Voorbeeld van posts in de groep ( (klik op foto om te vergroten)
Opinie, Nieuws, Racisme, België, Kif Kif, CGKR, Antiracisme, Aanzetten tot haat -

Kif Kif dient klacht in tegen Facebook-groep: “Geen-moslimuitzendingen-op-VRT”

Kif Kif dient klacht in tegen Facebook-groep: "Geen-moslimuitzendingen-op-VRT"

woensdag 11 september 2013 11:37
Spread the love

Maandag kwam Kif Kif op de hoogte van het bestaan van de Facebook-groep“Geen-moslimuitzendingen op VRT”. Kif Kif is van oordeel dat iedereen voor of tegen dergelijke uitzendingen van derden mag zijn en daarvoor mag mobiliseren. Dat is een democratisch recht.

De postings op deze webpagina gaan echter veel verder dan dat. “De Facebook-pagina bulkt van de racistische commentaren en de oproepen tot haat ten aanzien van moslims. Moslims worden er afgebeeld als niet-menselijk en er wordt openlijk gejuicht bij de dood van moslims.”, aldus Ico Maly (coördinator Kif Kif). “Dergelijke berichten kunnen enkel gezien worden als puur racisme en als aanzetten tot haat. Ze kunnen dan ook niet getolereerd worden in het publieke debat. Kif Kif roept alle burgers op om klacht in te dienen bij Facebook en bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.”

Kif Kif heeft zich eerst gewend tot het brede publiek om deze groep te melden aan Facebook. Tientallen, zoniet honderden mensen deden aangifte bij Facebook. Maar al snel kregen deze mensen het bericht dat er volgens Facebook geen vuiltje aan de lucht is.

Kif Kif zag zichzelf dan ook genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen en heeft officieel klacht ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. “Ondertussen werkt Kif Kif aan een instrument om het steeds verder en steeds nadrukkelijker aanwezig racisme op internet krachtdadig aan te pakken. In de volgende maanden hoor je zeker meer van Kif Kif”, aldus Ico Maly.

take down
the paywall
steun ons nu!