Opinie -

Voorstel minister Homans voor hogere huurwaarborg is geen oplossing

Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) pleitte dinsdag voor het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur. Het Netwerk tegen Armoede vindt dit onaanvaardbaar: "Voor veel huurders vormt twee maand huurwaarborg al een hoge drempel”.

woensdag 29 april 2015 15:04
Spread the love

Minister
van Wonen (en Armoedebestrijding) Liesbeth Homans pleitte dinsdag in
Telefacts op VTM voor het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie  maand.
Ze deed dat in een reportage over schade veroorzaakt door huurders. Huurders die schade aanbrengen, zijn uiteraard onaanvaardbaar, maar een hogere huurwaarborg
is geen oplossing. Daarmee straf je in de eerste plaats de overgrote
meerderheid van de huurders die wel als een
goede huisvader hun woning beheren. Het Netwerk tegen Armoede heeft eerder al
een voorstel gelanceerd voor een huurwaarborgfonds dat zou
kunnen tussenkomen bij schade. Helaas neemt de minister dit (nog) niet
in overweging.

Coördinator
Frederic Vanhauwaert: ‘Minister Homans gaf vorige week nog te kennen
dat nieuwe recepten dringend nodig zijn in de armoedebestrijding. Een
hogere huurwaarborg is een oud recept, waarvan al gebleken is dat het
niet werkt. Een centraal huurwaarborgfonds kan daarentegen het verschil maken.’

Voor
veel huurders vormt twee maand huurwaarborg al een hoge drempel. Een
verdere verhoging zal als gevolg hebben dat huurders met een groot gat
in hun
budget aan de huur beginnen. Dat zal tot bijkomende problemen leiden
voor huurder en verhuurder, denk maar aan huurachterstallen. 

Als
minister Homans de verhuurder wil beschermen, stellen wij het centraal
huurwaarborgfonds voor. Concreet betekent dat dat de huurder zijn
waarborg
niet langer op een aparte geblokkeerde rekening stort, maar dat alle
huurwaarborgen gecentraliseerd worden in een fonds. De verhuurder krijgt
dan gewoon een bewijs dat de waarborg gestort is. Bovendien legt dit
discriminatie aan banden. De huurder moet
niet bewijzen langs welke weg hij de waarborg stort, ook niet als dat
bijvoorbeeld via het ocmw gebeurt. 

Bovendien
willen wij de minister oproepen de grote problemen op de huurmarkt aan
te pakken. Het Grote Woononderzoek toonde in maart nog aan dat de
betaalbaarheid
op de huurmarkt er op achteruit gaat – meer dan de helft van de huurders
spendeert nu meer dan 30% van het inkomen aan huur. Daarnaast is de
kwaliteit van 47% van de woning op de private huurmarkt ontoereikend.
Voor zowel huurders als verhuurders is het van
het grootste belang dat de private huurmarkt terug aantrekkelijker
wordt & rendeert. Daarvoor is een doordacht beleid  nodig, dat
rekening houdt met draagkracht van zowel huurders als verhuurders.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!