Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  https://vimeo.com/449725763 In een diverser wordende samenleving, trachten mensen anderen in hokjes in te delen om de wereld behapbaar te maken. Zelfs ondanks de steeds verder gedreven individualisering blijft het hokjesdenken overeind. Spijtig genoeg gaat dat in Vlaanderen vaa...

Eénmalige premie van €250 aan leefloners, mensen met beperking en IGO-gerechtigden is onvoldoende

  De versoepeling van de huidige lockdown-maatregelen betekent niet dat het einde van de Covid-crisis ingeluid wordt. Integendeel, extra inspanningen zijn net nu nodig om ervoor te zorgen dat de reeds bestaande armoede en ongelijkheden niet verder toenemen. Het gebrek aan financiële en ma...

Onderwijs.

  Ook nu is de schoolopvang toegankelijk voor (onder andere) kinderen uit een kansarm gezin. “Dat is een goede zaak en wordt na de paasvakantie best versterkt”, zegt coördinator David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede. “Met een aangepast lesprogramma voor leerlingen die op school opge...

Armoedeorganisaties doen concrete aanbevelingen om mensen in armoede hulp te bieden tijdens corona-crisis

Neem maatregelen om ACUTE NOODSITUATIES te verlichten of op te heffen We vragen de (tijdelijke) opheffing van acute maatregelen met grote impact zoals uithuiszettingen, afsluitingen van nutsvoorzieningen en  beslagleggingen. We moeten vermijden dat mensen in nog moeilijker omstandighed...

Voedselbank.

Nu armoedeverenigingen noodgedwongen de deuren moeten sluiten, voedselbanken op (alle) verschillende plaatsen in het land hun activiteiten stilleggen en (nood)hulp bijna niet meer bereikbaar wordt, hebben mensen in armoede nood aan meer financiële ruimte om in hun basisbehoeften te voorzien, zoal...

Vluchtelingen staan in de rij voor Klein Kasteeltje in Brussel.

"Wij begrijpen dat de regering drastische maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en het personeel te beschermen. Wat we niet begrijpen is het gebrek aan bijkomende maatregelen om de meest kwetsbaren te beschermen en een humanitaire ramp te vermijden. We stellen vast...

tegen de onrechtmatige controles van Inkomensgarantie voor Ouderen.

Op initiatief van Gang des vieux en colère is maandagochtend 17 februari een massale actie gehouden aan het kantoor van minister Bacquelaine, waar ook een ontmoeting plaatsvond met zijn kabinet. Ongeveer 200 mensen, jong en iets minder jong, verzamelden zich aan Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel...

“Deze regering heeft meer dan ooit nood aan de stem van mensen in armoede”, zegt coördinator David de Vaal. “Hoog tijd om hun kennis en ervaring mee te nemen in het beleid.” Armoedebestrijding als prioriteit lijkt totaal afwezig in dit regeerakkoord en ook in de verschillende beleidsdomeinen l...

De vraag waarmee wij als middenveldorganisaties blijven zitten na vrijdag blijft:  waarom was een dergelijke gespierde politie-inval nodig? Verenigingen zoals Globe Aroma, zijn erkend en gesubsidieerd door de verschillende overheden en worden gecontroleerd door diezelfde overheden. Er is met ande...

Netwerk tegen Armoede pleit voor slimme inzet van Smartschool

Eenzijdig inzetten op digitalisering zonder oog voor andere communicatiekanalen zal kwetsbare gezinnen (nog) verder verwijderen van school. Helaas stellen we vast dat scholen vaak eenzijdig overschakelen op Smartschool en alle andere vormen van communicatie (papier, maa...

Load More