeren zich kunnen vrijmaken om alsnog verder druk uit te oefenen tijdens de eedaflegging. Anuna De Wever van Youth For Climate stelt: “Het speciale IPCC-rapport van 2018 stelt dat alle landen zeer snel drastische maatregelen moeten nemen om de opwarming binnen de leefbare perken te houden. Onze overheid is in de laatste rapporten gebuisd. De komende Belgische regering draagt dan ook een zéér grote verantwoordelijkheid om dit recht te trekken.” Yuni Mertens van Students for Climate vervolgt: “Als onze politici het leven op aarde blijven beperken, zal onze staking geen grenzen kennen. Werk een ambitieus klimaatplan uit en we gaan terug naar school.”

Klik op deze afbeelding om de Facebook Live van de actie te zien. Bron: Facebook Extinction Rebellion Belgium

Begrafenisstoet en vastlijmen aan het Federaal Parlement

Gedurende al die tijd hield Extinction een niet aangevraagde manifestatie waar ze met een doodskist hun traditionele begrafenisstoet hielden voor het klimaat. “Wij organiseren deze begrafenis om te duiden op de massa-extinctie die vandaag de dag reeds aan de gang is en eisen dat de overheden onmiddellijk de ‘klimaatcrisis ‘uitroepen.” Extinction Rebellion stelt nogmaals dat onze toekomst, onze biodiversiteit en al het leven op Aarde op het spel staat.

Zij worden geflankeerd door de Gele Hesjes die ook strijden voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid “niet enkel in onze regio’s maar ook in het zuiden eisen wij een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid: het zijn de grootste vervuilers die moeten betalen, met name de banken die blijven investeren in fossiele brandstoffen, de grote industriële vervuilers en uitstoters van broeikasgassen. Wij verwachten doordringende maatregelen en massale overheidsinvesteringen die bevrijd worden van absurde Europese begrotingsregels.”

Na het aansluiten bij de Grootouders van het Klimaat hebben een vijftiental activisten van Extinction Rebellion een actie burgerlijke ongehoorzaamheid gehouden. Zij hebben zich vastgehecht met lijm aan de hekken van het Federaal Parlement met een niet mis te verstane boodschap. “We Are Watching samen met andere burgerbewegingen en ngo’s wat de overheid zal doen maar denken tevens aan de miljoenen mensen die reeds lijden, vluchten en sterven in naam van onze consumptiepatronen in het Noorden!” De politie heeft hardhandig de vastgelijmde activisten losgerukt met enkele handwonden tot gevolg. Zij werden met zang gesteund van buiten het politie-cordon door alle aanwezige klimaatgroepen en gele hesjes.

Gele Hesjes-top voor de Europese Commissie, samen met de klimaatbeweging

In de namiddag heeft de klimaatbeweging samen met de aanwezige Gele Hesjes de manifestatie van de Gele Hesjes aan het Europees Parlement vervoegd. Hier hangen eveneens grote spandoeken op waar zowel de Gele Hesjes als de klimaatbeweging het statement “We Are Watching” maakt tijdens de Europese top. Raf van de Gele Hesjes: “Samen staan we sterker. Samen pleiten wij voor sociaal en ecologisch rechtvaardig beleid. Zowel lokaal als op Europees vlak eisen wij dat er gewerkt wordt aan een leefbare toekomst voor iedereen.” Deze avond vervolgt de manifestatie van de Gele Hesjes met een volksraadpleging waar alle klimaatbewegingen op uitgenodigd zijn.

Bron: Extinction Rebellion

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!