Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

“Deze regering heeft meer dan ooit nood aan de stem van mensen in armoede”, zegt coördinator David de Vaal. “Hoog tijd om hun kennis en ervaring mee te nemen in het beleid.” Armoedebestrijding als prioriteit lijkt totaal afwezig in dit regeerakkoord en ook in de verschillende beleidsdomeinen l...

De vraag waarmee wij als middenveldorganisaties blijven zitten na vrijdag blijft:  waarom was een dergelijke gespierde politie-inval nodig? Verenigingen zoals Globe Aroma, zijn erkend en gesubsidieerd door de verschillende overheden en worden gecontroleerd door diezelfde overheden. Er is met ande...

Netwerk tegen Armoede pleit voor slimme inzet van Smartschool

Eenzijdig inzetten op digitalisering zonder oog voor andere communicatiekanalen zal kwetsbare gezinnen (nog) verder verwijderen van school. Helaas stellen we vast dat scholen vaak eenzijdig overschakelen op Smartschool en alle andere vormen van communicatie (papier, maa...

Alle burgers moeten de kans krijgen om zich te verdedigen en op te komen voor hun rechten. Dit is essentieel: het is één van de pijlers van onze democratie en een conditio sine qua non voor een rechtvaardige samenleving. Het is om deze reden dat de toegang tot justitie verankerd is i...

Minister van Wonen (en Armoedebestrijding) Liesbeth Homans pleitte dinsdag in Telefacts op VTM voor het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie  maand. Ze deed dat in een reportage over schade veroorzaakt door huurders. Huurders die schade aanbrengen, zijn uiteraard onaan...

Geplande verhoging laagste tarieven kinderopvang is slecht idee

De Vlaamse regering wil de tarieven in de kinderopvang met inkomenstarief wijzigen met ingang van 1 april 2015. Het standaardminimumtarief zou 5 euro worden i.p.v. 1,56 euro, weliswaar met enkele uitzonderingen. Leefloongerechtigden of mensen met een gelijka...

Armoedegrens, finish nog niet in zicht

Tot nu toe zien we vooral dat een aantal uitkeringen fors dalen als gevolg van de federale besparingen. Vorige week kwam er, na maanden van niet gehoord sociaal protest, dan toch ‘een signaal’ vanuit de wetstraat. In die mat...

Niets wijst erop dat coördinerend minister Armoedebestrijding Homans wil investeren in de dialoog met mensen in armoede via het Netwerk tegen Armoede. “Nochtans is uitgerekend nu overleg met mensen in armoede en de uitvoering van een armoedetoets van cruciaal belang. Er dreigen imme...

Nagenoeg alle partijen hadden voor de verkiezingen een verhoging van de laagste uitkeringen tot de Europese armoedegrens vooropgesteld. Het is heel onduidelijk of en op welke manier men die belofte wil inlossen. De federale regering wil immers bijkomende voordelen mee in rekenin...

Kan Uitpas financiële drempels sportclubs nog wegwerken?

Voor veel kinderen uit kwetsbare gezinnen dreigt de financiële drempel om aan sport te doen te hoog uit te vallen. Als gevolg van lokale besparingen zien sportclubs zich verplicht om de lidgelden, soms fors, te verhogen. Noch...

Load More