Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACV op Wereld Sociaal Forum in Tunis (23-31 maart 2013)
ACV

Schrijft over:
Vanuit het streven naar waardig werk voor iedereen wil het ACV ijveren voor een sociale globalisering. Waardig werk en een eerlijk inkomen voor gezinnen zijn hierbij een belangrijke eerste stap. Om deze sociale rechten gerealiseerd te zien, steunt het ACV representatieve, autonome en vrije vakbonden overal ter wereld in hun strijd voor sociale rechtvaardigheid. Dat doet het ACV concreet door uitwisseling, ondersteuning, vorming en samenwerking op het internationale terrein.

Bio

Internationale solidariteit is voor het ACV een essentieel onderdeel van de syndicale actie. Het ACV heeft zich gedurende meer dan 125 jaar ontwikkeld tot wat het nu is: een sterke vakbond met bijna 1,7 miljoen leden. Het ACV is een vakbond met vele facetten. Het is een sociale partner met aanzien en prestige, erkend door werkgevers en regeringen. Het is ook een sterke dienstverlenende organisatie. In meer dan 150 dienstencentra (387 contactpunten) wordt de gewaardeerde ACV-service geleverd: uitbetaling van werkloosheidsvergoeding, juridische bijstand, hulp bij allerlei administratieve formaliteiten rond werk, werkloosheid, sociale uitkeringen, tijdkrediet... Maar voor alles is het ACV een heel sterke vakbeweging, een basisbeweging met meer dan 80.000 militanten die syndicaal actief zijn in hun onderneming of instelling, in hun gemeente of hun gewest...

Werkgebied

In de geglobaliseerde wereldeconomie kunnen de belangen van werknemers in ons land niet los worden gezien van die van werknemers in andere landen. ACV-voorzitter Marc Leemans: “De vakbond is de enige hefboom om, op basis van solidariteit, het inkomen en de werkomstandigheden van werknemers te verbeteren. Een sterke vakbond is essentieel voor de kansen van gewone mensen en hun families, over de hele wereld. Een sterke vakbond op lokaal niveau versterkt de nationale actie, die wederom de internationale slagkracht van de vakbond bepaalt. Onze lokale sterke verankering maakt ons moreel verplicht om ook op te komen voor de minder begunstigden elders in de wereld. Een lokale vakbondsbetrokkenheid betekent onlosmakelijk ook een mondiale vakbondsbetrokkenheid.”

  Zo formuleerde het middenveld, bestaande uit een coalitie van dertien gelijke kansen- en mensenrechtenorganisaties, reeds bemerkingen bij het eerste voorstel van decreet. Daarbij kwamen negen negatieve evaluaties van de formele adviesorganen en tot slot volgde een waarschuwing van de Ra...

  In 2019 vierde de Internationale Arbeidsorganisatie zijn eeuwfeest. Dit eeuwfeest moest de IAO een nieuw elan geven, na een moeilijke periode. Zeker nadat de werkgeversbank de IAO in een ongeziene crisis had gestort, door haar het recht te willen ontzeggen om nog op te treden tegen schend...

  Beste vrienden en vriendinnen, We beginnen met een programmawijziging. Normaal zou ik nu voor u speechen. Maar ik geef graag eerst het woord aan Margot. Margot werkt met dienstencheques. Ze doet belangrijk en zwaar werk. Maar wordt daar veel te weinig voor betaald, 12 euro per uur. B...

Tijd voor waardigheid op de arbeidsmarkt

  We lezen over de krapte op de arbeidsmarkt: een groot tekort aan capabele werkkrachten waardoor bedrijven niet meer optimaal functioneren. We kijken rond ons en zien familie, vrienden, kennissen en mensen op sociale media die willen werken en kunnen werken. Hoezo een tekort aan personee...

  De dienstenchequesector staat onder druk. Een combinatie van lage lonen en weinig werkbare jobs zorgt ervoor dat de sector onaantrekkelijk is geworden. De vacatures raken niet ingevuld, met lange wachtlijsten voor de klanten als gevolg. Tijdens de vorige sectorale onderhandelingen waars...

Uitvoering sociaal akkoord helemaal rond: minimumloon omhoog met 147,68 euro en landingsbanen vanaf 55

  Het ACV is bijzonder tevreden dat de werknemers met de laagste lonen daarmee eindelijk uitzicht krijgen op belangrijke loonstijgingen. Het laagste minimumloon zal in drie stappen stijgen  met 147,68 euro bruto per maand (voor een voltijdse werknemer), waarvan al 76,28 euro op 1 april 20...

Ze worden massaal tewerkgesteld in sectoren als bouw, horeca, schoonmaak, huisarbeid en landbouw. Onze economie vraagt hun arbeid, en kan niet zonder hen. En ze zijn maar het topje van de ijsberg. Achter hen schuilt een stille en onzichtbare groep van zo’n 150.000 mensen zonder papieren. De aan...

Corona-Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie

  De commissie voor de toepassing van de normen Elk jaar fungeert de Internationale Arbeidsconferentie als een soort van rechtbank voor de landen die de normen van de IAO schenden. Die zijn er bij de vleet. Maar om het beheersbaar te houden wordt elk jaar een selectie gemaakt, een 25-tal. ...

  “Ondanks de risico’s en het gebrek aan materiaal werkten we door, in de frontlinie tegen het virus. De regering hamerde altijd op het belang van hygiëne, de belangrijkste factor in de strijd tegen het virus. Ons deze premie ontzeggen, dat is onze inspanningen en onze waarde ontkennen", ...

  https://www.youtube.com/watch?v=Sd3MkLyacKk   Rerum Novarum. “over nieuwe dingen”. Ik zie velen al denken: laat ons maar snel terugkeren naar de oude dingen. Naar gewoonten zoals handen schudden, mekaar omhelzen, een terrasje doen ...  Dat komt nu hopelijk weer binnen bereik....

Load More