Verslag, Lokaal, Stampmedia, Leuven, Toegankelijkheid, Rolstoel, Hidden City, IZW -

Toegankelijkheid in Leuven

Toegankelijkheid in het dagelijks leven, voor mensen met diverse soorten handicaps, is een groot probleem. In Leuven doen organisaties als Hidden City, IZW en de adviesraad voor toegankelijkheid, heel hard hun best om daar iets aan te verhelpen.

donderdag 20 september 2012 10:50
Spread the love

Elk van deze organisaties benadert het probleem vanuit een andere invalshoek. Terwijl Hidden City handels- en privé-zaken in Leuven toegankelijker probeert te maken, ontfermt de adviesraad voor toegankelijkheid zich over de publieke gebouwen en de straten. De vzw ‘Integragie voor Zelfstandig Wonen’, IZW, is dan weer bezig om mensen met een functiebeperking de mogelijkheid te bieden om zo goed als mogelijk zelfstandig te wonen. Een initiatief van de Studentenvoorzieningen KU Leuven, ‘Omkaderd Wonen’, probeert ervoor te zorgen dat studenten met een fysieke handicap, samen kunnen wonen met valide studenten. Hoewel elk van deze organisaties een andere focus heeft, werken ze wel degelijk samen. Ze hebben immers hetzelfde doel.

Verschillende manieren

Al werken ze elk op een andere manier, de adviesraad adviseert de stad over het toegankelijkheidsbeleid. Hierbij definieert de raad ‘toegankelijkheid’ als ‘de bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte, gebouwen, diensten en informatie’. Hierbij wordt dus niet enkel rekening gehouden met personen met een functiebeperking, maar ook met mensen die op andere manieren beperkt zijn in hun bewegingen, zoals reizigers met bagage.

Hidden City verleent dan weer advies aan de vele handelszaken in Leuven. Daarvoor werkt de organisatie samen met vzw Oude Markt en een groot aantal individuele handelaars. Evert Thys, uitbater van café De Weerelt en secretaris van vzw Oude Markt, vertelt dat op dit moment ongeveer 50 procent van de handelszaken op de Oude Markt toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Aangezien het grootste probleem de hoogte van de drempels is, zorgen via Hidden City, aangekochte hellende vlakken ervoor dat zowat elk café op de Markt -uitgezonderd de Bierkelder- op dit moment toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.  “Echte infrastructurele aanpassingen zijn er niet gebeurd,” vertelt Thys. De voorgevels van de handelszaken zijn namelijk geklasseerde stadsgezichten, wat betekent dat er geen grote aanpassingen mogen gedaan worden. “De oprijplaten zorgen dus voor een goede uitkomst.”

Zelfstandig wonen

Naast de organisaties die zich bezig houden met de toegankelijkheid van de publieke ruimte, zijn er ook enkele initiatieven die zich richten op zelfstandig wonen voor mensen met een functiebeperking. Vzw IZW doet dit door aangepaste woningen aan te bieden. In de woningen zorgt een aantal aanpassingen als brede deuren, schakelaars op de juiste hoogte en automatische deuropeners ervoor dat mensen met een functiebeperking er zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Op aanvraag van de bewoner is er de zogenaamde ADL-assistentie (Activiteiten Dagelijks Leven-assistentie) die beperkt blijft tot kleine activiteiten zoals het opmaken van een bed.

Elke organisatie probeert op haar manier van Leuven een zo toegankelijk mogelijke stad te maken. Op die manier kunnen mensen met een functiebeperking er zich meer en meer thuis voelen.

© 2012 – StampMedia – Moira De Graef

Moira De Graef

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!