Merhaba ondersteunt open brieven tegen homofoob geweld
Islamofobie, Antiracisme, Allochtone holebi's, Agressie tegen homoseksuelen -

Merhaba ondersteunt open brieven tegen homofoob geweld

woensdag 7 maart 2012 11:22
Spread the love

De afgelopen weken kwam geweld tegen holebi’s veelvuldig in het nieuws. Vrijdag 2 maart verscheen een open brief van zo’n 40-tal holebi-BV’s waarin wij de hoofdgedachten en voorstellen uit ons persbericht van 22 juni in terugvinden. Merhaba vindt ook dat de schuldigen een gepaste straf moeten krijgen, in verhouding tot de omvang van hun daden. Nog steeds prangende vraagstukken zijn: een betere registratie, bijscholing van de agenten, herorganiseren van het politieapparaat en structurele aandacht voor alle vormen van diversiteit in het onderwijs.

Naar aanleiding van diezelfde open brief reageerden een aantal individuen met de vraag polarisering te vermijden en gaybashing niet tot een “cultureel” probleem te vernauwen. Dit idee vormt al jarenlang de rode draad in onze werking.

Allochtone holebi’s en transgenders zijn slachtoffer van discriminatie op verschillende aspecten van hun identiteit: geaardheid, herkomst, sociale achtergrond, religie, … We hebben geen baat bij onnodige polarisering, noch aan het onder de mat vegen van reële problemen. Waar we nood aan hebben is een integrale aanpak van elke vorm van discriminatie waarbij op alle fronten acties worden ondernomen.

We voelen ons gesterkt door beide open brieven die naar onze mening niet zonder elkaar kunnen. We moeten ons focussen op een gerechtelijke aanpak, preventie, onderwijs, onthaal bij de politie … Dit is onze taak als samenleving, niet enkel het probleem van deze of gene minderheidsgroep.

Merhaba werkt al 10 jaar op de snijlijnen van cultuur, seksualiteit en identiteit met gender en seksuele oriëntatie als focus. In de praktijk zijn we zowel een organisatie van holebi’s en transgenders als van etnisch-culturele minderheden.

Saïd: “In het begin hebben we vaak voor gesloten deuren gestaan wanneer we homoseksualiteit ter sprake wilden brengen, maar net als deze 50 burgers uit beide open brieven blijven we geloven in een samenleving waar ieder zijn plaats mag en moet hebben, waar respect centraal staat. Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om de veiligheid van iedere burger in dit land te garanderen. Dit kan zonder te stigmatiseren.”

Onze ervaring op het terrein leert ons dat de openheid en bespreekbaarheid van homoseksualiteit groeit in alle lagen van de samenleving. Ook bij etnisch-culturele minderheden. Merhaba organiseert bijvoorbeeld dit jaar een campagne samen met een aantal andere etnisch-culturele organisaties tegen elke vorm van discriminatie én voor superdiversiteit.

Merhaba is een beweging ontstaan uit een zelforganisatie van en voor holebi’s en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreb, het Midden-Oosten en Turkije, die zich specialiseert in de relatie tussen cultuur, seksualiteit en identiteit met gender en seksuele oriëntatie als focus.

www.merhaba.be 

take down
the paywall
steun ons nu!