Tussen de duizend en vijftienhonderd demonstranten toonden zondag hun solidariteit met de volksopstanden in Egypte en Tunesië tijdens een betoging die liep van het Brussel-Noord naar Bussel-Zuid. Omstreeks halfdrie startte de betoging: ze bruiste van energie en werd opgefleurd met vele vlaggen.

De manifestatie - georganiseerd door Égalité - riep de Belgische overheid en de Europese Unie op de Maghrebijnse volksbewegingen te steunen in hun strijd voor democratie, burgerlijke vrijheden en mensenrechten, en streng de repressie in de Maghrebijnse en Arabische landen te veroordelen. "EU en VS, dien de democratie, niet het eigenbelang!" vatte een spandoek samen.

Kop van jut was de Egyptische president Moebarak en zijn regime dat tot op heden weigert plaats te ruimen voor een democratisch, door het volk verkozen staatshoofd en vertegenwoordiging. "30 jaar is genoeg!", "Mubarak dégag!", "Mubarak assassin!", "Laat Egypte vrij!" waren de veel te lezen en te horen slogans.

De manifestanten veroordeelden de onderdrukking en de verarming van de Maghrebijnse bevolking door de door het Westen en het zionisme ondersteunde, kleptocratische dictaturen.

Provocatief Sharia 4 Belgium

Enkele malen kwam het tot kleine opstootjes tussen demonstranten en een kleine delegatie van Sharia 4 Belgium. Hun aanwezigheid werd door de meesten als provocatief ervaren en zette hier en daar kwaad bloed.

Dit hoeft niet te verbazen, want uit hun plakkaten - waarop onder andere "Down with democracy!" en "Sharia for Egypt!" te lezen stond - was af te leiden dat ze niet echt de boodschap van de betoging begrepen hadden.

De eigen ordediensten van de betoging dienden tussen te komen. Ze hebben zich op uitmuntende wijze van hun taak gekweten zodat ook deze verloren gelopen enkelingen van het door hen verguisde democratische recht op vrije meningsuiting gebruik konden maken zonder gewelddadige incidenten.

Een manifestant vatte het zo samen: "Dit zijn 'volksrevoluties voor vrijheid en democratie die gedragen worden door moslims, christenen, atheïsten en mensen met allerlei ideologische achtergronden. Aan de recuperatie hiervan door een bende wereldvreemde idioten hebben wij geen boodschap. Dit is louter provocatie."

De oproep voor de manifestatie werd door meer dan dertig verschillende organisaties en politieke partijen ondertekend.

Nieuws, Samenleving, België, Brussel -

Solidariteitsdemo met Maghrebijnse en Arabische volkeren

In Brussel hebben zondag meer dan duizend demonstranten hun solidariteit betoond met de volksopstanden in Egypte en Tunesië en de strijd van de bevolking voor vrijheid, democratie en mensenrechten.

zondag 6 februari 2011 23:22
Spread the love

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!