Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  “De tunnelvisie in de activeringsdrang van de verschillende regeringen in ons land naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent is verontrustend. Het is een goeie stap om in te zetten op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, maar dat moet dan wel op maat van de mensen en met...

  "Eén van de cruciale redenen is dat ouders in armoede amper toegang hebben tot kinderopvang”, vervolgt Degerickx. “Verder dreigt nog een grotere ongelijkheid door de verdieping en verbreding van armoede bij Vlamingen die niet in staat zijn om te werken door ziekte of andere omstandighed...

  “We doen een oproep voor gelijke kansen in het onderwijs, met een kostenbewust beleid, een getrapte maximumfactuur in het secundair en brugfiguren tussen ouders en de school”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx van het Netwerk tegen Armoede. Armoede op school vraagt een gecoördi...

Zomerscholen bereiken gewenste doelgroep niet

Remediëring moet op school gebeuren Remediëring zou maximaal op school tijdens de schooluren moeten gebeuren. Dat is de basis en moet altijd de focus zijn. Een zomerschool kan en mag dus niet gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een voorwaarde om te slagen of verplicht worden voor specifieke le...

Het Netwerk tegen Armoede, SAAMO, Welzijnszorg, Levl, de Gezinsbond, vzw Krijt, de Vlaamse Scholierenkoepel en academici Ides Nicaise en Michel Vandenbroeck zetten zich in om gezinnen in armoede en scholen te ondersteunen in de strijd voor betaalbaar onderwijs voor iedereen. Zij verenigen zich ...

  “De maximumfactuur in het basisonderwijs heeft intussen zijn dienst bewezen en wordt gedragen door bijna alle directeurs in Vlaanderen. Het bevordert zowel de gelijke onderwijskansen én is een sterk preventief middel op school”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx. Onderzoek van he...

De opeenvolgende crisissen maken het voor kwetsbare mensen steeds moeilijker om uit armoede te geraken en een menswaardig leven te leiden. Wonen is onbetaalbaar voor wie noodgedwongen moet huren. Voedselprijzen zijn 25% gestegen door de oorlog in Oekraïne. Schoolkosten namen exponentieel toe door...

Het Netwerk tegen Armoede pleit al vanaf het begin van de energiecrisis voor maatregelen die de meest kwetsbaren in onze samenleving ondersteunen, zoals mensen met een inkomen op of onder de armoedegrens. Iedereen moet  minimaal menswaardig kunnen leven. Voor 12,7 procent van de Belgische bevolki...

  Huurders van sociale woningen dienen zich vanaf 2023 verplicht in te schrijven bij VDAB. Ook de taalvereiste voor deze huurders wordt opgetrokken van A1 naar een niveau A2. Dit niveau dient na twee jaar behaald te worden. De vereiste van lokale binding zorgt ook voor extra uitsluiting. ...

  Zo formuleerde het middenveld, bestaande uit een coalitie van dertien gelijke kansen- en mensenrechtenorganisaties, reeds bemerkingen bij het eerste voorstel van decreet. Daarbij kwamen negen negatieve evaluaties van de formele adviesorganen en tot slot volgde een waarschuwing van de Ra...

Load More