Bart De Wever, de Vlerick School en communautaire transfers
Opinie, Nieuws, Economie, Politiek, België, N-VA, Belastingen, Vlaktaks, Transfers, Dossier N-VA, Progressieve belastingen, Degressieve belastingen, Vlerickschool - Phi Rana

Bart De Wever, de Vlerick School en communautaire transfers

Met de regelmaat van een klok komt er iemand op de proppen met cijfers over de beruchte transfers van Vlaanderen naar Wallonië. Op 5 november 2013 was het weer zover. Louis Verbeke, voorzitter van de Brusselse Vlerick Business School, schreef een opinie in 'De Tijd' die bijna een kopie is van de opinie van Bart De Wever in 'De Standaard' van 12 maart 2013. Een reactie.

maandag 25 november 2013 11:30
Spread the love

Ik had na het verschijnen van de column van Bart De Wever een antwoord geschreven dat ik als repliek op het artikel van Louis Verbeke gewoon kan hernemen. Het komt toch op hetzelfde neer.

Geachte mijnheer De Wever,

Met veel interesse heb ik uw column ‘Meneer Magnette, tijd voor een gesprek?’in De Standaard van 12 maart gelezen.

Ik vroeg me eerst en vooral af waarom u blijkbaar niet op hoogte bent van de 670 miljoen euro subsidies die Vlaanderen ontvangt van de EU (bron) en daarmee de indruk wekt dat enkel Wallonië dergelijke steun zou ontvangen.

Ik besef dat het minder is dan de 1.248 miljoen euro die Wallonië ontvangt. Het bedrag dat Vlaanderen aan EU-subsidies krijgt, is wel goed voor meer dan 2 procent van de Vlaamse begroting, wat in de huidige tijden toch niet te versmaden is.

Laten we het over de volgende quote uit uw column hebben. “Het primair inkomen per inwoner in Vlaanderen was in 2011 met 24.900 euro nog 23,5 procent hoger dan in Wallonië. Maar na belastingen en uitkeringen heeft een Vlaming nog maar 19.382 euro en daalt zijn voorsprong op een Waal met een derde. Het is een andere manier om te kijken naar de fameuze transfers waarmee Wallonië zijn beleid kan helpen financieren.”

Er zijn inderdaad andere manieren om naar de transfers te kijken. Om het overzichtelijk te houden, voeg ik daarom deze tabel toe, die een letterlijke omrekening is van uw quote.

Ik vraag me af waarom u het problematisch vindt dat de ‘voorsprong’ van een rijkere inwoner daalt ten opzichte van een armere na aftrek van de belastingen. In een geciviliseerde welvaartsstaat – ik dacht dat zelfs neoliberalen daar voorstander van zijn – is de toepassing van een progressief belastingstelsel[1] vrij normaal.

DeWereldMorgen.be

Maar laat ons nu eens als een echte ultraliberaal verder denken en een vlaktaks[2] invoeren, een situatie waarbij iedereen, rijk of arm, Vlaming of Waal, hetzelfde procent belastingen betaalt op zijn primair inkomen[3], namelijk 20,3 procent (scenario 1: vlaktaks).

In deze situatie blijft de ‘voorsprong’ van de Vlamingen dezelfde voor en na belastingen. Theoretisch is dit de ondergrens voor ‘transfers’, namelijk het niveau waarop geen transfers meer gebeuren.

DeWereldMorgen.be

In dit vlaktaksscenario zien we dat een Vlaming slechts 2,4 procent netto wint aan besteedbaar inkomen ten opzichte van de huidige situatie of gemiddeld ongeveer 39 euro per maand. Een Waal verliest dan echter 4,2 procent of gemiddeld ongeveer 59 euro per maand.

Met het vlaktakssysteem wordt maximaal 2,8 miljard euro bespaard tegenover de huidige situatie. Zelfs met een vlaktaks blijft de Vlaming gemiddeld bijna 1.000 euro meer betalen dan een gemiddelde Waal.

De natte droom van de ultranationalisten is echter nog verregaander dan dit, namelijk het systeem waarbij iedereen in absolute cijfers evenveel belastingen betaalt (4.663 euro) onafhankelijk of hij/zij veel of weinig verdient (scenario 2: vast bedrag).

DeWereldMorgen.be

In een dergelijk scenario zou de Vlaming er gemiddeld 4,4 procent op vooruit gaan, ongeveer 71 euro per maand. Een gemiddelde Waal zou daarentegen 7,6 procent verliezen of 107 euro per maand.

Wat echter vooral opvalt, is dat al wie 23,5 procent bruto meer verdient netto 30,6 procent meer zou overhouden dan zijn armere medeburger. Eenvoudiger gesteld, hoe meer iemand verdient, hoe minder procent belastingen hij met dit systeem betaalt.

Eigenlijk zijn er dus slechts twee manieren om transfers te verminderen, ofwel werk je met degressieve belastingen zoals hierboven, ofwel laat je iedereen evenveel verdienen ongeacht de sociaal-economische en geografische omstandigheden. Dat laatste idee is niet bepaald iets waar de N-VA achter kan staan.

Ik keer hierna eventjes terug naar het begin van mijn brief. Waarom weet ik dat bedragen rond de 600 miljoen euro voor u niet bestaan? Omdat ik het u eerder heb zien doen in uw federale formatienota. In tabel 8 op pagina 48 van deze nota hebt u het over een nieuwe financieringsmechanisme voor de overheden.

Hier stel ik vast dat de 609 miljoen euro die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afdraagt aan de andere gewesten plots verdwenen zijn van de presentatie, waardoor het totaal per kolom niet meer klopt en Brussel het enige gewest is dat minder krijgt dan zijn eigen personenbelasting. Bedragen rond de 600 miljoen euro blijken voor u problematisch om te vatten …

DeWereldMorgen.be

Hoogachtend,

Phi-Rana

Voetnoten

  • [1]Een progressief belastingsysteem is een systeem waarbij de belastingvoet – dat is het percentage dat een persoon van zijn inkomen afstaat aan de overheid – stijgt naarmate het inkomen stijgt. Een degressief systeem doet het omgekeerde, een lager percentage aanrekenen naarmate het inkomen hoger is. Er bestaat daarnaast ook een systeem dat ‘flat tax’ of ‘vlaktaks’ wordt genoemd, waarbij ieder burger een zelfde percentage van zijn inkomen afstaat, zonder rekening te houden met de grootte van dat inkomen.
  • [2]Voor een definitie van ‘vlaktaks’, zie voetnoot 2.
  • [3]Het primaire inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen geniet, zoals loon, winst, dividend of rente.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!