Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De realiteit achter 'hoera, het aantal werklozen daalt'

In drie jaar tijd zijn de uitgaven van de RVA met meer dan een miljard euro gedaald. Het aantal werklozen is in een kwarteeuw niet zo laag geweest. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de RVA. Maar dat rapport bevat ook enkele feiten die die jubelkreten in perspectief plaatsen.
vrijdag 18 maart 2016

De RVA moet minder uitkeringen betalen en dat is goed nieuws voor een regering die wil besparen in de sociale zekerheid. Maar achter de goednieuwsshow zitten enkele bittere cijfers verborgen. Er zijn inderdaad 62.459 minder werklozen die recht hebben op een uitkering.

Maar de formulering van die zin is belangrijk. Bij die groep zitten 29.155 schoolverlaters die geschrapt werden uit de statistieken. Door de inperking van de wachtuitkering hebben zij geen rcht meer op een uitkering.

Het rapport van de RVA bevat voor het eerst informatie over wat er met die mensen gebeurt als ze hun uitkering verliezen. Van de eerste groep mensen die uitgesloten werden, vond slechts 13,2 procent werk na zes maanden. Van meer dan 45 procent is geen spoor meer te vinden. “Zij verdwenen van de radar en worden dus niet meer begeleid”, zegt de socialistische vakbond ABVV daarover.

Bij die eerste groep die hun uitkering verloren, zaten veel mensen die al lang werkloos zijn. Naarmate er mensen bij kwamen die minder lang werkloos zijn, stijgt het aantal mensen die werk vindt na zes maanden tot 34,6 procent. Maar dat betekent nog altijd dat twee derde van de geschrapte werklozen gewoon zonder uitkering valt. Ook bij die groep verdwijnt bijna 30 procent van de radar.

Leefloon

Sommige mensen die hun uitkering verliezen, kloppen bij het OCMW aan. Het OCMW en de RVA spelen daardoor communicerende vaten. Het aantal leefloners (met een volledig leefloon) steeg sinds 2007 met 45 procent. Alleen al vorig jaar kwamen er bijna 10.000 bij.

Doordat de wachttijd verlengd werd tot één jaar zijn er ook 21.012 minder uitkeringsgerechtigde schoolverlaters. Vorig jaar liepen ook 94.355 werklozen een sanctie op waardoor ze tijdelijk hun uitkering verloren.

Maar het is vooral de stijging van het aantal arbeidsongeschikten die zorgen baart. Tussen 2013 en 2015 stegen de uitgaven voor zieke werknemers met 900 miljoen euro. Eind 2014 zaten 321.000 Belgen langer dan een jaar thuis met een ziekte-uitkering.

Niet toevallig viseert de regering, met Open VLD op kop, die groep. “Het kan niet dat de belastingbetaler blijft opdraaien voor het aan de kant schuiven van oudere werknemers. Al wie poten en oren heeft, moet aan de slag", zegt voorzitster Gwendolyn Rutten daarover.

In plaats van het probleem van de communicerende vaten te erkennen, kiest de regering er voor om alle vaten af te grendelen. De cijfers van de RVA bewijzen dat dat enkel betekent dat een deel werklozen gewoon verdwijnt uit alle statistieken.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door eddy wintmolders op vrijdag 18 maart 2016

  Het bewijs dat we werk moeten maken van een basisinkomen! Progressieven, eendracht geeft macht!

 • door Jean Van den Bosch op vrijdag 18 maart 2016

  Artikel beantwoordt volledig aan hetgeen heden ten dage, spijtig genoeg, gebeurd. Nochtans wou ik je herinneren aan een 2-tal andere artikels geplaatst door andere redacteurs, in het verleden. Waarbij beide van "den dop" zijn afgesmeten, en naar hun eigen zeggen zich naar het OCMW hadden (dienden) te richtten. Ik ben feitelijk benieuwd of dat "beiden" feitelijk erin zullen slagen, op JOUW artikel een antwoord te verzinnen. Heb ik dik mijn twijfels over, weet je lethargische slaap enz.

  Ik kom nog van de generatie dat legerdienst nog verplicht was. Over het leger kan je grote (waarschijnlijk terechte) twijfels over hebben. Maar je leerde daar wel een "beetje" karakter op te bouwen. Hedendaagse generatie denkt dat hun ouders alles wel zullen blijven betalen. Of is dat niet zo? Hoeveel studentjes hebben nog een vakantiejobke? Ik had mijn eerste vakantiejob toen ik 14 was. Was bij de boer het hooi mee binnen halen, was loodzwaar trouwens, waren balen van 50 kg (voor de kenners was met een 2 tandige hooivork).

  • door Lucie Evers op dinsdag 22 maart 2016

   Wat een oude venten gelul! Vroeger was alles beter... ik denk het niet. De stress, de complexiteit, de onzekerheid vreten aan jonge mensen op een heel andere, diepgaande manier, aan de potentiële levenskwaliteit van jonge mensen. Net omdat de babyboomers overmatig veel geld wegtrekken uit de reële economie, blijven de jongeren achter met minder tewerkstelling, minder vaste banen, minder cash in de economie en minder kapitaal ter beschikking van nieuwe ondernemingen. Misschien kunnen we beginnen met wat meer solidair te zijn met de nieuwe generaties en ons spaargeld investeren in duurzame, nieuwe bedrijven van jonge ondernemers. Of anderzijds initiatieven ondersteunen die mensen helpen hun plek te vinden in deze wereld? En ja, ik ben ook een vijftiger, maar ik deel tenminste wat ik kan delen...

   • door Jean Van den Bosch op dinsdag 22 maart 2016

    Vroeger was NIET alles beter. In de jaren 70 en volgende, was het ook crisis en ook zeer moeilijk om aan werk te geraken. Wat ik echter niet begrijp is je opmerking dat het net de Babyboom generatie is die alle geld uit de economie wegtrekt. Kan je dat eens aantonen, liefst niet alleen uit het buikgevoel. Dat laatste zal wat anders zijn dat frieten bakken.

    • door Rik Martens op vrijdag 25 maart 2016

     Amen. Als één van die babyboomers kwam ik in 1974 van school, midden in de crisis, de autoloze zondagen waren net achter de rug. Sindsdien is het al crisis geweest wat de klok sloeg, met een devaluatie begin jaren tachtig er bovenop. En nog een Maastrichtnorm als toetje. Intussen ben ik als prille zestiger nog steeds aan het werk en stel ik een aantal mensen tewerk. Leg mij maar eens uit op welke manier ik geld uit de samenleving trek. Als ik dan ook eens mag veralgemenen: nogal wat jongeren zouden huilend weggelopen zijn, mochten ze mijn loopbaan hebben moeten doormaken.

     • door Joachim Jacob op woensdag 27 juli 2016

      Beste Rik Martens, jouw voorbeeld is anekdotisch. Dit wil zeggen, je geeft één voorbeeld, je eigen situatie. Maar hiermee kan je geen tendens aanduiden. Goed geprobeerd wel, want veel mensen trappen hierin.

      Als jonge dertiger weet ik niet hoe het vroeger was. Ik probeer te luisteren en te leren van ouderen, hoe hun woordkeuze en taalgebruik ook is. Ik stel wel vast dat heel van de ouderen het ook niet weten wat de beste oplossing is, en daarom blijven draaien rond een twijfelachtig status quo, allerlei doemscenario's over de toekomst verzinnend. En en passant de jongeren in feitelijke bewoordingen de schuld geven van hun onzekerheid. Dit verveelt. Nochtans denkt en schikt onze generatie zich naar de groeiende realiteit dat we nooit het welvaartsnivo van onze ouders zullen kunnen halen - gemiddeld gezien! Maar het heeft geen nut daarover te zaniken.

      Dan heb ik liever de inzichten van mevrouw Lucie Evers, die met feitelijke economische kennis weldegelijk de vinger legt op een aantal maatschappelijke keuzes, die perverse effecten hebben op onze samenleving. De zelfmoordcijfers in ons land liegen er niet om, evenals de ziektes, de eenzaamheidcijfers, de stijgende armoede en de stijgende productiviteit.

      Als afsluiting, wens ik u nog vele, maar meer opbouwende commentaren toe.

 • door Hugo Casteels op vrijdag 18 maart 2016

  uit de enorme stijging van het aantal langdurige zieken ,kan je ook besluiten dat België een bijzonder ongezond land is.

  • door spacemonkey op vrijdag 18 maart 2016

   Inderdaad allemaal zo maar wel nog maals het gaat v/d jeugd moeten komen en … Die zijn volledig geobsedeerd en afhankelijk van hun virtueel ICT universum.

   Gespeend van eigen, parate kennis, gedesoriënteerd, geïnfiltreerd en zodoende gemakkelijk gemanipuleerd. Hun geheugenfuncties krimpen schrikbarend snel in elkaar. Net als gebeurde met de komst v/d GSM, wie kent er nog 10 telefoonnummers uit het hoofd ?

   De toekomst is Neoliberaal en gaat dat zonder echte r-evolutie ook blijven, immer daar zorgt de overbevolking voor, basta. Ook uit dit artikel mag weer blijken dat in hun systeem enkel meer gedupeerden komen te zitten. Totdat het aantal losers groter wordt dan het aantal winners. De vraag is en dan ? Kijk in Zuid Korea (ook een hyper kapitalistisch systeem) mogen de winkels niet meer in cash geld teruggeven. ?! Achterliggende bedoeling (en ook hier is dat bezig) Cashloze maatschappij wat een vooruitgang toch. geld spenderen compleet traceerbaar en de mensen moeten dan een mobieltje, netwerk, updates, electriciteit, internet etc bezitten, om dingen de voorheen ongecontroleerd en simpel gingen, te volbrengen.

   Perfide is dat om nog te kunnen meedraaien 100 euro uitgeven je bvb 104 euro kost (zie boven). Wie dit en wat beschreven is voor de zoveelste keer leest weet dat de *verandering(en) een zeer bittere nasmaak zullen bezitten. Sommigen vinden dit dan nog vooruitgang ook. ?

  • door Tanguy Corbillon op zaterdag 19 maart 2016

   Mijnheer Casteels, jouw ironie ontgaat me niet. Maar weet dat je statement multi-interpretabel is en als een boomerang terug kan slaan. Je kan met minder ironie ook stellen dat in een economisch verhaal van nietsontziende winstmaximalisatie, "jobcreatie" zelfs geen nevendoel genoemd kan worden, tenzij dan in de mond van praatjesmakers.

   Goed politiek beleid bestaat erin maatschappelijke ontwikkelingen te voorzien en (collectief) haalbare doelen te stellen. Momenteel negeert men dat gewoon.

 • door Rik Martens op zaterdag 19 maart 2016

  Het opsmukken van de RVA-cijfers heeft altijd een doel op zichzelf geleken en kent dezer dagen een hoogtepunt. Merkwaardig hierbij is toch ook dat we, zowel ter linker-als ter rechterzijde, met VBO op kop, wijsgemaakt worden dat we "immigranten nodig hebben". Hoe rijm je dat in een land waar op sommige plaatsen de jeugdwerkloosheid over de 25% gaat en men boven de 50 jaar nauwelijks nog aan een job geraakt?

  Ziekteverzuim neemt blijkbaar ook toe en zoals een vorige commentator terecht stelt: we leven in een bijzonder ongezond land. Maar dat is niet de enige reden en dat we teveel gepamperde generaties hebben gekweekt, zoals we uit een ander commentaar kunnen opmaken, lijkt me dagelijks vast te stellen. Dat we vroeger "karakter kweekten" bij het leger lijkt me dan weer overtrokken. Plantrekkerij, bazenpoeperij en het breken van karakters die met dat vorige niet konden omgaan waren duidelijker eigenschappen van de legerdienst.

 • door joost de damhouder op zaterdag 19 maart 2016

  Het moet gezegd worden: voor één keer hebben de mainstream- media wel vermeld dat achter de vermindering van het aantal werklozen een verschuiving naar andere vormen van steun verborgen ging. Men vermeldde zelfs dat ongeveer éénderde van diegenen die de inschakelingsuitkering verloor, verdween uit de statistieken en noch werkzoekend was, noch in een ander steunregime terecht kwam. "Waarschijnlijk gesteund door hun ouders, of in het zwart aan het werk" werd er bijgezegd. Het enige dat er niet bijgezegd werd, is dat dit laatste natuurlijk de verborgen bedoeling was van de getroffen maatregelen.

  Niettemin toch een woordje van lof voor de RVA, die voor het eerst ook onderzocht wat met de geschrapten gebeurde en deze informatie ook vermeldde in haar jaarrapport.

  • door sam vanderleyden op maandag 21 maart 2016

   "Oei het is te warm! Oh we gaan dat eens oplossen. Voila we ijken de thermometer opnieuw en vooral anders. Dat is de kracht van verandering - in de praktijk. Voila, opgelost! Hoera de temperatuur is gedaald. Dikke pluim! Wat zijn we toch goed bezig :-)"

   • door Toondw op woensdag 23 maart 2016

    Wie kreeg er vroeger al s "schoolverlater" een vergoeding als deze niet onmiddellijk werk vond? Bij de ouders blijven was de boodschap tot er werk gevonden was was!!

    • door sam vanderleyden op woensdag 23 maart 2016

     Misschien toch even het verloop van de jeugdwerkloosheid bestuderen... Uw opmerking is daarom een schampshot. Bovendien is het budget of het kapitaal nodig om zich te lanceren vanuit de schoot van de ouders opmerkelijk toegenomen. En bovendien is uw opmerking ook volledig terzijde op mijn analogie met de thermometer. Ai ai toon.

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties