Nieuws, Economie, Politiek, België, N-VA, Belastingen, Analyse, Dossier N-VA - Phi Rana

Waarom N-VA de belastingsschalen van de gemiddelde Vlaming niet verlaagt

De N-VA kiest voor een belastingvermindering waar vooral de hogere inkomens baat bij hebben. De partij zou evenveel kunnen besparen door een belastingvermindering die meer ten goede komt aan de Vlaming met een gemiddeld inkomen. Die keuze maakt de partij niet.

maandag 16 december 2013 13:00
Spread the love

Het webprogramma Mefisto laat toe om gegevens van je personenbelasting te verwerken. Ik heb met dit programma de voorstellen van de  N-VA in hun recente congresteksten vergeleken met een alternatief voorstel, dat eerder de gemiddelde Vlaming – arbeiders, huurders of gepensioneerden – bevoordeelt en globaal evenveel kost als het voorstel van de N-VA, dat zich vooral richt op het verlagen van de belastingen voor de hogere inkomens – bedienden, huiseigenaars, hoger opgeleiden …

Een overzicht van de voorstellen

DeWereldMorgen.be                       

Het N-VA-voorstel

De N-VA maakt de belastingsschalen minder progressief door het afschaffen van het 45 procent niveau en het verhogen van de hoogste grens naar 50.000 euro netto belastbaar inkomen per jaar. Elke inkomensgroep wint daar bij, maar de laagste inkomensgroepen het minste. Kostprijs van dit voorstel is 1.16 miljard euro minder belastingsinkomsten voor de overheid.

DeWereldMorgen.be

De gemiddelde Vlaming wint dus nauwelijks iets bij dit voorstel, enkel de 30 procent hoogste inkomens verkrijgen met deze belastngsvermindering een financieel voordeel van 100 tot 200 euro per maand.

Het alternatieve voorstel

Net als de N-VA streeft dit voorstel naar een belastingshervorming waar geen enkele inkomensgroep bij verliest. In dit voorstel daalt echter alleen de belastingsvoet voor de 2 laagste belastingsschijven (schijf 1 gaat van 25 naar 10 procent, schijf 2 gaat van 30 naar 20 procent). Alle andere inkomensgroepen ongemoeid. Kostprijs van dit voorstel is 1.19 miljard euro, ongeveer 30 miljoen euro meer dan het N-VA-voorstel.

Verdeling winst/verlies in euro per maand

DeWereldMorgen.be

De waarden op de horizontale as van deze grafiek zijn kleiner (van 0 tot 100) dan die in het eerste diagram (van 0 tot 250). Ze lijken dus groter maar zijn dat niet. Ook hier blijven de rijkste gezinnen de grootste winnaars met ongeveer 90 euro per maand meer. In tegenstelling tot het voorstel van de N-VA ziet de echte ‘gemiddelde’ Vlaming zijn inkomen echter stijgen met een bedrag tussen 35.6 euro (4[de] deciel) en 65.3 euro (7[de] deciel) per maand. Dit alternatieve voorstel biedt met andere woorden veel meer voordelen aan de gemiddelde Vlaming dan het voorstel van de N-VA.

Als je naar de details gaat kijken van welke doelgroepen het meeste voordeel halen uit beide voorstellen, dan merk je dat N-VA duidelijk haar kiespubliek voor ogen heeft: werknemers en zelfstandigen (maar niet de gepensioneerden), bedienden (en geen arbeiders) eigenaars van woningen (en geen huurders), mensen met een hogere opleiding (in plaats van enkel middelbaar of lager onderwijs) en mensen van middelbare leeftijd (in plaats van jongeren of ouderen).

Voor een gezonde economie is het nonsens om hoofdzakelijk de koopkracht van de rijkste bevolkingsgroepen te verhogen, daar deze extra inkomsten zelden ten goede komen aan de lokale economie. Die extra inkomsten zullen eerder opgespaard worden of uitgegeven aan geïmporteerde luxegoederen.

DeWereldMorgen.be

take down
the paywall
steun ons nu!