Solidariteitsbeweging om huisuitzetting te stoppen
Belastingen, Huisuitzettingen, Fiscus -

Griekenland: Eerste huisuitzetting van werkloze afgewend

woensdag 5 maart 2014 20:48
Spread the love

In Spanje gebeurt het zo goed als op dagelijkse basis, maar in Griekenland is het nog heel uitzonderlijk. Op woensdag 5 maart, om 15:30 besloot het vredegerect van Chalandri (een voorstad van Athene) om een werkloze vrouw uit haar huis te zetten omdat ze schulden heeft bij de Pireos Bank. Het ging om het enige huis dat de vrouw bezat. Na een solidariteitsactie, werd het huisuitzetting stop gezet.

Niet dat er nog geen mensen uit hun huis zijn gezet. In 2013 heeft de Griekse overheid beslag gelegd op naar schatting meer dan 10.000 huizen. Het ging in dat geval om mensen die schulden hadden bij de fiscus. Totnogtoe zijn er geen huizen in beslag genomen van mensen die hun leningen bij de bank niet meer kunnen afbetalen. Dat komt omdat er een wet in voege was, die mensen beschermde zodat ze niet uit hun voornaamste woonplaats (voor het geval ze meer dan 1 huis hebben) konden worden gezet. De trojka wilde dat die wet werd afgeschaft, wat dus duidelijk is gebeurd. 86% van de Griekse huisgezinnen die een lening hebben, verklaren dat ze die niet kunnen afbetalen.

"Jullie zullen onze huizen niet afpakken"

“Jullie zullen onze huizen niet afpakken”Maar vanmiddag kwam meteen na de beslissing van het vredegerecht kwamen een heel aantal mensen van de solidariteitsbeweging “?????????????? ????” (huisuitzettingen stop) op straat voor het vredegerecht om te protesteren. De oproerpolitie (de hardst werkende Grieken – er gaat werkelijk geen dag voorbij of ze zijn in de weer) trok zich terug en uiteindelijk werd de huisuitzetting stop gezet.

Op zich zijn de Griekse banken ook geen vragende partij: het heeft weinig zin om huizen in beslag te nemen, want er is niemand die ze op wil kopen. Tenzij het een rijke buitenlander is, zoals dit artikel van The Press Project laat vermoeden.

Werklozen uit hun huis zetten, dat is niet de goede strategie om verkozen te raken in een verkiezingsjaar (op 18 mei zijn er gemeenteraadsverkiezingen en op 25 mei Europese parlementsverkiezingen), dus het is niet verwonderlijk dat men niet doorzette met de huisuitzetting vandaag. Toch gebeuren er andere dingen in Griekenland, waar je haren van overeind komen te staan.

Neem nu de 90-jarige Alzheimerpatiënte die eind februari door de politie werd gevonden toen ze doelloos op straat rondliep in haar buurt. De politie onderzocht om wie het ging, en uit de controle werd duidelijk dat de vrouw nog voor 5000 euro schulden had bij de fiscus. In plaats van haar naar haar vertrouwde omgeving terug te brengen, werd ze een nacht vast gezet, zoals een nieuwe wet, opgelegd door de trojka, voorschrijft bij mensen die meer dan 5000 euro schuld hebben uitstaan bij de overheid.

De volgende ochtend werd de familie van de vrouw op de hoogte gebracht. Toen ze haar in de cel bezochten, troffen ze haar volledig in paniek aan, en het bleek ook nog eens dat ze haar niet meer naar huis mochten nemen. Volgens dezelfde nieuwe wet, moest de vrouw binnen de 48 uur worden berecht, maar door de gerechtelijke achterstand, kon dat niet meteen en diende de vrouw langer in de cel te blijven.

Nadat de familieleden de politie vertelde dat de vrouw aan Alheimer leed, werd ze naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht (dat wellicht zal worden gesloten, als de minister van Volksgezondheid zijn zin krijgt). Daar werd ze 10 dagen vastgehouden onder politiecontrole tot officieel de diagnose werd gesteld dat ze inderdaad aan Alzheimer leed. Toen mocht ze naar huis en haar zaak zal binnen een maand voor de rechtbank komen.

Iets gelijkaardigs gebeurde op het eiland Evia, in Chalkida. Daar had een 79-jarige hartpatiënte haar identiteitskaart verloren. Ze ging het verlies van haar identiteitskaart aangeven bij het politiekantoor. Daar werden haar gegevens gecontroleerd en daaruit bleek dat ze nog bijdragen aan haar ziekenfonds moest betalen van jaren geleden. De schuld was door de interesten opgelopen van 900 euro tot 5000 euro en alweer volgens de nieuwe trojka-wet, moest ze worden opgesloten, en voor de rechtbank worden gebracht. De vrouw kwam uit de lucht vallen.

Het bleek dat ze 12 jaar geleden in absentia was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden omdat ze haar bijdragen aan het ziekenfonds niet had betaald. De 79-jarige vrouw had twee weken geleden een triple bypass operatie achter de rug. en was nog herstellende. Haar dochter vroeg aan de politie om haar vrij te laten, maar dat bleek niet mogelijk zonder de beslissing van de aanklager.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!