Historisch hoge belastingdruk … Hoezo?
Nieuws, Economie, België, Belastingen, Analyse, Fact checker, Overheidsbeslag -

Historisch hoge belastingdruk … Hoezo?

In dit artikel tonen we aan dat de media nogal losjes met het begrip 'historisch hoge belastingen' omgaan. 'Historisch' is blijkbaar heel relatief. Ze gebruiken ook iets te vaak de term 'belastingdruk', terwijl er eigenlijk het 'overheidsbeslag' mee wordt bedoeld.

woensdag 23 oktober 2013 10:45
Spread the love

Hoe hoog is belastingdruk in België nu echt? Als we Voka [1] mogen geloven, zou de belastingdruk 54,9 procent moeten zijn. Als we echter naar de OESO-cijfers [2] gaan kijken, zien we voor 2011 een belastingdruk van 44,0 procent of een verschil van meer dan 10 procent met Voka of wat men meestal in de media hoort.

Wat is er aan de hand?

Men verwart het overheidsbeslag met de belastingdruk. Het overheidsbeslag in 2012 was 206,5 miljard euro of 54,9 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) [3]. Het overheidsbeslag zijn alle uitgaven van de staat, zowel die voor de werking van zijn ambtenarij, de sociale uitgaven, rentelasten, subsidies aan bedrijven, enz. ofwel datgene dat de staat weer in de maatschappij en de economie pompt. Dit is echter niet hetzelfde als de belastingdruk.

Belastingdruk is de verhouding van alle belastingen tot het BBP. Belastingen staan aan de inkomstenzijde van de rekeningen van de staat, niet aan de uitgavenzijde. Als we kijken naar de inkomsten van de staat (zelfde bron als voor de uitgaven) dan zien we dat hij 191,3 miljard euro of 50,9 procent van het BBP als inkomsten had.

DeWereldMorgen.be

Wil dat zeggen dat de belastingdruk 50,9 procent is?

Neen, want 12,1 procent van alle inkomsten (23,2 miljard euro) van de staat zijn afkomstig van niet-fiscale of parafiscale bronnen. Dit zijn inkomsten die niet van de burgers via belastingen zijn geïnd.

De inkomsten bevatten onder meer 9,4 miljard euro van de sociale lasten die de staat op zijn eigen ambtenaren betaalt (deze zitten dus zowel in de uitgaven als in de inkomsten van de staat) voor 3,2 miljard euro inkomsten uit rentes en dividenden (Belgacom, Bpost, …) en 6,2 miljard euro van verkopen van diensten en goederen.

Wat overblijft, 168,1 miljard euro, zijn inderdaad directe en indirecte belastingen en sociale lasten. Als percentage van het BBP is dit 44,7 procent of 10 procent minder dan wat de media vaak laten uitschijnen.

Is dit nu ‘historisch’ hoog?

DeWereldMorgen.be

De Belgische belastingdruk is zeker niet laag. We benaderen weer het peil van 1998 (44,8 procent), maar men vergeet dat de regering voor de crisis de belastingen heeft afgebouwd in een periode toen het economisch nog goed ging.

Bovendien zitten we nu in een economische crisis, vergelijkingen maken met jaren waar het economisch goed gaat, is in die zin intellectueel oneerlijk. Als we echt willen vergelijken, moeten we teruggaan naar de vorige echte crisissen. Dan zien we dat bij vorige crisissen de belastingdruk steeg tot 50 procent.

Dat is heel wat meer dan nu tijdens de huidige crisis. Kwestie van historisch perspectief kan dat tellen.

Phi-Rana

Voetnoten:

[1] http://www.voka.be/media/3936583/persmap.pdf

[2] http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/total-tax-revenue_20758510-table2

[3] http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=592000082|910000082&Lang=N

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!