Foto: Raymond Clement
Nieuws, Europa, Samenleving, Discriminatie, Dag tegen racisme, Islamofobie -

Slechte tijden voor moslims in Europa

Discriminatie van moslims is wijdverspreid in Europa en is vaak explicieter dan discriminatie van andere religieuze of etnische groepen. Dat staat in een rapport van het Europees Netwerk tegen Racisme (ENAR), dat vandaag, aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Racisme, werd voorgesteld.

woensdag 20 maart 2013 19:15
Spread the love

ENAR doet jaarlijks onderzoek naar racisme en etnische discriminatie in Europa. Vorig jaar lag de focus op de discriminatie van mensen met Afrikaanse roots. Dit jaar analyseerde het de discriminatie van de moslimgemeenschap in Europa.

ENAR bestudeerde daarvoor verschillende maatschappelijke domeinen: arbeidsmarkt, woningmarkt, onderwijs, gezondheidszorg, politie en justitie. ENAR voerde vooral kwalitatief onderzoek uit en kon daarom kon de mate van discriminatie in absolute cijfers niet vergelijken met de voorgaande jaren. Maar de situatie verbetert er alleszins niet op in Europa.

“Voornamelijk moslimvrouwen met een hoofddoek zijn het grootste slachtoffer van religieuze discriminatie. Zij zijn dubbel slachtoffer van discriminatie, op basis van gender én religie. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn in 85 procent van de gevallen van islamofobie vrouwen het slachtoffer”, zegt Georgina Siklossy van ENAR. 

“In veel EU-landen maken vrouwen met een hoofddoek bijna geen kans op de arbeidsmarkt. Ook in het onderwijs worden moslims gepest of geweerd. In heel wat scholen is de hoofddoek verboden.”

“Islamofobie manifesteert zich in verschillende vormen. Er is zowel fysiek als verbaal geweld tegen moslims. Beschadiging van islamitische gebouwen, protest tegen de bouw van moskeeën. Islamofobie komt vaak voor in de media en op internet en ook politici spelen een rol in de beeldvorming. Niet enkel rechtse maar steeds vaker ook mainstreampolitici hanteren een islamofoob discours”, vertelt Siklossy. 

Volgens haar heeft de economische crisis ook een impact op de situatie van etnische minderheden in Europa. “De perceptie van migranten, en minderheden in het algemeen, wordt steeds negatiever. Door de crisis gaat er bovendien minder geld naar diversiteitsplannen en anti-discriminatie-initiatieven.”

“De aanpak van discriminatie moet op zowel nationaal als Europees niveau gebeuren. De Europese politici moeten in hun discours bijdragen aan een positieve beeldvorming van etnische minderheden en een beleid voeren gebaseerd op gelijke rechten voor iedereen. EU-instituten kunnen erop toezien dat de antidiscriminatiewetten worden nageleefd”, aldus Siklossy.

Islamofobie in België

De EU-lidstaten maakten ook elk voor zich een rapport op. Voor België was dat de de Belgische antiracistische beweging Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX).

Volgens MRAX is 80 procent van alle klachten in 2011 over discriminatie op basis van religieuze overtuiging afkomstig van de moslimgemeenschap. Van die klachten ging 51 procent over islamofobie in de media of op internet, 19 procent in de werksfeer en 11 procent in het onderwijs.

MRAX pleit onder meer voor het intrekken van het hoofddoekenverbod in scholen, gestandaardiseerde sollicitatieformulieren en ‘inclusieve neutraliteit’ bij overheidsdiensten. Dat laatste houdt in dat iedereen vrijuit zijn religie en cultuur kan beleven en uitdrukken.

In de media mag de vrijheid van meningsuiting geen vrijgeleide zijn voor een haatdiscours. Ookhet politiegeweld tegen etnische minderheden moet aangepakt worden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!