De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO of OECD in Engelse afkorting), officieel een 'neutrale' organisatie, in werkelijkheid een neoliberale denktank (logo oecd)
Opinie, Nieuws, Europa, Economie, Politiek, Vermogensbelasting, Belastingen, Inkomstenbelastingen -

(H)OESO: Geen ruimte voor hogere taksen op vermogens? Juist wel

Vermogens worden in België te hoog belast, volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Guido Deckers (ACV) heeft andere cijfers en pleit daarentegen voor een echte vermogensbelasting.

zondag 22 december 2013 13:00
Spread the love

Vele kranten hebben over het OESO-rapport bericht waarin die stelling staat en legden er daarbij de nadruk op dat ons land de vermogens erg zwaar zou belasten. De belastingen op vermogens, erfenissen en financiële transacties stegen in 2012 naar 3,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of 12,8 miljard euro.

In de kranten staat ook dat “de OESO-cijfers suggereren dat er nauwelijks ruimte is om de taksen op vermogens nog te verhogen.” Het zal dus geen eenvoudige strijd zal worden om inkomens uit vermogens meer te belasten. 

De ACV laat zich daar niet door van zijn stuk brengen, want ‘geen ruimte om belastingen op vermogen te verhogen’ is iets te straf uitgedrukt. Er ontbreekt immers een belangrijk gegeven aan deze stelling: het aandeel in het bbp van de belastingen uit arbeid.

Vergelijking

Wat hierbij niet onder de aandacht werd gebracht, is het aandeel van de belastingen uit arbeid. Gaat men kijken naar wie er het meeste bijdraagt aan de overheidsontvangsten, dan kan men alleen maar vaststellen dat inkomsten uit arbeid veel meer bijdragen dan inkomsten uit vermogens.

“Inkomsten uit personenbelasting en sociale bijdragen (dus op arbeid) zijn zeven maal hoger dan uit de belasting van inkomsten uit vermogens”

Een blik op de verdeling van de inkomsten leert ons dat de inkomsten uit arbeid (personenbelasting en sociale bijdragen) alleen al goed zijn voor 26,2  procent van het bbp of bijna 93 miljard euro. Dit is zeven keer hoger dan het aandeel van de belasting van inkomsten uit vermogens.

Daarbij moet men weten dat het aandeel van de lonen de laatste dertig jaar bleef dalen ten voordele van de vermogens. Men kan dus alleen maar besluiten dat er nog voldoende ruimte is om de vermogens hoger te belasten.

In het kader van de acties voor een rechtvaardige fiscaliteit, eist het ACV daarom een verschuiving van de belastingdruk op inkomens uit arbeid naar inkomens uit vermogens. Met een belasting van 1 procent op alle vermogens vanaf 1 miljoen euro kan men 150.000 banen betalen.

Omdat een andere wereld moet.

Guido Deckers

Guido Decker is nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.

Bronnen voor de cijfers:

take down
the paywall
steun ons nu!